Bakit Malakas Ang Pulso ng Buntis sa Leeg?


ad

Nakakaapekto ang pagbubuntis sa maraming paraan, at isa sa mga pagbabagong ito ay ang pagtaas ng pulse rate o ang bilang ng pagtibok ng puso sa loob ng isang minuto. Tinatawag din itong heart rate. Ang pulso ay lalong tumataas habang patuloy na bumibilis ang tibok ng puso.

Kapansin-pansin ang malakas na pulso ng buntis sa leeg dahil nangnagailangan ang kanilang katawan ng dagdag na dugo kaya, bilang bahagi ng check-up, isa ang pulse rate at iba pang vital signs gaya ng blood pressure ang masusing binabantayan ng mga doktor upang masigurado na magiging ligtas at matagumpay ang panganganak.

Bakit mabilis tumibok ang puso ng buntis?

Maraming dulot na pagbabago ang pagiging buntis. Bukod pa sa mga halatang pagbabago gaya ng paglaki ng tiyan, may ilan pa na hindi masyadong kapansin-pansin. Isa rito ang mas mataas na bilang ng dugo sa katawan.

Ang dagdag na dugo na ito ay resulta ng mas mabilis na pagtibok ng puso na 25 porsyentong mas mataas kumpara sa normal. Ang mabilis na pagtibok ng puso ay maaring mauwi sa paminsan-minsang heart palpitations. Ang heart palpitations ay maaring normal na bahagi lamang ng pagbubuntis. Ngunit, may posibilidad pa rin na isa itong senyales ng mas malubhang karamdaman.

Mahalaga na may kamalayan ang mga buntis tungkol sa heart palpitations.

Ano ang epekto ng pagbubuntis sa puso?

Mas bumibigat ang trabaho ng iyong puso kapag may lumalaking bata sa iyong sinapupunan. Kinakailangang tumaas ang blood supply upang maibigay ang mga sustansiya na kailangan ng sanggol para siya ay lumaki.

Pagdating ng ikatlong trimester, humigit kumulang 20 porsyento ng iyong dugo ay napupunta sa iyong matris. Dahil nangangailangan ang iyong katawan ng mas maraming dugo, bibilis ang tibok ng iyong puso upang matugunan ang pangangailangang ito. Ang iyong pulso ay maaring madagdag ng 10 hanggang 20 pagtibok kada minuto.

Ano ang mga sintomas at sanhi ng pulso ng buntis sa leeg?

Iba-iba ang sintomas ng heart palpitations na nararamdaman ng mga buntis. Ang ilan ay nahihilo at hindi mapakali. Ang iba naman ay nakakaramdam na tila tumatalbog-talbog ang kanilang puso dahil sa sobrang bilis na pagtibok nito.

Anuman ang iyong mga sintomas, may ibat’ ibang posibleng dahilan ng heart palpitations kapag ikaw ay buntis. Tulad ng:

 • Anxiety o stress
 • Epekto ng mataas na bilang ng dugo
 • Dahil sa kinain gaya ng mga pagkain o inumin na may caffeine
 • Gamot para sa ubo at allergy na may pseudoephedrine (Nexafed, Sudafed Congestion)
 • Sakit sa puso gaya ng pulmonary hypertension o coronary artery disease
 • Sakit sa puso dahil sa nakalipas na pagbubuntis
 • Problema sa thyroid

Minsan, mahirap makilala ang pinagkaiba ng sakit sa puso sa mga buntis dahil madalas ang mga sintomas nito ay katulad lang din ng mga karaniwang sintomas ng pagbubuntis. Halimbawa rito ang mabilis na pagkapagod, paghahabol ng hininga, at pamamaga.

Pagsapit ng ikalawang trimester, unti-unting bumubuka ang daluyan ng dugo sa iyong katawan. Ito’y nagreresulta sa pagbaba ng blood pressure.

Ano ang gamot para sa mabilis na tibok ng puso?

Kung ang iyong palpitations ay walang naidudulot na anumang malubhang sintomas at hindi rin dahil sa isang medikal na kondisyon, marahil walang anumang irekomendang gamot ang iyong doktor. Madalas, ang mga palpitations ay nawawala mag-isa pagkatapos mailabas ang bata.

May mga gamot na maaring inumin upang manatiling normal ang tibok na iyong puso. Ngunit, bago ito irekomenda ng iyong doktor kailangan muna isaalang-alang ang magiging epekto nito sa iyong katawan pati sa bata. Ang pag-inom ng gamot sa puso ay iniiwasan habang nasa unang trimester pa lamang dahil ito ang yugto kung kelan nabubuo ang mga organs ng bata.

Kung ikaw ay mayroong arrhythmia o ang abnormal na pagtibok ng puso, maaring irekomenda ng iyong doktor na ikaw ay sumailalim sa isang operasyon na tinatawag na cardioversion. Ligtas itong paraan upang mabalik sa normal na rhythm ang pagtibok ng iyong puso.

Kailan dapat mabahala sa heart palpitations?

May ilang mga sintomas na kailangan mong bantayan kapag ikaw ay nakakaranas ng heart palpitations.

Kabilang dito ang mga sumusunod:

 • Hirap sa Paghinga
 • Paninikip ng dibdib
 • Pag-ubo na may kasamang dugo
 • Abnormal na pulso
 • Paghahabol ng hininga

Paano mapipigilan ang mabilis na pulso ng buntis sa leeg?

Narito ang mga bagay na kailangan mong gawin upang mapigilan ang mabilis na pulso ng buntis sa leeg.

 • Umiwas sa mga nakakabalisang sitwasyon at piliting maging mahinahon. Ang stress ay nakakapagdulot ng palpitations.
 • Bawasan ang pag-inom ng kape, tsaa, tsokolate, at soft drinks na may caffeine dahil ang caffeine ay nakakapagpabilis ng tibok ng puso.
 • Huwag manigarilyo. Ang nicotine ay dahilan ng palpitations.
 • Huwag uminom ng alak.
 • Umiwas sa mga illegal na droga gaya ng cocaine at amphetamines.
 • Umiwas sa mga stimulants gaya ng gamot sa ubo at sipon.