Pagbubuntis sa Ika-41 Linggo

Pagbubuntis sa Ika-41 Linggo: Mga Dapat Tandaan at Gawin sa Linggo ng Panganganak Pustahan, hindi mo kailanman naisip na aabot ka sa ika-apatnapu’t isang linggo ng pagbubuntis. Pero, nandito ka na! Dahil mas matagal ang inilagi ng iyong anak sa sinapupunan, mas magiging mabigat at malusog siya kaysa sa inaasahan. Nakakakaba ang paghihintay sa Pagbubuntis sa Ika-apatnapu’t isang Linggo ngunit,…

MAGBASA

Pagbubuntis sa Ika-40 Linggo

Mga Senyales ng Panganganak sa Pagbubuntis sa Ika-40 Linggo Maligayang pagsapit sa araw ng iyong panganganak! Dahil ang ika-apatnapung linggo ng pagbubuntis ang opisyal na deadline ng iyong panganganak, alam namin na naayos mo na ang magiging higaan ng iyong anak, nailagay na ang baby seat sa sasakyan, at naihanda na ang dadalhing ospital bag. Ngayon, ihanda mo na rin…

MAGBASA

Pagbubuntis sa ika-39 Linggo

Mga Senyales ng Labor sa Pagbubuntis sa ika-39 na Linggo Yehey! Ang iyong sanggol ay umabot na sa kaniyang kabuwanan! Maaring nararamdaman mo na gusto mo ng palabasin ang iyong anak mula sa iyong sinapupunan sa lalong madaling panahon. Hindi kami sigurado pero marahil ang pagka-inip at pagkabugnot ay natural na paraan ng iyong katawan upang maging mentally prepared ka…

MAGBASA

Pagbubuntis sa ika-38 Linggo

Mga Palatandaan ng Panganganak sa Pagbubuntis sa ika-38 Linggo Woah! Kapag nakaramdam ka ng tila kidlat na bumaba taas sa iyong mga binti (pati sa iyong ari!), huwag kang magulat. Ngayong nasa ika-tatlumpu’t walong linggo ka ng pagbubuntis, ang iyong anak ay maaring nasa ibabang bahagi na ng iyong balakang kaya maaring bumubungo-bungo siya sa mga ugat na nandoon –…

MAGBASA

Pagbubuntis sa Ika-37 Linggo

Mga Senyales ng Panganganak  sa Pagbubuntis sa Ika-37 Linggo Oras na para maglinis? Maraming mga buntis na nasa kanilang ika-tatlumpu’t pitong linggo ay sinisipag magpunas-punas at magwalis ng sahig. Ang phenomenon na ito ay tinatawag na “nesting.” Maaring nangyayari ito dahil nararamdaman na ng iyong katawan na paparating na ang iyong anak. Dahil pagkatapos ng lahat, ang Pagbubuntis sa ika-tatlumpu’t…

MAGBASA

Pagbubuntis sa Ika-35 Linggo

Pagbubuntis sa Ika-35 Linggo: Mga Dapat Alamin at Tandaan! Handang handa ka na ba? May ilang mga nanay ang nababalisa sa kanilang pagbubuntis sa Ika-tatlumpu’t limang linggo sapagkat pakiramdam nila ay marami pa silang nakalimutang gawin bago ang pagdating ng kanilang munting supling. Ang iba naman ay hindi na maitago ang kanilang sobrang pananabik. Alinman sa dalawang ito ang nararamdaman…

MAGBASA