Mga Argumento Tungkol sa Aborsyon: Sang-Ayon Ka ba Sa Aborsyon?


ad

Sa ibang bansa, legal ang aborsyon. Ang mga mag-asawa ay siyang magpapasiya kung ipagpapatuloy ba nila ang kanilang pagbubuntis o tatapusin ito sa isang abortion clinic. Bagaman ito ay pinapayagan ng kanilang mga batas tungkol sa aborsyon, ang mga tao doon ay patuloy na nagdidebate, nagtatalo ng kanilang mga argumento tungkol sa aborsyon.

Sa kabilang banda, ang mga Pilipino ay konserbatibo sa mga bagay na ito. Para sa atin, ang sanggol sa sinapupunan ng isang ina ay isang buhay na tao na may karapatang patuloy na mabuhay. Kaya naman, ang batas tungkol sa aborsyon dito sa Pilipinas ay patuloy na nagbabawal sa ganitong gawain. Nakalulungkot nga lang, may ilang mga kabataan ang maaagang nakikipagtalik dahil sa kakulangan ng kaalaman at gabay ng magulang. Kapag sila ay nabuntis ng hindi inaasahan, aborsyon ang kanilang tanging mapagpipilian.

Narito ang ilan sa mga argumento tungkol sa aborsyon. Para ito saiyo kung ikaw ay may ginagawang pananaliksik tungkol sa aborsyon.

Argumento ng mga sangayon sa aborsyon

Ang ilang tao ay naniniwala na ang mga babae ay dapat na magkaroon ng karapatan na sumailalim sa aborsyon, anuman ang kanyang dahilan. Ayon sa kanila, hindi niya na dapat ipagpilitan pa sa kaniyang mga doktor ang kaniyang pasya. Narito ang kanilang mga argumento kung bakit.

 • Ang babae ang magdidisisyon sa kung ano ang dapat mangyari sa kanyang katawan
 • Ang bawat bata ay may karapatan sa tamang pangangalaga at pagmamahal, kung hindi ito posible, OK lang ang aborsyon
 • Maraming nang mga unwanted baby sa mundong over populated. Bakit ka pa magdaragdag kung pwede naman ang aborsyon
 • Ang babae at ang kanyang mga kapamilya ay tiyak na may mga karapatan din, hindi lang ang hindi pa naisisilang na sanggol
 • Ang mga babaeng ginahasa ay may karapatang sumailalim sa aborsyon para hindi na nila maalala ang kababuyang nangyari sa kanila habang lumalaki ang kanilang naging anak
 • Kung ang bata ay isilang na baldado, ang ina lamang ang makapagdidisisyon kung kaya niya bang asikasuhin ang bata
 • Ang pamilya na mahirap ay lalo pang maghihirap kung madaragdagan pa ng isa pang sanggol
 • Ang buhay ay hindi pa nagsisimula hanggang hindi pa naisisilang
 • Ang batang may malalang kaso ng pagkabaldado ay magkakaroon ng pangit na buhay na maaaring magdulot din ng trauma sa kanyang mga magulang. Mas mabuti na raw na hindi na maisilang ang sanggol

Argumento ng mga hindi sangayon sa aborsyon

Maraming tao ang naniniwala na nag fetus sa sinapupunan ng nanay ay isa nang ganap na tao at may mga karapatan na ring tulad ng sa atin. Naniniwala sila na ang aborsyon ay hindi maipapangatwiran dahil ito ay pagpatay ng isang inosenteng tao. Narito ang kanilang mga argumento.

 • Bawat bata ay isang mahalagang regalo mula a Diyos. Wala tayong karapatan na sirain ang regalong ito
 • Ang walang muwang na bata ay nangangailangan ng espesyal na proteksyon dahil hindi pa nito kayang ipaglaban ang kaniyang karapatan
 • Ang karapatan ng hindi pa naisisilang na sanggol ay kapantay ng sa kanyang ina
 • Ang mga bata na may pisikal at mental na mga kahinaan ay pwede ring magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Ang aborsyon dahil sa mga kapansanan ay para naring pagsabi na ang may mga kapansanan ay walang kwenta
 • Ang aborsyon ay pagpatay, ang sadyang pagkitil ng buhay ng tao
 • Ang mga doktor at nurse ay sumumpang magliligtas buhay, hindi pumatay
 • Ang fetus ay nakararamdam na rin ng sakit

Batas tungkol sa aborsyon

Ano ang batas tungkol sa aborsyon dito sa Pilipinas? Ang Article II ng 1987 Saligang Batas ng Pilipinas sa seksyon 12, sinasabi na protektado ng batas ang buhay kapwa ng ina at ng hindi pa naisisilang na sanggol mula sa paglilihi. Dito sa Pilipinas, bawal ang aborsyon at ang paglabag dito ay nangangahulgan ng pagkakakulong.


ad