Mga Paraan Kung Paano Mapipigilan ang Pagbubuntis


ad

Ang pagbubuntis ay may kaakibat na malaking responsibilidad. Ang dinadala ng isang babae sa kaniyang sinapupunan ay isang napakahalaga at napakagandang biyaya mula sa Maykapal. Kaya naman hindi biro para sa mag-asawa o magkapareha ang paghahangad ng isang anak. Kung ikaw at ang kapareha mo ay sexually active ngunit hindi pa kayo handang magkaanak, mahalagang malaman kung paano mag-ingat at mapigilan ang pagbubuntis. Maraming paraan para maiwasang ikaw o ang iyong kapareha ay magbuntis. Dapat lang alam mo kung ang gagawing paraan ay tama at naaangkop sa kalusugan ng parehong magkapareha.

Paano nga ba mapipigilan ang pagbubuntis?

Hindi kaagad malalaman kung ang isang babae ay buntis. Kadalasan, inaabot mula dalawa linggo hanggang dalawang buwan mula sa pakikipagtalik. Para makasigurong hindi magbuntis at hindi kakaba-kaba kung nagdadalantao, narito ang ilan sa paraan kung paano mapipigilan ang pagbubuntis:

Abstain from sex – Ang hindi muna pakikipagtalik sa kapareha ang pinaka-epektibong paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis. Natural, kung ikaw ay hindi makikipagtalik, wala talagang mabubong bata sa sinapupunan mo. Bagama’t nasasabing ang pag-abstain ay nangangahulugan ng pag-iwas sa ano mang sexual activity, sa ganitong konteksto, natatanging ang vaginal intercourse lamang ang ipinagbabawal. Ito lamang naman din kasi ang klase ng aktibidad na sexual na nagdudulot ng pagbubuntis.

Pagpaplano ng fertility ng isang babae – sa iba, ang tawag dito ay calendar method. Ito ay sa kadahilanang, ang kalendaryo ay gamit na gamit sa pagpaplano o pag-i-iskedyul ng pakikipagtalik sa kapareha. Ito ay isa sa mga pamamaraan kung paano mapipigilan ang pagbubuntis ngunit matagal nang hindi ginagamit ng mga mag-asawa. Para ang paraang ito ay epektibong magawa, dapat ay tantiyado ng isang babae ang kaniyang ovulation period. Ito ay para ang pagtatalik ay maisagawa lamang sa panahong ang isang babae ay hindi fertile.

Mag-contraceptive – Ito ay artificial solution kung paano mapipigilan ang pagbubuntis. May mga puwedeng gamiting contraceptives na lalaki lamang ang puwedeng gumamit. Mayroon din namang mga babae lamang din ang maaaring gumamit. Sa mga lalaki, nariyan ang condom bilang napakabisang contracetive na na solusyon para hindi mabuntis. Ito ay inilalagay sa ari ng lalaki at kapag ginamit, siguradong isuot nang maayos. 98 porsiyento and success rate nito. Mayroon din namang female condom na naimbento na. Ito ay ipinapasok naman sa ari ng babae upang pigilan ang pag-abot ng semilya sa kaniyang utero.

Mag-take ng birth control pills – ang pag-inom nito ay nakapagpapalabas ngmga hormones sa katawawan na humahadlang sa pagbubuntis ng isang tao. Subalit hindi mo ito mabibili basta-basta over the counter. Kakailanganin mo ng prescription mula sa iyong doktor. Mayroon ding tinatawag na ‘morning after-pill’ kung saan, ang isang babaeng nakipagtalik at walang proteksiyon ay kinakailangang uminom nito upang siya ay hindi mabuntis.

Birth control implant – ito ay isang napakaliit na rod na kadalasan ay ikinakabit sa braso. Ito ay nagrerelease ng mga hormones para ang isang babae ay hindi mabuntis. Base sa pananaliksik, ang implant na ito ay mabisa sa pagpipigil ng pagdadalantao ng hanggang 4 na taon.

Magpa-surgery – Kung noon ay nabuntis ant nagkaanak na at wala nang plano pang magdagdag, maaari kang magpa surgery upang hindi na magbuntis pa. Para naman sa lalaki, puwed kang magpa-vasectomy. Ito ay isang proseso na pumipigil para mailabas ang semilya. Ang ligation, para naman sa mga babae, ay pagtali ng fallopian tube para hindi na umabot pa ang egg sa sperm cell.

Paano mapipigilan ang pagbubuntis nang walang iniinom o ginagamit?

Alam mo bang may paraan din kung paano mapigilan ang pagbubuntis nang hindi mo kinakailangang uminom o gumamit pa ng kahit na anong pampapigil? Ito ay ang pag-tukoy sa iyong mga fertile days. Alamin ang iyong fertile days. Puwede mong maiwasan ang pagdadalantao sa pamamagitan ng pagmo-monitor ng iyong fertile days. Sa ibang mga babae, ang regular na cycle ay umaabot ng 28 hanggang 32 araw. Ang bawat cycle ay nag-uumpisa muli kapag nag-umpisa na ang buwanang regla. Kung makikipagtalik nang walang proteksyon sa panahong ang babae ay fertile, malaki ang tsansa na siya ay mabuntis sa loob lamang ng 12 hanggang 24 oras. Ang sperm ng bawat lalaki ay puwedeng manatili sa katawan ng isang babae ng hindi dadali pa sa limang araw.

Dahil dito, posible talagang mabuntis ang isang babaeng makikipagtalik nang walang proteksiyon limang araw bago pa man, o matapos ang kaniyang obulasyon o ovulation. Ang natural na pagpipigil sa pagbubuntis ay tatalab sa pamamagitan ng pag-o-obserba ng eksaktong cycle ng katawan ng babae. Dapat na malaman kung saan nag-uumpisa ang fertile na araw at kung kalian matatapos ang mga ito. Kung gagawin nang tama ang nasabing natural na proseso, ito ay 90 percent effective at puwedeng maiwasan ang unexpected pregnancy.

Laging tatandaang, sa panahon ng fertile days, ang basal temperature ng isang babae ay mas mataas kaysa sa kaniyang normal na temperatura. Para ma-monitor ang basal temperature, kailangan ang basal thermometerna nabibili sa botika. Perfect timing kung gagawin ang pag-check at pag-monitor ng basal temperature pagkagising sa umaga. Ito ay dapat na gawin araw-araw sa pare-parehong oras para magresulta sa eksaktong temperatura. Importante ring maitala ang temperatura sa tamang date.

Bago ang ovulation, maabot ng katawan mo ang temperatura ng 97.2°F hanggang 97.7ºF. Matapos ang ovulation, ang temperatura ay tataas sa 0.4 at 0.1 degrees. Ang basal temperature na ito ay tatagal ng mga pitong buwan hanggang isang taon bago pa man ito bumalik sa normal temperature. Sa paraang ito, ikaw ay maglilista ng proseso ng ovulation ng iyong katawan at kailangan mong gawin ito sa loob ng 3 buwan para ma-monitor ang wasto at eksaktong data na kakailanganin mo.

Kung hindi regular ang iyong cycle, kailangang gawin ang prosesong ito sa loob ng kalahating taon o anim na buwan upang makuha an eksaktong ovulation process. Tiyaking kapag isinagawa mo ang paraang ito, ay iiawas ka sa mga unhealthy practices gaya ng pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagpapaka-stress, at pagkakaroon ng karamdaman na maaaring makadagdag pa sa iyong temperatura. Para malaman ang iyong fertile days sa paraang ito, suriin ang record mo kung mapapansin mong kung ang magkaparehong talaan, dalawa o tatlong araw ng pagtaas ng temperatura ay pareho lamang, ibig sabihin, ito ang araw na ligtas ka at hindi magbubuntis nang hindi inaasahan. Sadyang napakaraming bagay na maaari pang gawin na talaga namang napatunayan na bilang pamamaraan kung paano mapipigilan ang pagbubuntis.