Ang Mga Dapat Mong Malaman Tungkol sa Buo Buong Dugo sa Menstruation

Naranasan mo na ba na may nakita ka na buo buong dugo sa menstruation mo? Minsan nakakagulat ito lalo na kung unang beses mo pang nakita ito sa iyong buhay. Basahin ang artikulo na ito upang malaman kung ano ang dapat maunawaan sa hindi pangkaraniwang bagay na ito:

Normal ba ang buo buong dugo sa menstruation?

Ang mga buo buong dugo sa menstruation ay normal lang. Tinatawag itong menstrual blood clots. Talagang nangyayari ito dahil sa iba’t ibang mga salik sa iyong katawan at kalusugan.

May mga pagkakataon din na ang mga clot na ito ay sanhi ng mga underlying health issues. Upang malaman kung normal lang ang mga clots na nakikita mo sa iyong menstruation, tingnan kung ang mga sumusunod ay mga katangian ng mga buo buo na nakikita mo:

 • Kasing liit ng limang sentimo na barya
 • Hindi ganoon karami at hindi palaging nakikita sa mga araw ng buwanang daloy
 • Hindi nangyayari sa bawat pagdating ng buwanang daloy

Ano ang menstrual blood clots?

Ang mga menstrual blood clots na ito ay mga solid na mga materyales na nakikita sa menstruation. Kalimitan, mukha itong jelly na sobrang pula o di kaya ay maliliit na butil na kalumanggi. Karamihan sa mga blood clot na ito ay nagtataglay ng body tissue na nanggaling sa bahay bata.

Kung matatandaan mo sa iyong mga klase sa Agham noong elementarya, ang buwanang daloy ay nangyayari dahil nalalaglag ang lining ng bahay bata kapag hindi nabuntis ang isang babae.

Bagamat sanay tayo na makita ang dugo na likido, malaking parte talaga nito ay solid. Ang sangkap na nakakatulong na manatili itong likido ay ang anti-coagulants. Kapag hindi na nalagyan ng anti-coagulants ang dugo, lalabas ito na solid. Minsan, marami itong taglay na fibrin, ang materyal na nagiging sanhi ng pagkulta ng dugo.

Mga posibleng sanhi ng buo buong dugo sa menstruation

Kung hindi na normal ang menstrual blood clots na nararanasan mo, maaaring may isyu na pangkalusugan na iniinda. Ang mga ito ay posibleng mga sanhi:

Nakunan o pagkalaglag

Minsan, kung hindi namalayan ng isang babae na nabuntis siya, ang menstrual blood clots ay maaaring fertilized egg na na-miscarriage. Kung ito ang sitwasyon mo, tumawag agad sa doktor.

Ayon sa mga eksperto, halos kalahati ng lahat na pagbubuntis ay nauuwi sa pagkalaglag. Marami sa mga babaeng nakukunan ay hindi alam na buntis pala sila.

Kung ang biglaang natapos ang maagang pagbubuntis, ito ay maaaring magresulta sa matinding pagdurugo, paghilab ng matris, at pagbuo-buo ng dugo.

Bara sa matris

Ang mga kundisyong maaaring maging sanhi ng pamamaga ng matris ay maaaring magdagdag ng pressure sa dingding ng matris. Ito ay maaaring magpalala ng pagdurugo pag may regla at pamumuo ng dugo.

Ang mga pagbabarang ito ay maaaring maging dahilan ng kawalan ng kakayahan ng matris na humilab. Kapag ang matris ay hindi humihilab ng maaayos, ang dugo sa loob nito ay malamang na magbuo-buo sa dingding ng matris, na mas mahirap ilabas.

Ang mga pagbabara sa matris ay malamang dahil sa mga sumusunod na mga kundisyon:

 • Pagkakaroon ng fibroids
 • Sakit na endometriosis at adenomyosis
 • Tumor na malamang na mauwi sa kanser

Fibroids

Ang fibroids ay kadalasang mga bukol na hindi naman nauuwi sa kanser na tumutubo sa dingding ng matris. Maliban sa malakas na pagdurugo tuwing regla, ang fibroids ay maaaring pang maging sanhi ng iba pang kundisyon tulad ng:

 • Hindi regular na regla
 • Pananakit ng likod sa bandang ibaba
 • Masakit na pakikipagtalik
 • Malaking tiyan
 • Pagkabaog

Umaabot ng 80 porsyento ng mga kababaihan ay tinutubuan ng fibroids kapag sila ay nasa 50 anyos na, subalit ang genetics at ang mga hormones na estrogen at progesterone ay malamang na siyang sanhi ng pagtubo nito.

Endometriosis

Ang endometriosis ay isang kundisyon na kung saan ang lining ng matris ay tumutubo sa iba pang bahagi bukod sa matris. Sa panahon ng iyong regla, ito ay magiging sanhi ng:

 • Pananakit ng puson
 • Pagkahilo, pagsusuka at pagtatae
 • Masakit na pakikipagtalik
 • Pagkabaog
 • Pananakit ng balakang
 • Matinding pagdurugo na may kasamang pagbuo-buo ng dugo

Bagaman hindi pa matiyak kung ano talaga ang sanhi ng endometriosis, sinasabing ang hormones, herdedity at nakaraang operasyon ay maaaring maging sanhi ng kundisyong ito.

Adenomyosis

Ang adenomyosis ay nangyayari kapag ang lining ng matris ay tumubo sa dingding ng matris. Hindi pa matukoy ng mga dalubhasa ang dahilan kung bakit ito nangyayari. Ito ay nagiging sanhi ng paglaki at pagkapal ng matris.

Bukod sa pangmatagalang malakas na pagdurugo, ang adenomyosis ay siyang dahilan ng paglaki ng matris na dalawa o tatlong ulit kumpara sa normal nitong sukat.

Kanser. Bagaman bibihirang mangyari, ang cancerous na tumor sa matris at cervix ay maaaring maging dahilan ng matinding pagdurugo sa panahon ng regla.

Hormonal imbalance. Para mabilis na kumapal ang lining ng matris, ito ay nakadepende sa tamang dami ng estrogen at progesterone. Kung napakarami o napakakaunti ng mga hormones na ito, pwede itong pagmulan ng matinding pagdurugo tuwing regla.

Narito ang ilan sa mga dahilan ng hormonal imbalance:

 • Premenopause
 • Pagmemenopause
 • Istres
 • Mabilis na pagbaba o pagdagdag ng timbang

Ang pangunahing sintomas ng hormonal imbalance ay ang hindi regular na regla. Halimbawa, baka nahuhuli, mas mahaba o hindi nga dumarating ang regla mo sa loob ng isang buwan.

Sakit na Von Willebrand

Ang malakas na pagdurugo ay maaari ring dahil sa pagkakaroon ng Von Willebrand o VWD. Bagaman bibihirang sakit ang VWD, 5 hanggang 24 porsyento ng mga babae na may pangmatagalang matinding pagdurugo tuwing may regla ay apektado ng sakit na ito.

Ang VWD ay ang malamang na sanhi ng iyong malabis na pagdurugo kung ito ay regular na nangyayari, o kung nagdurugo ka agad dahil lamang sa kaunting sugat. Malamang na may VWD ka kung parating nagdurugo ang iyong gilagid. Makipag-usap sa doktor kung sa tingin mo ay ito nga ang dahilan kung bakit ka nagdurugo. Matutulungan ka nilang madiagnose ang sakit mo.

Menorrhagia

Kapag grabe na ang pagdudugo, puwedeng may menorrhagia na ito. Ito ay isang sakit na nailalarawan ng severe bleeding na maaaring magpanganib sa buhay ng babae.

Ano ang mga kumplikasyon ng buo-buong dugo sa menstruation?

Magpacheckup agad sa doktor mo kung napapansin mong regular ang buo-buong dugo sa menstruation mo. Ang isa sa pinaka madalas na kumplikasyon ng matinding pagdurugo tuwing regla ay ang pagkakaroon ng iron deficiency anemia. Ang anemia ay isang kundisyon sa kalusugan na kung saan kulang ang iron sa iyong dugo para makagawa ng red blood cells.

Ang sintomas nito ay ang mga sumusunod:

 • Pagkapagod
 • Panghihina
 • Pamumutla
 • Kahirapan sa paghinga
 • Pananakit ng dibdib

Paano sinusuri ang buo-buong dugo sa menstruation?

Para matukoy ang sanhi ng pagbuo-buo ng dugo sa regla, magtatanong ang doktor tungkol sa mga bagay na maaaring nakaaapekto sa iyong regla. Halimbawa, aalamin niya ang mga kamakailang operasyon na iyong dinaanan, anong birth control ang iyong ginagamit, o kung ikaw ba ay nabuntis na. Titingnan din ng doktor ang iyong matris.

Karagdagan pa, ang iyong doktor ay malamang na humingi ng blood test para matukoy kung may hormonal imbalance bas a katawan mo. Magsasagawa rin siya ng MRI para malaman kung ang malakas na pagdurugo na iyong nararanasan ay dahil sa pagkakaroon ng fibroids, endometriosis, o iba pang pagbabara sa matris mo.

Mga solusyon buo buong dugo sa menstruation na pwedeng gawin sa bahay

Ang mga ito ay mga bagay na makakatulong na iwasan ang menstrual blood clots at upang hindi makaramdam ng sakit:

Uminom ng pain reliever. Malaki ang tulong na madadala ng pain relievers sa pag-inda ng sakit. Ikonsulta sa doktor mo ang pain reliever na iyong iinumin.

Gumamit ng menstrual cup. Magiging madaling mapuno ang napkin. Ang menstrual cup ay magandang alternatibo.

Ano ang gamot sa buo-buong dugo sa menstruation?

Ang pagbibigay lunas sa malakas na pagdurugo tuwing regla ang siyang pinakamabisang paraan para malunasan ang buo-buong dugo sa regla.

Narito ang ilan sa mga lunas na maaari mong subukan para makontrol ang malabis na pagdurugo tuwing regla.

Paggamit ng hormonal contraceptive. Ang pills ay may kakayahang pahinain ang paglaki ng lining ng matris. Ang intrauterine device o IUD na nagre-release ng progestin ay nakababawas ng 90% ng pagdurgo. Mahigit 50% naman ang nababawas sa pagdudurugo gamit ang pills.

Ang hormonal contraceptive ay nakapagpapabagal din ng paglaki ng fibroid at iba pang mga bukol na tumutubo sa matris.

Para sa mga babaeng hindi pwede o ayaw gumamit ng hormones, maaari silang gumamit ng tranexamic acid na nakapagpapabawas ng blood clotting.

Operasyon. Kung minsan, kailangan mo ng operasyon para maalis ang dahilan ng matinding pagdurugo at pagbubuo-buo nito. Ang dilation and curettage ay isang pamamaraan na kailangang isagawa para alisin ng sapilitan ang mga natitira sa matris matapos makunan ang isang buntis. Isinasagawa rin ito para matukoy kung ano ang sanhi ng matinding pagdurugo tuwing may regla, o bilang lunas sa ibang partikular na kundisyon.

Ang dilation and curettage o pagraspa ay ang pagbukas at pagkayod sa lining ng matris. Ginagawa ito gamit ang anesthesia o pampatulog. Bagaman hindi nito magagamot ang matinding pagdurugo, mabibigyan ka nito ng pahinga dahil kailangan ng ilang buwan para maging makapal uli ang lining ng iyong matris.

Para sa mga babaeng may tumutubo sa matris tulad ng fibroids na hindi tumutugon sa pag-inom ng gamot, nangailangan silang maoperahan. Ang uri ng operasyon ay depende sa sukat at lokasyon ng abnormal na bukol sa matris.

Kung ang bukol ay malaki, baka kailangan mo ng myomectomy, kailangan kang gawan ng malaking butas sa tiyan para maoperahan ang iyong matris.

Kung ito naman ay maliit, kailangan mong dumaan sa laparoscopic surgery. Ang laparoscopic surgery ay nangangailangan din ng pagbutas sa tiyan subalit ito mas maliit na hiwa kaya mas mabilis itong gumaling.

May mga babaeng pinipiling alisin na lamang ang kanilang matris. Ang prosesong ito ay tinatawag na hysterectomy.

Ipakipag-usap sa doktor mo ang mga pakinabang at panganib na dala ng bawat pagpipilian.

Paano maiibsan ang mga sintomas ng matinding pagdurugo at buo-buong dugo sa regla?

Ang pagkakaroon ng matinding pagdurugo tuwing regla ay nakaaapekto sa iyong pang-araw araw na pamumuhay. Bukod sa pisikal na mga problemang maaaring dala nito, tulad ng pagkapagod at paghilab ng matris, maaari rin nitong gawing napakahirap ang normal na mga aktibidad mo tulad ng paglalakad, paglangoy o kahit panonood lamang ng sine.

Narito ang ilan sa mga paraan upang maibsan ang mga sintomas ng matinding pagdurugo at buo-buong dugo tuwing regla:

Uminom ng gamot para sa pananakit at pamamaga tulad ng ibuprofen sa pagsisimula ng iyong regla hanggang sa matapos ang pinakamadugong araw. Bukod sa ito ay gamot sa paghilab ng matris, nakakatulong ito na mabawasan ang pagdurugo ng 20 hanggang 50 porsyento.

Tandaan:

kung ikaw ay may von Willebrand disease, bawal kang uminom ng gamot sa pananakit na NSAID.

Gumamit ng tampon o pad. Maaari mo ngang pagpatungin ang dalawang napkin kung talagang matindi ang pagdurugo. Ang high absorbency na tampon ay makatutulong sa iyo na hindi kumalat ang dugo at makaiwas sa pagbubuo-buo nito.

Maglagay ng tuwalya sa ibabaw ng iyong higaan sa gabi para maiwasan ang pagmantsa ng dugo sa mga gamit sa pagtulog.

Magsuot ng dark na mga damit para maitago ang anumang aksidenteng pagtagas ng dugo.

Palaging magdala ng ekstrang napkin sa iyong bag, sasakyan, at mesa sa opisina.

Alamin kung nasaan nakapwesto ang pampublikong mga palikuran para alam mo agad kung saan ka tatakbo kung mapansin mong matindi ang dugo na inilalabas mo.

Kumain ka ng malulusog na pagkain at uminom ng maraming tubig. Ang matinding pagdurugo ay maaaring makaapekto sa iyong kalusugan. Kumain ng mga pagkaing mayaman sa iron, tulad ng karne, soya at mabeberdeng gulay.

Tandaan:

Ang buo-buong dugo tuwing menstruation ay bahagi na ng buhay ng isang babae. Bagaman kung minsan nakababahala ang makakita ng ganito, ang maliliit na mga buong dugo ay normal lamang at pangkaraniwan.


Kung madalas kang magkaroon ng pagbuo-buo ng dugo tuwing regla, maraming epektibong mga pamamaraan na maaaring irekomenda ang doktor para makontrol ang matinding pagdurugo nang sa ganoon ay mabawasan  ang pagbuo-buo ng dugo.