Mga Dapat Mong Malaman Tungkol sa Pulso ng Isang Buntis


ad

Ang pagbubuntis ay maaaring magdala ng iba’t ibang mga pagbabago sa katawan ng isang babae. Kasama sa mga pagbabagong iyan ay ang pagbabago sa bilis ng iyong pulso, na bumibilis sa panahon ng iyong pagbubuntis. Ayon sa mga dalubhasa, ang normal na bilis ng pulso ng isang buntis ay sadyang nagkakaiba-iba at magdedepende sa iyong kalusugan bago ka magdalang tao. Oobserbahan ng doktor mo ang iyong pulso sa loob ng siyam na buwang pagbubuntis at maaari siyang magbigay ng mga rekomendasyon na angkop sa iyong kalagayan.

Ano ang maaari mong asahan sa pulso ng isang buntis

Ang iyong normal na pulso ay mas mataas kung ikaw ay buntis. Ayon sa mga doktor, mas mabilis ang pulso ng isang buntis dahil sa pangangailangang magbomba ng mas maraming dugo sa katawan. Habang mas maraming dugo ang napupunta sa matris, mas sinisikap ngayon ng kanyang puso na magbomba ng sapat na dugo para sa iba pang mga bahagi ng kanyang katawan.

Ang normal na pulso ng isang buntis

Ang normal na pulso ng isang buntis ay depende sa ilang mga salik, ayon na rin sa mga dalubhasa. Kasama sa mga salik na ito ay ang edad at kalusugan ng nanay bago ito magbuntis. Gayunman, ang tipikal na bilis ng pulso ng isang adultong babae ay 75 pintig kada minuto; ang mga babaeng may gayong bilis ng pulso ay maaaring magkaroon ng pulso na 80 pintig bawat minuto kung siya ay nagdadalang tao na.

Pag-ehehersisyo kung buntis

Dati, iminumungkahi ng mga doktor na iwasan ang pagbilis ng pulso at pintig ng puso na umabot sa 140 pintig bawat minuto sa panahon ng pagbubuntis. Gayunman, binago ng mga eksperto ang kanilang pananaw may kaugnayan sa pageehersisyo kapag buntis noong taong 1994. Ito ay dahil wala naman talagang matibay na ebidensya na ang 140 pintig bawat minuto ay nakasasama sa ina o sa sanggol. Sa ngayon, iminumungkahi ng mga doktor ang pag-eehersisyo sa lebel na kaya mo pang makipag-usap habang nag eehersisyo.

Ang pulso ng sanggol sa sinapupunan

Maliban sa maingat na pag-oobserba sa pulso ng isang buntis, imomonitor din ng doktor ang pulso ng iyong baby sa sinapupunan sa panahon ng pagbubuntis. Ang puslo ng fetus ay 140 hanggang 150 pintig bawat minuto hanggang sa ito ay nasa sinapupunan pa ng nanay. Ayon sa mga dalubhasa, ang bilis ng tibok ng puso ng fetus ay hindi makapagsasabi kung ano ang kasarian ng sanggol, taliwas sa mga sabi-sabi ng ilan.

Mga paalala may kaugnayan sa pulso ng isang buntis

Palaging ugaliin ang pagkunsulta sa doktor bago magsimulang mag-ehersisyo lalo na kung ikaw ay buntis. Maaaring maglagay ng mga limitasyon ang iyong doktor base na rin sa kalagayan ng iyong kalusugan at kalusugan ng sanggol na iyong dinadala.

Antas ng pulso sa bawat yugto ng pagbubuntis

Narito ang mga bagay na dapat mong malaman ukol sa bilis ng pulso ng isang buntis sa bawat trimester ng kanyang pagdadalang tao.

Unang trimester. Sa isang normal at hindi naman kumplikadong pagbunbuntis, ang iyong normal na pulso ay maaaring mas mataas ng 15 hanggang 20 pintig kumpara sa noong hindi ka pa buntis. Ang lahat ng mga sistema sa katawan mo, kasama na ang sistema ng sirkulasyon ay lahat napapabilis dahil sa mga hormone na progesterone at estrogen na siyang naghahanda sa katawan sa paglaki ng fetus sa sinapupunan. Ang mga pagbabago sa pintig ng puso at pulso ay nagsisimula sa unang trimester ng pagbubuntis.

Ikalawang trimester. Kapag nasa ikalawang trimester na ang pagbubuntis, magkakaroon ng pagrerelax ang malambot na mga kalamnan kasabay ng paglaki ng butas ng mga ugat na daluyan ng dugo para maging mas madali ang pagdaloy ng mas maraming dugo na hindi naaapektuhan ng masyado ang presyon ng iyong dugo. Ito ay siyang magiging dahilan ng paunti-unting pagtaas ng iyong normal na pulso bilang isang buntis, na umaabot sa piunakasukdulan nito sa ikalawang trimester. Sa ikaapat na buwan ng pagbubuntis, ang dami ng dugo na binubomba ng iyong puso ay tataas ng 30 hanggang 50%. Sa panahong ito ng pagbubuntis lalabas ang anumang mga problema sa puso ng isang nanay na dati namang hindi nalalaman.

Ikatlong trimester. Ang yugto ng pinaka-maraming dugo na binubomba ang puso ay nasa pagitan ng 28 hanggang 35 linggo ng pagbubuntis. Sa katapusan ng iyong pagdadalang tao, sa ika 40 linggo, ang kabuuang dami ng dugo na nasa katawan mo ay dadami ng 40 porsyento hanggang sa 90 porsyento kumpara sa normal na dami nito noong hindi ka buntis. Ang pagdaming ito ng dugo sa katawan ay magpapataas din ng bilis ng pagpintig ng iyong puso at syempre, ng iyong pulso. Ang puso ay nakadepende sa tamang dami ng dugo sa katawan para masiguro na nabibigyan ng sapat na oxygen at sustansya kapwa ang nanay at ang sanggol. Sa ikatlong trimester, ang mga pagbabagong ito ay lubhang kailangan para matugunan ang kritikal na mga pangangailangan ng fetus na mabilis na lumamaki at sa preparasyon ng katawan ng ina sa napipintong panganganak. Sa panahon ng panganganak, ang tibok ng puso ay tataas bilang tugon sa pananakit.

Regular na magpatingin sa doktor kung nagdadalang tao

Sa normal na mga kalagayan, ang isang malusog na puso ay kayang mapagtagumpayan ang anumang mga pagbabago na maaaring mangyari sa panahon ng pagbubuntis. Gayunman, ang mga hindi pa nadidiskubreng mga problema sa kalusugan ng puso ay maaaring lumitaw habang nagpapatuloy ang pagbubuntis na kung saan, mas lumalaki ang pangangailangan para sa puso na magbomba ng mas maraming dugo. Ang ilan sa pangkaraniwang mga senyales ng problema sa sa puso ay ang hindi normal na bilis ng pulso, kinakapos sa paghinga kahit na hindi naman pagod at namamahinga na, magaang pakiramdam ng ulo, pagkahilo, hindi maalis-alis na pag-ubo at pagkabog ng dibdib, o paminsan-minsang paghinto ng tibok ng puso.

Kung nararanasan mo ang alinman sa mga sintomas na ito, kailangan mong magpatingin agad sa doktor mo. Huwag mo nang hintayin pa na dumating ang petsa ng iyong nakatakdang pagbisita sa doktor. Sa mga pagkakataong ito na buhay mo at buhay ng iyong baby ang nakataya, ang mabilis na pagkilos ay talagang kailangan. Makakatulong din ang madalas na pagbisita sa doktor kahit wala kang nararamdaman sa mga panahon ng pagbubuntis. Malalaman dito hindi lamang ang iyong pulso bilang buntis kundi pati na ring ang potensyal na problema sa pagbubuntis na nangangailangan ng agarang atensyon.