Safe Ba Ang Withdrawal Method sa Pagpigil sa Pagbubuntis


ad

Ang withdrawal method ang isa sa mga pinakaginagamit na mga metodolohiya ng mga mag-asawa upang hindi pa sila magka-anak. Ito ay dahil isa ito sa mga pinakamadali at wala nang mga iba pang mga kailangang inumin o gamitin. Ang artikulo na ito ay makakatulong sa iyo upang mag-desisyon kung safe ba ang withdrawal method para sa iyo at sa iyong partner.

Ano ang withdrawal method?

Ilang siglo nang ginagawa ang withdrawal method. Bago naimbento ang mga contraceptives gaya ng birth pills at condom, hindi na tanong para sa mga tao kung safe bang ang withdrawal method dahil ito lang naman ang kanilang paraan upang hindi mabuntis. Subalit, upang maging matagumpay sa method na ito, dapat may self-control, karanasan, maiging pag-aaral at tiwala ang dalawang tao na gagawa nito.

Paano ginagawa ang withdrawal method?

Ang withdrawal method ay madali lang gawin. Tinatawag din itong pull-out method dahil nilalabas ng lalaki ang kanyang ari sa ari ng babae kapag siya ay mage-ejaculate na.

Ano ang lohika sa likod ng family planning method na ito? Kapag hindi nilabas ang semilya sa loob ng ari ng babae, mas liliit ang tsansa na mabuntis siya. Sa paraan na ito, walang semilya na makakapasok at makakasalubong ng egg cell sa Fallopian tube ng babae.

Upang maging epektibo ang pull-out method, dapat wala na sa loob ng ari ng iyong partner na babae sampung segundo bago labasan. Dapat din ilabas ang semen nang nakalayo sa ari ng babae upang hindi magkaroon ng exposure ang mga sperm sa puwang ng ari.

Mga dapat malaman ukol sa withdrawal method

Ito ay ilan lamang sa mga dapat na malaman mo kapag ikaw ay may plano na gumamit ng withdrawal method:

  • Ang withdrawal method ay walang gastos.
  • Puwede itong gawin ng mga inang nagbe-breastfeed ng kanilang anak.
  • Mas magiging epektibo ang withdrawal method kapag naligo ang babae isang oras matapos ang pagtatalik dahil matatanggal ang mga sperm na maaaring nailabas malapit sa ari.
  • Huwag gawin ang withdrawal method kung ovulation period ng babae dahil mas malaki ang tsansa na mabuntis.
  • Maaaring gawin ang withdrawal method kahit may iba kang contraceptive na iniinom bilang back-up.
  • Hindi 100 percent ang success rate ng withdrawal method kaya maging maingat.

Safe ba ang withdrawal method?

Ang withdrawal method ay itinuturing na isa sa mga pinaka-hidi maaasahan na method upang hindi mabuntis ang isang babae.

Isa sa dahilan kung bakit ang mga doktor ay hindi ito nirerekomenda ay dahil sa may tsansa pa din na mabuntis. Ang sperm ay maaaring nasa pre-ejaculation fluids pa din, na maaaring magresulta ng pagbubuntis. Pitumpu’t walong porsiyento lang ng mga gumagamit ng withdrawal method ang nakakaiwas sa kanilang pinangangambahan.

Ang withdrawal method ay hindi din makakapigil sa ilang mga sexually transmitted diseases (STDs).

Maganda lamang ang withdrawal method sa mga mag-asawang ayaw gumamit ng contraception at walang ibang mga partner.

Sana ay makatulong sa iyo ang impormasyon na nailatag sa artikulo na ito. Nasa inyo na ang desisyon kung safe ba ang withdrawal method at angkop ba ito sa sitwasyon niyo ng iyong partner.