Ang Menopause At Ang Mga Sintomas Nito


ad

Masasabing ikaw ay menopause na pagkalipas ng 12 buwan mula noong ikaw ay huling datnan ng regla. Ito na ang katapusan ng iyong siklo ng regla. Ang pagme-menopause ay maaaring mangyari sa isang babae sa edad ng 40 o 50, subalit karamihan sa mga kababaihan dito sa Pilipinas ay umaabot ng edad na 51.

Ano ba ang menopause?

Ang menopause ay isang natural na proseso sa katawan ng isang babae. Bagaman ito na ang katapusan ng iyong pagiging fertile, maaari kang maging malusog at masigla sa iyong buhay sex. May mga babaeng naging mas masaya ng sila ay menopause na dahil hindi na nila kailangang mag-ingat na sila ay mabuntis.

Subalit may mga pisikal na sintomas ng menopause ang maaaring magpabago ng iyong kaugalian sa pagtulog, magpababa ng iyong lakas, at para sa ibang babae, maaaring maapektuhan nito ang kanilang pakiramdam at mood. May mga taong naging mas maiiinitin ang ulo, nakakaranas ng depresyon at kawalan kapag sila ay nagmemenopause.

Huwag mag-atubiling magsangguni sa doktor kung ang mga sintomas ng menopause ay para bang nakakasagabal na sa pang-araw araw na rutin mo. May maitutulong ang iyong doktor para maibsan ang ganyang mga sintomas. Pwede kang payuhan ng mga pagbabago sa lifestyle na kinakailangan mo o pwede kang bigyan ng hormone therapy kung kinakailangan.

Mga sintomas ng menopause

Sa mga buwan o taon na ikaw ay mas lumalapit na sa pagiging menopause o premanopause, ikaw ay maaaring makaranas ng mga senyales o sintomas nito, tulad ng mga sumusunod:

  • Pagiging hindi regular ng buwanang dalaw
  • Pagiging tuyo ng pwerta
  • Mainit na pakiramdam
  • Pamamawis sa gabi
  • Problema sa pagtulog
  • Pagbabago sa mood
  • Biglaang pagtaas ng timbang at pagbagal ng metabolismo ng katawan
  • Pagnipis ng buhok at pagkatuyo ng balat
  • Pagliit ng dibdib

Kung ikaw ay nalalapit na sa menopause posible, ngunit bibihira na ikaw ay magkaroon pa ng regular na regla hanggang sa ito ay bigla na lamang huminto. Mas malamang na ikaw ay magkaroon ng hindi regular na buwang dalaw kung malapit ka nang magmenopause.

Ang hindi regular na regla ay karaniwan lamang sa premenopause. Kadalasan, ang regla ay maaaring dumating ng kada dalawa o apat na buwan sa yugtong ito, lalo na sa loob ng isa o dalawang taon bago ang menopause. Sa kabila ng hindi regular na regla, tandaan na maaari ka paring mabuntis sa panahong ito. Kung hindi ka dinatnan ngayong buwan ngunit hindi mo tiyak kung nasa premenopause ka na, gugustuhin mong malaman kung buntis ka nga ba o hindi.

Kailan dapat na magpatingin sa doktor

Kapag ikaw ay magsimula na ng iyong premenopause, kailangan mong regular na magbisita sa iyong doktor para isangguni ang anomang isyu na maaaring maranasan o nararanasan mo. Magpatuloy lang sa pagbisita sa doktor hanggang matapos ang pagmemenopause.

Ang iyong doktor ay maaaring magrekomenda ng mga pagsusuri may kaugnayan sa menopause tulad ng mammography, thyroid testing, colonoscopy, at lipid screening, kung ikaw ay may history o mga kamag-anak na nagkaroon ng kumplikadong mga sakit. Maaari ring hilingin ng doktor na ikaw ay sumailalim sa iba’t ibang breast at pelvic exams.