Paano Makipagsex ng Hindi Nabubuntis?


ad

Bilang isang babae, hindi ka dapat matakot na punan ang iyong mga pangangailangan sa sex. Ang iyong pagiging handa at safe sa pakikipagtalik ay malusog at matalinong pasya. Ang pakikipagsex na hindi nabubuntis at nakakapanghawa ng sexually transmitted disease ay makakatulong sa iyo at sa kapartner mo na maging malusog. Narito ang ilang paraan kung paano makipagsex ng hindi nabubuntis.

Paano makipagsex?

Ang tanong na ito ay pangkaraniwan sa mga kabataang wala pang karanasan sa bagay na ito. Para malaman kung paano makipagsex, dapat tandaan mo na ang paggawa ng bagay na ito ay may kaakibat na seryosong mga resulta tulad ng maaagang pagbubuntis at pagiging magulang. Karamihan sa mga kabataan ngayon ay hindi iniisip ang kahihinatnan ng kanilang mga paggawi tungkol sa sex.

Dito sa atin sa Pilipinas, karamihan sa mga magpapakasal ay kasalukuyang nagdadalang tao na. Ang bagay na ito ay nakakaistress. Imbes na makapaghanda sila sa pagsilang ng kanilang baby, nagkukumahog sila na maging legal ang kanilang pagsasama sa pamamagitan ng pagmamadali sa kasal. Kung naglalaro sa isip ang tanong na paano makipagsex ngunit ikaw ay bata pa at hindi pa handang mag-asawa at magpamilya, magisip-isip ka muna!

Paano makipagsex ng hindi nabubuntis?

Okay, sabihin na nating ikaw ay handa na sa mga epekto na pwedeng idulot saiyo ng pakikipagtalik. Gusto mo nang makipagsex sa kapartner mo. Baka maitanong mo, paano ba makipagsex na hindi nabubuntis?

Ang pinakaepektibong paraan kung paano makipagsex ng hindi nabubuntis ay ang paggamit ng birth control methods. Bilang isang babae, ikaw ang may pangunahing pananagutan na magresearch kung anong klaseng birth control method ang babagay saiyo.

Sa panahon natin ngayon na ang pamahalaan ay masigasig sa pagsulong ng ganitong mga pamamaraan, marami kang mapagpipilian. May mga pills, buwanang injections, intrauterine device, condoms at iba pang mga pagpipilian na babagay saiyo kung ikaw ay isang babaeng aktibo o magiging aktibo sa pakikipagtalik. Sabihin sa doktor mo kung ang paggamit ng isang uri ng birth control method ay may hindi magandang side effects saiyo tulad ng pagkahilo o pagbawas ng iyong libido. Ang iyong doktor ay makakatulong saiyo kung paano makipagsex ng hindi nabubuntis.

Gumamit ng proteksyon bago umaksyon. Iyan ay isang mabisang paraan para hindi mabuntis at makaiwas na mahawa ng STD. Ang paggamit ng condom ay siyang pinakasimple ngunit pinakaepektibong paraan para hindi ka mabuntis. Kung ayaw ng partner mo na gumamit ng condom, subukang gumamit ng female condom. Marami kang pwedeng pagpilian sa mga condom na nasa botika.

Ang pakikipagtalik sa iisang tao lamang, lalo na kung sa asawa mo lamang ay makakatulong saiyo na makaiwas sa hindi inaasahang pagbubuntis sapagkat mas bukas ang inyong kumunikasyon tungkol sa mga kagustuhan ninyo sa sex.

Umiwas sa pakikipagtalik?

Kung ikaw ay aktibo sa pakikipagtalik, hindi ka libre sa pangamba na mabuntis o mahawa ng sakit. ANg pinakamabisang paraan kung paano hindi mabuntis ay ang hindi pakikipagsex o ang abstinence. Magdisisyon na hindi makipagsex hanggang hindi ka pa handa sa mga epekto nito sa pisikal at emosyonal. Sabihin ang disisyong ito saiyong kapartner. Makatutulong ito sainyo na magkaroon ng bukas na usapan tungkol sa paksang ito.

Ang paghahanap ng mabisang paraan para kontrolin ang pagbubuntis ay isang masalimuot na gawain. Sasagutin natin ngayon ang pangkaraniwang mga katanungan tungkol sa birth control para magkaroon ka ng tamang kaalaman tungkol sa kung paaano makikipag sex ng hindi nabubuntis. Makatutulong ito sa iyo na mapanatili ang iyong sekswal na kalusugan at pagpaplano ng  pamilya.

Mga tanong at kasagutan tungkol sa mga pamamaraan para hindi mabuntis

Paano makipagsex nang hindi nabubuntis? Tulad ng nasabi na, ang paggamit ng mabibisang birth control method ang pinakamahusay na paraan ng pakikipagtalik nag hindi nag-aaalala na baka ikaw ay mabuntis. Ang mga pamamaraang ito ay epektibo ay madali nang makuha sa mga health center. Ngunit maraming mga mag-asawa pa rin ang nagdududa sa mga maaaring epekto ng paggamit nito.

Narito ang popular na mga katanungan at tumpak na mga kasagutan tungkol sa paggamit ng birth control.

Ano ang mga pakinabang ng birth control?

Una sa lahat ay maaari kang makipag-sex ng hindi nabubuntis. Kung iniiwasan mo ang mabuntis, ang paggamit ng birth control na hiyang sa iyo ay irinirekomenda na gamitin mo. Pero bukod diyan, may mga pakinabang din ang paggamit ng birth control methods tulad ng mas kaunting pagdurugo tuwing regla, pagbawas ng mga sintomas ng PMS, pag-iwas sa STD sa pamamagitan ng paggamit ng condom.

Ano ang pinakamabisang birth control para makipag-sex ng hindi nabubuntis?

Sa paghahanap ng paraan para hindi mabuntis, kailangan mong magresearch dahil ang totoo ay marami ka namang mapagpipilian. Kung siguradong pamamaraan ang hinahanap mo para maiwasan ang pagbubuntis, ang paggamit ng IUD, pills at condom ang pinakamabisang pamamaraan. Ang condom ay magbibigay sa iyo ng dalawang uri ng depensa, laban sa hindi ginustong pagbubuntis at proteksyon laban sa sakit na naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik.

Maliban sa condom, alin pang pamamaraan ang makakatulong para hindi mahawa ng STD?

Wala. Tanging ang condom lamang ang birth control method na nakakatulong para makaiwas sa mga sakit na naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Maraming mga STD ang naipapasa sa pamamagitan ng direktang skin-to-skin contact, at ang condom lamang ang tanging pamamaraan sa pag-iwas sa pagbubuntis na nakakatulong laban dito.

May mga pamamaraan ba upang hindi mabuntis na nagiging sanhi ng pagkabaog?

Wala, malibang piliin mo ang sterilization bilang pamamaraan, walang birth control method ang magiging sanhi ng permanenteng pagkabaog. Lahat ng mga ito ay temporary at ang kakayahan mong magbuntis ay babalik lang kapag itinigil mo na ang paggamit ng napili mong pamamaraan.

Epektibo ba an ang withdrawal method sa pakikipagsex ng hindi nabubuntis?

Kung gagawin ito ng tama, mababawasan nito ang posibilidad na ikaw ay mabuntis, pero sa ibang mga mag-asawa, mahirap itong gawin ng tama. Ipagpalagay na tama ang pagkakagawa ng withdrawal method, ito ay nagreresulta ng 4 buntis sa 100 babae sa loob ng isang taon. Kung mali ang pagkakagawa, 27 sa 100 babae ang nabubuntis.

Maaari ba akong gumamit ng birth control matapos akong makipagsex ng hindi protektado?

Oo, depende sa kung gaanong oras na ang nakalipas matapos kang makipagsex. Ang tinatawag na emergency contraception ay maaaring gamitin para makaiwas sa pagb ubuntis hanggang sa limang araw matapos ang iyong hindi protektadong pakikipagtalik. Tandaan na ang pagiging epektibo ng pills na ito ay nababawasan oras-oras matapos ang iyong pakikipagtalik. Kaya kung ayaw mong mabuntis, uminom ka ng pills bago ka makipagtalik.

Ano ang pinakamurang paraan ng birth control?

Bagaman may ilang uri ng birth control, tulad ng withdrawal method, na talagang libre, ang pagiging epektibo ng mga ito ay pinagdidebatehan pa hanggang sa ngayon. Tandaan na ang pagbubuntis ay di hamak na mas mahal kesa sa anupamang paraan para hindi mabuntis, kaya mahalagang isipin ang pagiging epektibo ng pamamaraan bago mo ito piliin.

Napagpapataba ba ang paggamit ng pills?

Hindi. Ayon sa mga pag-aaral, ang pills ay hindi sanhi ng pagtaba. Gayunman, ang birth control method na idinadaan sa ineksyon ay nakapagpataba sa ilang mga kababaihan.

Kailangan bang inumin ang pills araw-araw sa parehong oras?

Depende ito kung ang ginagamit mo ay ang combination pills na nagtataglay ng progestin at estrogen o kung progestin pills lang ang gamit mo. Bagaman ang progestin pills ay kailangan mong inumin sa parehong oras tuwing 24 oras para maging epektibo, ang combination pills ay maaaring inumin sa mas flexible na schedule, halimbawa, 3 oras na mas huli o mas maaaga kesa sa tamang oras.

Ano ang dapat gawin kapag nalaman mong nabutas pala ang condom na gamit nyo habang nakikipagtalik?

Kung napunit ito, alisin mo ito sa pwerta gamit ang mga daliri ng dahan-dahan. Ang pagpapasyang gagawin mong sunod ay depende sa kung nailabas ba sa pwerta ang semilya ng lalaki bago pa man masira ang condom. Kung nangyari na ang ejaculation at ang iyong pinakalayunin ay makaiwas sa pagbubuntis, ang pinakamahusay na paraan ay ang paggamit ng emergency contraception sa lalong madaling panahon para matiyak na hindi ka mabuntis. Kung walang nangyaring ejaculation, ang posibilidad ng pagbubuntis ay katulad ng paggamit ng withdrawal method, apat na porsyento sa loob ng isang taon.

Oo, kapag masira o mapunit ang condom, ang dalawang nagtatalik ay nanganganib na mahawa ng sexually transmitted diseases. Kaya, mahalaga para sa kanila na magbantay sa mga pagbabago na maaaring mangyari at maging bukas sa posibilidad na mahawa ng impeksyon na maaaring makuha sa pakikipagtalik.

Maaari bang maramdaman ng lalaki ang IUD habang nakikipagtalik?

Hindi. O at least hindi ito magiging dahilan ng anumang pagka-istorbo o discomfort basta tama ang pagkakalagay nito sa babae. Ang tanging parte ng IUD na nakararating sa ari ng babae na maaaring tumama sa ari ng lalaki ang sinulid na maaari namang itago sa likod ng cervix. Ang sinulid na ito ay malambot kaya hindi naman ito makasasakit sa ari ng lalaki. Kung nararamdaman ng asawa ang sinulid at nagpapahirap ito sa inyong pagtatalik, ipakipag-usap ito sa doktor mo para maisaayos ito.

Maaari ka bang mabuntis habang may regla?

Bagaman mas bihira itong mangyari kumpara sa ano pa mang araw sa loob ng isang buwan, posible na mabuntis ka habang ikaw ay may regla. Ito ay dahil sa ang semilya ng lalaki ay maaaring manatiling buhay sa loob ng katawan ng babae hanggang limang araw! Karagdagan pa, ang isang babae ay baka mag-akalang siya ay nagreregla na kung minsan ay hindi naman pala. Ito ang dahilan kung bakit hindi epektibo ang pakikipagtalik habang nagreregla bilang paraan ng pakikipagtalik nang hindi nagbubuntis.

Gaano ka aga mo mararamdaman na ikaw ay buntis matapos makipagtalik?

Una, kung nangangamba ka na ang iyong pinakahuling pakikipagtalik ay mauwi sa pagbubuntis, huwag ka nang maghintay! Gumamit ka nan g emergency contraceptive, na maaaring maging epektibo limang araw matapos ang iyong pakikipagtalik.

Ngayon para sagutin ang tanong: depende ito sa kung anong paraan ang gagamitin mo para matukoy ang pagbubuntis. Ang ilang mga pregnancy test ay maaaring tumukoy sa pagbubuntis pagkatapos lamang na hindi na datanan ng regla ang isang babae. Mahalagang tandaan na ang pagbubuntis ay maaaring mangyari ilang araw o linggo matapos ang pagtatalik.

Safe ba ang paggamit ng bagong pakete ng pills para lang hindi datnan?

Oo, maraming mga babae ang gumagawa nito.  Sa katunayan, may ilang brand ng pills na ginagawa para sa layuning ito.