Paano Hindi Mabuntis: Mga Pamamaraan Para Hindi Mabuntis

Kapag nagumpisa ka nang maging aktibo sa pakikipagtalik, kailangan mo na ring maging responsible at magisip kung paano hindi mabuntis. Kapag hindi mo pa gustong magkaroon ng anak sa loob ng ilang taon, kailangan mong seryosong pagisipan ang iyong mga ginagawa, lalo na sa pakikipagtalik.

Dito sa Pilipinas, ang mga pamamaraan upang hindi agad mabuntis ay makukuha ng mga Pinoy sa lahat ng uri ng pamumuhay, maging mayaman ka man o dukha, may asawa man o wala.

Narito ang aming listahan ng mga pamamaraan kung paano hindi mabuntis, kung saan mo ito makukuha at kung ito ba ay bagay saiyo o hindi.

Paano hindi mabuntis: Umiwas sa pakikipagtalik sa loob ng ilang araw ng buwan

Ito ang pinaka madaling pamamaraan para makaiwas sa hindi ginustong pagbubuntis, ang pag iwas sa pakikipagtalik kapag ikaw ay fertile. Ito ay ang tinatawag na natural family planning. Sa pamamaraang ito, dapat mo munang tukuying kung ano ang eksaktong araw sa iyong buwang siklo nagpapalabas ang iyong obaryo ng itlog at hindi ka makikipagtalik sa loob ng mga araw na ikaw ay maaaring mabuntis. Para sa mas detalyadong pagtalakay sa natural na pagpaplano ng pamilya, sundan ang link na ito.

Paano hindi mabuntis: Uminom ng pills

Ang kilala at ginagamit nating pills para hindi mabuntis ay pormal na tinatawag bilang ang Combined Oral Contraceptive Pills o COCs. Ang pag inom ng pills araw araw ay magbibigay saiyo ng dalawang uri ng hormones, ang progestin at estrogen. Ang bawat uri ng pills ay may iba’t ibang dami ng progestin at estrogen. Ngunit kahit ito ay nakakatulong para hindi mabuntis ang halos lahat ng kababaihan, ang ilang uri ng pills ay maaaring maging dahilan ng pagdagdag ng timbang, pag iiba ng buwanang siklo ng regla,pagdami o pagbawas ng tagyawat at iba pang mga side effects.

Kung nagpaplano kang gumamit ng pills ng pangmatagalan, mas makabubuting sumangguni ka muna sa doktor para sa riseta ng pills na hiyang saiyo. Ang ilang uri ng pills ay may kakayahang bawasan ang dysmenorrhea, gawing regular ang iyong buwanang dalaw, at alisin ang hirap na dala ng premenstrual syndrome o PMS.

Kung kapapanganak mo pa lamang at ikaw ay nagpapasuso sa sanggol, huwag ka munang gagamit ng pills, lalo na kung hindi pa umaabot ng anim na linggo matapos manganak. Ang paginom ng pills pagkapanganak ay maaaring makaapekto sa kakayahan ng iyong katawan na gumawa at magpalabas ng gatas na kailangan ng iyong sanggol.

Ang pangmatagalang paggamit ng pills ay hindi nakasasama, subalit tandaan na ito ay maaaring makapa delay o magpahinto ng iyong pagregla. Kapag huminto ka sap ag inom ng pills, ang kakayahan ng katawan mo na magpalabas ng mga itlog o fertility ay maaaring bumalik agad agad. Kung ikaw ay umiinom ng pills at nakalimot na uminom ng tatlong sunod sunod na mga araw, ikaw ay maaaring mabuntis kung makikipagtalik ka sa asawa o kapartner mo.

Maraming uri ng pills na mabibili sa botika ng hindi nangangailangan ng riseta ng doktor. Ang brand na Microgynon 30 at Marvelon 28 ay libreng ipinamimigay sa mga health center. Ang Microgynon 30, Nordette at Trust pill ay maaaring gamitin bilang emergency contraceptive sa mga pagkakataong nakipagtalik ka na hindi protektado o kaya ay aksidenteng nag kamali ang paggamit ninyo ng condom.

Kung napansin mong hindi hiyang saiyo ang paggamit ng isang uri o brand ng pills, makipagusap sa doktor o kaya sa health center na malapit sa inyo.

Paano hindi mabuntis: gumamit ng injectables

Ang injectable ay isang uri ng pamamaraan kung paano hindi mabuntis na ibinibigay sa mga kababaihan sa pamamagitan ng pag turok o paginject ng isang uri ng gamot sa katawan. Ang injectable na maaaring makuha dito sa Pilipinas ay limitado lamang sa progestogen injectable na kilala rin sa tawag na depot medroxyprogesterone acetate o DMPA. Kung ikaw ay may asawa o kinakasama, ang injectable ay isa sa pinakamabisang paraan para maiwasan ang hindi ginustong pagbubuntis dahil hindi mo na kailangang uminom ng kung anu ano araw araw.

Kung gusto mong gumamit ng injectable, dapat ay handa ka sa mga side effects na maaaring dala ng paggamit ng pamamaraang ito tulad ng labis na pagdagdag ng timbang at mga pagbabago sa iyong buwanang siklo ng regla. Para sa karamihan ng gumagamit ng injectable, nawawala ang kanilang regla kapag regular ang pagturok nito sa kanila. Pero huwag mag alala, ang pagkawala ng iyong regla dahil sa paggamit ng injectable ay hindi naman nangangahulugan na ikaw ay hindi malusog o may sakit.

Ang isang seryosong side effect ng paggamit ng injectable ay ang posibleng pagkawala ng mga mahahalagang mineral sa buto. Kaya ang paggamit ng pamamaraang ito ay hindi irinerekomenda sa mga taong hindi pa naaabot ang tinatawag na peak bone mass, o edad na kung saan matigas na ang iyong mga buto. Base sa pag aaral ng mga dalubhasa, ang pagkawala ng mga mineral sa buto ay maaari ring matigil at maibalik kapag huminto ka na sa paggamit ng injectable.

Kung ikaw ay may highblood, may sakit sa puso, stroke, o nagpapasuso sa sanggol, huwag kang gagamit ng injectable.

Kapag tumigil ka na sa paggamit ng injectable, ang iyong kakayahang magbuntis ay babalik depende sa kung gaano ka katagal gumamit ng pamamaraang ito upang hindi mabuntis. Mas matagal kang gumamit ng injectable, mas matagal ring makabalik ang kakayahan ng iyong katawan na magdalang tao ulit. Kung ikaw ay tumigil na sa paggamit ng injectable, ikaw ay maaaring mabuntis sa loob lamang ng apat na linggo.

Ang injectable ay libreng ibinibigay sa inyong health center na may mga kwalipikadong tauhan na maaaring magsagawa ng injection. Makukuha rin ito sa pribadong mga klinika at mga organisasyong pangkababaihan kun mayroon silang kwalipikadong tao na maaaring magbigay ng injection. Ang Depo Trust ay isang brand na maaari mong mabili sa mga botika, subalit kailangan mo parin ang tulong ng isang propesyonal para maiturok ito saiyo.

Ang mga nabanggit ay tatlo lamang sa mga pamamaraan kung paano hindi mabuntis ang isang babae na ayaw pa o di pa handang magdalang tao. Tandaan na ang pagkakaroon ng mga anak ay regalo ng Diyos sa atin, ngunit ang pagiging magulang nang hindi pa handa, ito ay isang sumpa na dapat iwasan. Magtanong sa pinaka malapit na health center para sa higit pang mga pagpipilian kung paano hindi mabuntis.