Pagbubuntis sa Ika-6 Linggo

Mga Bagay na Kailangang Tandaan Tungkol sa Pagbubuntis sa Ika-6 Linggo

Ano na ba ang lagay ni baby sa ika-anim na linggo ng pagbubuntis? Ano ang mga sintomas na dapat na asahan sa yugtong ito ng pagbubuntis? Ang artikulong ito ay sasagot sa mga katanungan mo tungkol sa pagbubuntis sa ikaanim na linggo.

Gaano na kalaki ang bata sa Pagbubuntis sa ika-6 linggo?

Paglipas ng anim na linggo, ang bata ay kasinglaki ng gisantes o sweet pea. Ang average size ng embryo pagdating ng ika-anim na linggo ay .25 inches. Ang laki nito ay do-dobleng muli sa susunod na linggo. Ang galing!

Karaniwan lamang kung pagdating mo ng ika-anim na linggo ng pagbubuntis ay tila hindi pa halata na ikaw ay nagdadalang tao. Ang embryo sa loob ng iyong sinapupunan ay singlaki lamang ng gisantes ngunit, mabilis itong lalaki sa susunod na mga linggo. Kaya kung hindi ka pa handa na ipagtapat sa iyong mga mahal sa buhay na ikaw ay buntis, ikaw ay may oras pa upang magmuni-muni at mag-isip. Syempre, kung kambal ang iyong ipinagbubuntis, maging handa na mas mabilis ang paglaki ng iyong tiyan.


Ang Pagbubuntis sa ika-6 linggo ay katumbas ng ilang buwan?

Pagdating ng ika-anim na linggo, ikaw ay isang buwan at isang linggong buntis – o kaya’y maaring higit pa sa isang linggo simula ng malaman mo na ikaw ay nagdadalang tao. Ito’y dahil ang pagbubuntis ay sinusukat mula sa huling araw ng iyong dalaw. Maaring nabuntis ng ikalawa o ikatlong linggo ngunit, hindi ito napansin hanggang dumating ang ika-limang linggo.


Mga Sintomas ng Pagbubuntis sa ika-6 linggo

Dahil kakasimula lamang ng iyong pagbubuntis, maaring wala ka pang nararamdaman na mga sintomas. Iba-iba at depende ito sa tao. May ilang kababaihan na nahihilo at nasusuka, at ang iba naman ay walang nararamdaman na sintomas. Sa ika-anim na linggo ng pagbubuntis, alinman sa dalawa ang maramdaman mo ay parehong normal lamang. Ang mga sumusunod ay ang madalas na sintomas ng mga buntis na nasa ika-anim na linggo:

 • Pagod – Makakaramdam ka ng matinding pagod dahil umaakma pa ang iyong katawan sa mga pagbabago ng iyong hormones. Magkaroon ng sapat o kaya’y mas mahaba pang oras ng tulog para magkaroon ng sapat na enerhiya.
 • Pagduduwal – Ang pagkaduwal ay maaring maramdaman hindi lamang paggising sa umaga kundi anumang oras ng araw. Kung kambal ang iyong magiging anak, maging handa sa mas masakit na pagkahilo at pagkaduwal. Inirerekomenda na humanap ng kutkutin na maari mong palagian kainin upang hindi ka magutom at maiwasan ang maduwal.
 • Pamamaga ng dibdib  Ang iyong dibdib ay maaring mamaga dahil sa mas mataas na daloy ng dugo dito. Naniniwala ka ba na naghahanda na ang iyong katawan para sa pagpapa-suso kahit anim na linggo pa lamang? Oo, tama kahit anim na linggo pa lamang!
 • Madalas na pag-ihi – Kung napapansin mo na mas napapadalas ang iyong pag-ihi kumpara sa normal, ito ay dahil sa pregnancy hormone na hCG na nagdidirekta ng karagdagang dugo sa iyong pelvic area. Normal lamang na mas mapadalas ang iyong pag-ihi ngunit, kung nahihirapan at nasasaktan sa pag-ihi, pumunta at sabihin ito agad sa iyong doctor dahil maaring sintomas na ito ng UTI. Ang mga buntis ng anim na linggo ay may mataas na posibilidad na magkaroon ng UTI.
 • Madalas na Pag-utot – Ang pregnancy hormone na progesterone ay maaring magdulot ng ganitong problema sa tiyan. Uminom ng maraming tubig at kumain ng pagkaing mayaman sa fiber upang hindi mahirapan sa paglabas ng dumi sapagkat ang constipation ay dahilan upang  mas mapadalas ang iyong pag-utot.
 • Pabago-bagong emosyon o Mood swings – Ang pagiging sobrang masayahin o hindi kaya’y sobrang pag-init ng ulo ay sanhi ng hormones. Ang agod at pagbabago sa iyong blood sugar ay maari ring iba pang dahilan nito. Kaya, magkaroon ng mas mahabang tulog, at kumain ng masustansiyang pagkain upang maiwasan ang pabago-bagong emosyon.
 • Pagsakit ng puson at Pagdurugo – Ang Pagbubuntis sa ika-anim na linggo o alinmang panahon habang nasa maagang pagbubuntis pa lamang ay maaring makaranas ng pagsakit ng puson at pagdurugo. Oo, nakakabahala ang ganitong sintomas dahil maaring ito ay senyales ng ectopic pregnancy at miscarriage o pagkalaglag ng bata ngunit, ito ay normal lamang. Ngunit, kung masyadong matindi ang pagsakit ng puson at ang iyong pagdurugo ay tila katumbas ng iyong dalaw, kumunsulta agad sa iyong doktor.

Checklist para sa ika-6 na linggo ng pagbubuntis

 • Kung handa na kayo, maaari na ninyong ipamalita sa mga kapamilya at mga kaibigan ang iyong pagdadalang tao
 • Si mister na ang paglinisin ng bahay lalo na ang dumi ng mga hayop tulad ng sa pusa
 • Pag-aralang mabuti kung paano pakikisamahan ang mga sintomas ng paglilihi
 • Pag-isipan kung ang doktor na nakuha ninyo ay siya nang gusto mong magpaanak saiyo. Kung hindi, magsimula uli sa paghahanap ng doktor.