Maagang Pagbubuntis – Mga Bagay na Dapat mong Malaman

Ang maagang pagbubuntis ay ang pagbubuntis ng mga kabataang nasa edad 20 pababa. Ang babae ay maaari nang mabuntis magmula ng magkaroon siya ng buwanang dalaw. Kadalasang nagsisimulang magkaroon ng regla ang isang babae sa edad na 12 o 13.

Ano ang magiging epekto ng maagang pagbubuntis?

May hindi mabuting naidudulot ang maagang pagbubuntis sa pamilya ng babaeng maagang nagdalang-tao. Maaaring makaranas ng pagkabigo ang mga magulang at iba pang malapit sa kanya. Hindi madaling responsibilidad ang pagkakaroon ng anak sa murang edad. Sa kabila ng lahat ng ito, ang pinakamalaking epekto ay mangyayari sa ina at sa kanyang dinadala. Narito ang ilan sa mga epekto ng maagang pagbubuntis sa:

 • Ina – Isa sa pinakamalaking maaapektuhan ng maagang pagbubuntis ay ang edukasyon. Ang isang babaeng maagang nagdalang-tao ay kadalasang humihinto sa pag-aaral ng hayskul o kolehiyo. Sila ay kadalasang hindi nagkakaroon ng sapat na edukasyon na nagreresulta naman sa kawalan ng trabaho. Ang nakakasama pa nito ay maraming batang ina ang hindi nakakatanggap ng sustento mula sa ama ng kanyang anak kaya nagdedepende na lamang sila sa kanilang mga magulang upang mabuhay. Maraming babaeng maagang nagbuntis ang nabubuhay sa kahirapan ngayon dahil sa kanilang kondisyon. Mataas din ang bilang ng mga batang ina na nagpapakamatay kaysa sa mga babaeng hindi maagang nagbuntis. Ayon sa mga pananaliksik, mas mataas ang posibilidad na masundan ang pagbubuntis sa loob ng dalawang taon mula noong una itong nangyari. Karamihan sa mga kabataang maagang nagbuntis ay hindi pa marunong sa mga responsibilidad ng pagiging isang ina.
 • Sanggol – Kadalasan sa mga sanggol ng mga batang ina ay ipinanganak na kulang sa timbang at sakitin. Mas mataas din ang kanilang posibilidad na magkaroon ng mga komplikasyon at kapansanan. Ang mga bata na ipinanganak ng mga babaeng maagang nagbuntis ay maaaring mas mahina sa klase at mas matagal ang development kaysa sa mga batang ipinanganak ng mga inang nasa 20 taong gulang pataas. Ayon sa isang pananaliksik, ang mga batang ina ay may mataas na posibilidad na mahirapan sa pagpapakita ng pagmamahal sa kanilang anak at hindi masyadong sensitibo sa pangangailangan nito. Ang isang isinagawang pag-aaral naman ay nagsasabing karamihan sa mga anak na babae ng mga batang ina ay maaga ding makakaranas ng pagbubuntis samantalang ang mga anak na lalaki ay mas mataas na posibilidad na makulong sa kanyang paglaki dahil sa kakulangan ng paggabay.

Paano ba maiiwasan ang maagang pagbubuntis?

Maraming salik ang kaakibat sa bagay na ito. Ang maagang pagbubuntis ay isang seryosong bagay kaya kailangang malaman ang mga dapat gawin ng bawat isa bago paman ito mangyari.

 • Magulang – Ang magulang ng mga kabataan ay kailangang laging nandyan upang gumabay sa kanilang mga anak. Maraming anak ngayon ang napapabayaan ng mga magulang kaya sila ay naghahanap na lamang ng karamay sa kanilang mga kaibigan. Mapanganib nito lalo na at hindi sila mabibigyan ng matinong mga payo na ikabubuti nila. Bago maging problema ng pamilya ang maagang pagbubuntis, tulungan silang maiwasan ito.
 • Kaibigan – Mahalagang salik din ang pagkakaroon ng matitinong kaibigan. Kapag ang iyong kaibigan ay hindi nakapagbibigay ng magandang impluwensya sa iyo, mas tataas ang tsansa na malulugmok ka sa malalang problema. Bilang mabuting kaibigan, payuhan mo ang iyong kaibigan na huwag magpadalos-dalos sa pagdedesisyon. Parangalan mo siya kung maaari upang maging mabuti ang kanyang kahihinatnan at hindi siya magsisi.
 • Lalaki – Bilang lalaki, kailangan mong matutunan ang salitang respeto. Kung mahal mo talaga ang isang babae, matutunan mong maghintay hanggang sa maging mag-asawa na kayo. Huwag magtake advantage sa mga sitwasyon na maaari mong magawa ang isang bagay na pagsisisihan mo lang. Kadalasan sa mga lalaki ay mapusok lalo na kapag bata pa. Kailangan na huwag magpadalos-dalos ng desisyon lalo na at alam mong hindi mo pa kayang humawak ng mabigat na responsibilidad. Huwag hinging ebidensya ng pagmamahal ang kahit anong bagay na maaaring makasira sa buhay at pangarap niyong dalawa ng iyong iniibig.
 • Babae – Bilang babae, kailangan mong respetuhin ang iyong sarili at ipakita mong ikaw ay karespe-respeto. Huwag magpakita ng motibo sa lalaki upang hindi ka madala sa kapahamakan. Ang isang bagay na nasa iyo ay huwag na huwag mong ibibigay ng basta na lamang. Hindi basehan ng pagmamahal ang pakikipagtalik anupa’t nagbibigay lamang ito ng senyales na ang inyong relasyon ay may kawalan ng respeto. Hayaan mong maghintay ang lalaki at makikita niya ang iyong halaga dahil matibay ang iyong determinasyon ukol sa bagay na ito.

Ano Ang Realidad ng Maagang Pagbubuntis?

Hindi madaling maging binata o dalaga. Ang yugto ng pagbibinata o pagdadalaga ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay dahil dito nangyayari ang mga malaking pagbabago sa katawan at isipan. Madalas, dito nagsisimula ang mga katanungan tungkol sa sekswalidad at pagtatalik, at maraming naliligaw ng landas.

Bagama’t ang porsyentong ng maagang pagbubuntis ay bumaba na noon pang 1990, mga dalagita pa rin ang bumubuo sa 82 na porsyento ng hindi inaasahang pagbubuntis. Samantalang posible naman magkaroon ng ligtas na pagbubuntis ang mga kabataan, marami pa ring batang ina ang nahihirapan na dalhin ang bigat ng pagkakaroon ng anak sa murang edad.

Ang maagang pagbubuntis ay naglalagay sa babae at maging sa kaniyang anak sa maraming komplikasyon. Mas mataas ang posibilidad na mapaaga ang panganganak, magkaroon ng mababang timbang ang bata, at sa kabuuhan ay ang posibilidad na mamatay.

Ano ang mga sintomas ng pagbubuntis?

Ang delayed na regla ang madalas na unang senyales ng pagbubuntis pero, mahirap itong maging batayan para sa mga dalagitang hindi pa regular ang dalaw.

Ang mga sintomas ng pagbubuntis ay gaya ng mga sumusunod:

 • Delayed na dalaw
 • Pagkaduwal o pagsusuka – tinatawag din itong “morning sickness” ngunit, maari din itong mangyari kahit gabi.
 • Biglaan at kakaibang pagkatakam sa mga pagkain lalo na sa matataba at pritong pagkain
 • Pamamaga ng utong o dibdib
 • Matinding pagkapagod
 • Madalas na pag-ihi
 • Pabago-bagong emosyon

At syempre, ang positibong pregnancy test ay senyales ng pagbubuntis. Karamihan sa mga pregnancy testing kits ngayon ay epektibo at may maasahang resulta. Ito’y mabili over-the-counter sa mga botika.

Ano ang mga medikal na komplikasyon ng maagang pagbubuntis?

Narito ang ilan lamang sa mga kumplikasyon na maaaring dala ng maaagang pagbubuntis. Mas makabubuting pag-isipan ang mga bagay na ito bago makipagtalik na wala pa naman sa panahon.

Hika – Ang pagkakaroon ng hika ay nagpapataas sa posibilidad na magkaroon ng preeclampsia, mababang timbang ng sanggol, mas maagang panganganak, cesarean section at iba pang komplikasyon.

Depresiyon – Madalas na makakaramdam ng depresiyon sa buong yugto ng pagbubuntis. Dahil dito magiging mahirap para sa babae ang mag-alaga ng kaniyang sarili maging ng bata sa kaniyang sinapupunan. Ang pagkakaroon din ng depresiyon bago pa ang pagbubuntis ay isa ring risk factor para ang nanay ay magkaroon ng “postpartum depression.”

Diabetes- Ang mataas na high blood glucose (sugar) levels habang buntis ay nakakaapekto sa fetus at posibleng magbigay ng long-term na diabetes sa nanay. Mahalagang magpatingin agad sa doktor upang mapababa ang sugar levels sa katawan.

Problema sa pagkain – Ang pagbabago ng itsura at hubog ng katawan habang buntis ay maaring magpapala sa eating disorders ng babae. Ito ay konektado sa maraming komplikasyon ng pagbubuntis gaya ng birth defects at premature birth. Ang mga babaeng dumaranas din nito ay may mas mataas na tiyansa na magkaroon ng postpartum depression.

Human Immunodeficiency Virus (HIV) – Maaring maipasa ng babae ang HIV sa kaniyang sanggol habang siya’y buntis o sa mismong oras ng panganganak. Bagama’t kayang mapababa ng hanggang 1 porsyento ang posibilidad na ito kung regular na iinom ng gamot para sa HIV ang babae. Ang mga magkasintahang may HIV ay kailangan munang makipag-usap sa kanilang doktor bago nila subukang gumawa ng anak. Ang maayos na prenatal care ay makakatulong upang maprotektahan ang sanggol na magkaroon ng HIV.

High blood pressure – Ang pagkakaroon ng mataas na blood pressure (BP) ay naglalagay sa buntis at sa kaniyang sanggol sa delikadong sitwasyon. Ang mga babaeng may mataas na BP ay maaring makaranas ng preeclampsia at pagsabog ng placenta. Ang posibilidad din ng maagang panganganak ay mas mataas.

Migraines – Madalas nawawala ang mga sintomas ng migraine kapag buntis. Sa katunayan, ang ilang babae ay hindi nakakaramdam ng migraine attacks habang sila ay buntis. Kung sumasakit ang iyong ulo, mahalagang sabihin muna ito sa iyong doktor bago uminom ng anumang gamot dahil ang mga karaniwang gamot para sa sakit ng ulo gaya ng paracetamol ay bawal sa buntis.

Ano ang panganib ng maagang pagbubuntis?

 • Kung hindi naplano ang pagbubuntis, maaring walang alam ng nanay sa tamang pag-aalaga ng sanggol. Sa katunayan, maaring maski ang sarili niyang katawan ay hindi pa handa upang magdala ng sanggol sa sinapupunan.
 • Ang mga kabataan ay hindi pa handa sa realidad ng buhay pampamilya. Ang problema sa pera, kasama na ang pagbabalanse sa pagiging estudyante at nanay ay may dalang malaking stress na makakaapekto sa paglaki ng bata.
 • Ang mga dalagang buntis ay madalas hindi nakakatapos ng pag-aaral. Tanging tatlong porsyento lamang ng mga batang ina ang nakakatapos ng kolehiyo bago ang edad na 30.
 • Madalas ng mga batang ina o ama ay single parent. Mas mahirap magtaguyod ng pamilya ng mag-isa, ang matinding stress na makukuha rito ng ng nanay o ng tatay ay maaring maibuntong sa anak.
 • Karamihan sa mga batang magulang ay walang sapat na mapagkukunan ng pera upang maibigigay ang mga pangangailangan ng kanilang anak.