Pagbubuntis sa Ika-32 Linggo


ad

Mga Pagbabago sa Katawan ng Nanay sa Pagbubuntis sa 32 Linggo

Handa ka na ba? Ngayong na nasa Pagbubuntis sa ika-tatlumpu’t dalawang linggo ka na, marahil iniisip mo minsan na malayo pa naman ang petsa ng iyong panganganak pero, alam mo ba na ang katawan mo at ang iyong baby ay naghahanda na kung sakaling mapaaga ang iyong panganganak? Malamang ay tinatapos mo na ang mga nakasulat sa iyong pregnancy to-do list gaya ng pagsasaayos ng iyong health insurance, at kung paano ba maglagay ng infant seat sa sasakyan. Ang iyong tatlumpu’t dalawang taong gulang na fetus mo naman ay inihahanda na rin ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng pag-ikot na nakaturo ang ulo sa may bukasan ng iyong birth canal. Ngunit, huwag ka munang mag-alala dahil may sapat ka pang oras upang maging mentally prepared para sa araw na iyon!

Gaano kabigat si Baby pagsapit ng tatlumpu’t dalawang linggo?

Ang iyong baby ay kasinglaki ng isang kalabasa. Patuloy siyang lumalaking malakas at kasalukuyang may haba na 16.7 inches, at timbang na 3.8 pounds.

Ang Pagbubuntis sa Ika-tatlumpu’t dalawang Linggo ay katumbas ng ilang buwan?

Ang tatlumpu’t dalawang linggo ay katumbas ng pitong buwang pagbubuntis. Maligayang pagdating sa ika-walong buwan!

Mga sintomas na mararamdaman ng tatlumpu’t dalawang linggong buntis

Mas lalong tumitindi ang mga sintomas na mararamdaman ng tatlumpu’t dalawang linggong buntis dahil ang heartburn at pag-contract ng uterus ay mas mararamdaman sa mga panahon na ito. Sa kabilang banda, alam namin na ikaw ay nasasabik na sa pagdating ng iyong anak. Narito ang mga sintomas ng Pagbubuntis sa Ika-tatlumpu’t dalawang Linggo na nakakahadlang sa iyong kasiyahan:

  • Mas madalas na Braxton Hicks contractions. Itong mga “practice contractions” ay mas lalong dumadalas at lumalakas. (Maaring akalain na ito ay katulad ng pregnancy cramping.) Ang isa sa pinakamalaking kinaibahan ng Braxton Hicks contractions sa tunay na contraction ay ang Braxton Hicks contraction ay mabilis nawawala samantalang ang tunay na contraction ay tuloy-tuloy. Ang mga kababaihan na buntis ng kambal ay mas mataas ang tyansa magkaroon ng preterm labor kaya obserbahan maigi ang contractions na iyong nararamdaman.
  • Mas maitim na utong. Whoa! Napansin mo ba na biglang umitim ang iyong utong? Walang eksaktong dahilan kung bakit umiitim ang utong ng buntis ngunit, ayon sa paniniwala, mas madaling makita ng baby ang maitim na utong. Tunay na kahanga-hanga ang iyong katawan!
  • Hinahabol ng hininga: Huwag mag-alala, ang iyong anak ay may sapat na hangin sa loob ng iyong sinapupunan ngunit, ikaw ay hindi kaya iwasan ang mga nakakapagod na gawain.
  • Heartburn. Makakatulong ang pag-inom ng antacids upang mabawasan ang Heartburn. Karamihan sa mga ito ay ligtas para sa mga buntis ngunit, mas mabuti pa rin na tanungin muna ang inirerekomendang gamot ng iyong doktor.
  • Paglabas ng gatas. Mapapansin mo na mas lalong lumaki ang iyong dibdib, at marahil nagsimula na rin itong gumawa ng “colostrum.” Ito ay kulay dilaw na likido na siyang kakainin ng iyong anak sa mga unang araw niya sa mundo. Kaya, huwag kang magulat kung mas lalong magbabasa ang iyong dibdib pagsapit ng pagbubuntis sa Ika-tatlumpu’t dalawang Linggo. Yikes!
  • Vaginal discharge. Maaring medyo nakakadiri na mas lalong dumami ang lumalabas sa iyong vagina ngunit, alalahanin na paraan ito ng iyong katawan upang unti-unting maghanda sa papalapit na araw ng iyong panganganak. Nakakatulong din ito upang mailayo sa impeksiyon ang iyong vagina.
  • Pagmasdan din kung may nabubuong mucus plug (malapot at minsan ay madugo na substance) na maaring humarang sa cervix sa loob ng ilang araw (o ilang oras) bago manganak. Isa pa sa mga dapat ring obserbahan ng maigi ay kung may palagian bang tila tubig na lumalabas sa iyong vagina dahil maaring senyales ito na pumutok ang iyong bahay-bata. Kapag nakaranas nito, tawagan agad ang iyong OB at pumunta sa ospital.   

Ano ang itsura ng tiyan ng tatlumpu’t dalawang linggong buntis?

Ang tiyan ng tatlumpu’t dalawang linggong buntis ay dapat may sukat na mula 30 hanggang 34 centimeters mula sa taas ng iyong uterus hanggang sa pelvic bone. Sa pagitan ng tatlumpu’t dalawang linggo, maaring bumbaba ang iyong bata mula sa iyong rib cage papalapit sa may balakan kung saan siya’y mananatiling nasa head-down position hanggang sa araw ng kaniyang paglabas. Kapag nangyari ito, mapapansin mo na biglang mas bibigat ang iyong dinadala sa ibabang bahagi ng iyong katawan. Ngunit, hindi naman ito garantiya na mangyayari dahil may ilang buntis na bumababa lamang ang tiyan sa mismong araw ng panganganak.

Kung ikaw ay tatlumpu’t dalawang linggong buntis sa kambal, walang duda na mas mabigat ang iyong dinadala kumpara sa mga buntis na iisa lamang ang anak. Mas mataas din ang tyansa na mas mapaaga na iyong panganganak dahil ang karaniwang twin pregnancy ay inaabot lamang ng tatlumpu’t pitong linggo.

Pregnancy checklist para sa ika-tatlumpu’t dalawang linggong buntis

Mga Paalala para sa Linggo:

  • I-schedule ang iyong tatlumpu’t apat na linggong prenatal visit
  • Tawagan ang iyong health insurance company
  • Ilagay ang baby seat sa iyong sasakyan

 


ad