Maagang Pagbubuntis – Mga Bagay na Dapat mong Malaman

Ang maagang pagbubuntis ay ang pagbubuntis ng mga kabataang nasa edad 20 pababa. Ang babae ay maaari nang mabuntis magmula ng magkaroon siya ng buwanang dalaw. Kadalasang nagsisimulang magkaroon ng regla ang isang babae sa edad na 12 o 13.

Ano ang magiging epekto ng maagang pagbubuntis?

May hindi mabuting naidudulot ang maagang pagbubuntis sa pamilya ng babaeng maagang nagdalang-tao. Maaaring makaranas ng pagkabigo ang mga magulang at iba pang malapit sa kanya. Hindi madaling responsibilidad ang pagkakaroon ng anak sa murang edad. Sa kabila ng lahat ng ito, ang pinakamalaking epekto ay mangyayari sa ina at sa kanyang dinadala. Narito ang ilan sa mga epekto ng maagang pagbubuntis sa:

  • Ina – Isa sa pinakamalaking maaapektuhan ng maagang pagbubuntis ay ang edukasyon. Ang isang babaeng maagang nagdalang-tao ay kadalasang humihinto sa pag-aaral ng hayskul o kolehiyo. Sila ay kadalasang hindi nagkakaroon ng sapat na edukasyon na nagreresulta naman sa kawalan ng trabaho. Ang nakakasama pa nito ay maraming batang ina ang hindi nakakatanggap ng sustento mula sa ama ng kanyang anak kaya nagdedepende na lamang sila sa kanilang mga magulang upang mabuhay. Maraming babaeng maagang nagbuntis ang nabubuhay sa kahirapan ngayon dahil sa kanilang kondisyon. Mataas din ang bilang ng mga batang ina na nagpapakamatay kaysa sa mga babaeng hindi maagang nagbuntis. Ayon sa mga pananaliksik, mas mataas ang posibilidad na masundan ang pagbubuntis sa loob ng dalawang taon mula noong una itong nangyari. Karamihan sa mga kabataang maagang nagbuntis ay hindi pa marunong sa mga responsibilidad ng pagiging isang ina.
  • Sanggol – Kadalasan sa mga sanggol ng mga batang ina ay ipinanganak na kulang sa timbang at sakitin. Mas mataas din ang kanilang posibilidad na magkaroon ng mga komplikasyon at kapansanan. Ang mga bata na ipinanganak ng mga babaeng maagang nagbuntis ay maaaring mas mahina sa klase at mas matagal ang development kaysa sa mga batang ipinanganak ng mga inang nasa 20 taong gulang pataas. Ayon sa isang pananaliksik, ang mga batang ina ay may mataas na posibilidad na mahirapan sa pagpapakita ng pagmamahal sa kanilang anak at hindi masyadong sensitibo sa pangangailangan nito. Ang isang isinagawang pag-aaral naman ay nagsasabing karamihan sa mga anak na babae ng mga batang ina ay maaga ding makakaranas ng pagbubuntis samantalang ang mga anak na lalaki ay mas mataas na posibilidad na makulong sa kanyang paglaki dahil sa kakulangan ng paggabay.

Paano ba maiiwasan ang maagang pagbubuntis?

Maraming salik ang kaakibat sa bagay na ito. Ang maagang pagbubuntis ay isang seryosong bagay kaya kailangang malaman ang mga dapat gawin ng bawat isa bago paman ito mangyari.

  • Magulang – Ang magulang ng mga kabataan ay kailangang laging nandyan upang gumabay sa kanilang mga anak. Maraming anak ngayon ang napapabayaan ng mga magulang kaya sila ay naghahanap na lamang ng karamay sa kanilang mga kaibigan. Mapanganib nito lalo na at hindi sila mabibigyan ng matinong mga payo na ikabubuti nila. Bago maging problema ng pamilya ang maagang pagbubuntis, tulungan silang maiwasan ito.
  • Kaibigan – Mahalagang salik din ang pagkakaroon ng matitinong kaibigan. Kapag ang iyong kaibigan ay hindi nakapagbibigay ng magandang impluwensya sa iyo, mas tataas ang tsansa na malulugmok ka sa malalang problema. Bilang mabuting kaibigan, payuhan mo ang iyong kaibigan na huwag magpadalos-dalos sa pagdedesisyon. Parangalan mo siya kung maaari upang maging mabuti ang kanyang kahihinatnan at hindi siya magsisi.
  • Lalaki – Bilang lalaki, kailangan mong matutunan ang salitang respeto. Kung mahal mo talaga ang isang babae, matutunan mong maghintay hanggang sa maging mag-asawa na kayo. Huwag magtake advantage sa mga sitwasyon na maaari mong magawa ang isang bagay na pagsisisihan mo lang. Kadalasan sa mga lalaki ay mapusok lalo na kapag bata pa. Kailangan na huwag magpadalos-dalos ng desisyon lalo na at alam mong hindi mo pa kayang humawak ng mabigat na responsibilidad. Huwag hinging ebidensya ng pagmamahal ang kahit anong bagay na maaaring makasira sa buhay at pangarap niyong dalawa ng iyong iniibig.
  • Babae – Bilang babae, kailangan mong respetuhin ang iyong sarili at ipakita mong ikaw ay karespe-respeto. Huwag magpakita ng motibo sa lalaki upang hindi ka madala sa kapahamakan. Ang isang bagay na nasa iyo ay huwag na huwag mong ibibigay ng basta na lamang. Hindi basehan ng pagmamahal ang pakikipagtalik anupa’t nagbibigay lamang ito ng senyales na ang inyong relasyon ay may kawalan ng respeto. Hayaan mong maghintay ang lalaki at makikita niya ang iyong halaga dahil matibay ang iyong determinasyon ukol sa bagay na ito.

KATULAD NA MGA ARTIKULO