Pagbubuntis sa Ika-33 Linggo

Mga Sintomas ng Pagbubuntis sa Ika-33 Linggo

Ang payo namin sa iyo ay huminga ka ng malalim at mag-relax, ngunit sa kasamaang palad, parehong mahirap gawin ang dalawang bagay na ito kapag ikaw ay nasa ika-tatlumpu’t tatlong linggo ng pagbubuntis.

Mahirap maging kumportable lalo na’t mas tumitindi ang mga nararamdaman mong sintomas. Pero, sa kabilang banda, alam din naming mas lalo kang nasasabik na makita ang iyong paparating na anak.

Ang Pagbubuntis sa ika-tatlumpu’t tatlong Linggo ay magandang panahon upang simulan mo na ang pag-aayos ng dadalhin mong hospital bag. Umpisahan mo na rin magbasa-basa tungkol sa postpartum care, at punuan na ang inyong medicine cabinet ng mga mahahalagang mom care supplies. (Ang ospital ay may sariling supplies kaya huwag mag-alala kung may nakalimutan kang dalhin.)

Oo, maghihintay ka pa ng isang buwan para makita si baby ngunit, kung mapaaga man ang kaniyang pagdating, mas mabuti ng handa ka.  

Gaano kalaki ang 33 linggo na baby?

Ngayon na ikaw ay nasa ika-tatlumpu’t tatlong linggo ng pagbubuntis, ang iyong baby ay kasinglaki ng ulo ng celery. Siya ay tumitimbang ng 4.2 pounds at may sukat na 17.2 inches – muli pa siyang lalaki ng ilang pulgada ngayong linggo. Ang galing!

Ang Pagbubuntis sa Ika-tatlumpu’t tatlong Linggo ay katumbas ng pitong buwan at isang linggo.

Ang tatlumpu’t tatlong linggong buntis ay dapat bumigat ng 22 hanggang 28 pounds sa kabuuan. Mula 32 hanggang 42 pounds naman kung ikaw ay buntis ng kambal. Para sa mga magiging nanay, ang mga bagong kurba na ito ay tanda ng pagiging sexy. Tandaan na hangga’t pinapahintulutan ka ng iyong doktor makipagtalik, maari mo itong gawin hanggang mismo sa araw ng iyong panganganak.

Kung nararamdaman mo na biglang humihigpit ang iyong tiyan, marahil ito ay dahil sa Braxton Hicks contractions. Ganito ang paraan upang malaman mo ito: Ang Braxton Hicks ay hindi masyadong masakit at madalas nangyayari pagkatapos makipagtalik o mag-ehersisyo.

Magkaiba ito mula sa regular na contractions sapagkat nawawala rin ito kapag nagpalit ka ng posisyon. Ang tunay na contractions ay tuloy-tuloy at maaring maramdaman ng limang beses kada oras—nangangahulugan din ito ng actual labor. Oo! Masyado pang maaga kaya kapag ikaw ay nakaramdam ng tunay na contractions, ito ay itinuturing na preterm labor.

May ilang komplikasyon at mga kondisyon na magpapataas sa posibilidad na mapaaga ang iyong panganganak tulad ng: labis na amniotic fluid, pagiging dehydrated, at pagbubuntis sa ika-tatlumpu’t tatlong linggo ng kambal.

Sa yugtong ito ng pagbubuntis, ang pagsakit ng puson na may kasamang dugo ay palatandaan ng preterm labor. Ilan pa sa mga sintomas ay kakaibang discharge mula sa vagina gaya ng dugo at tubig. Ngayong nasa ika-tatlumpu’t tatlong linggo kang buntis, ang matinding pressure sa pelvis ay maaring senyales din. Mag-ingat ka sa mga sintomas na ito. Kapag sa pakiramdam mo ay nakakaranas ka nito, umihi, humiga pa-kaliwa, uminom ng tubig, at tawagan agad ang iyong OB.

Iba’t ibang sintomas ng Tatlumpu’t tatlong linggong buntis

Paano ilalarawan ang mga sintomas ng Pagbubuntis sa Ika-tatlumpu’t tatlong Linggo sa isang salita? Pahirap! Narito ang mga posibleng sintomas na maramdaman mo ngayong linggo.

  • Overheating. Isa kang hot mama-to-be dahil masyadong mabilis ang iyong metabolic rate.
  • Masakit na ulo. Ang pagbabago sa hormone levels ngayong nasa ika-tatlumpu’t tatlong linggo ng pagbubuntis ay maaring maging dahilan upang sumakit ang iyong ulo. Maari rin itong sanhi ng matinding stress o dehydration kaya magrelax-relax at uminom ng maraming tubig. Tandaan na ang dagdag na pagpunta sa palikuran ay sulit, huwag lamang sumakit ang iyong ulo.
  • Hinahabol ng hiningal. Sa ngayon, maaring hindi mo kayang huminga ng malalim (lalo na kapag ikaw ay buntis ng kambal.) Isipin mo kung gaanong ginhawa ang maramdaman mo kapag bumaba na ang iyong baby at sa wakas ay lalaki na ang espasyo sa gilid ng iyong baga. Iba-iba ang posibleng panahon kung kelan ito mangyayari ngunit, siguradong ilang linggo na lamang at baba na ang iyong anak.   
  • Pagiging makakalimutin at pabaya. Ang hindi pa napapatunayang phenomenon na ito ay tinatawag na “baby brain.” Ang pagiging makakalimutin ng mga buntis ay marahil dahil sa mga physiological changes na kanilang nararamdaman, at maari ring dahil sila ay balisa sapagkat dalawang buwan na lamang at darating na ang kanilang anak.

Checklist para sa ika-33 linggong buntis

Mga Paalala para sa Linggo

  • Ihanda ang dadalhing hospital bag
  • Paghandaan ang postpartum care
  • Magtanong tungkol sa mga supply ng ospital