Pag-aalaga ng baby – Ang mga Hamon at Solusyon

Ang pagkakaroon ng isang anak ay isang napakasayang bahagi ng buhay ng mga magulang. Ngunit kaakibat din nito ang maraming mga hamon at pangamba para sa kanila. Maaaring maraming tanong ang nasa iyong isipan tulad ng paano ba aalagaan ang bagong silang na sanggol, paano maibibigay ang kanyang mga pangangailangan at iba pa.Upang mapangalagaan ang isang sanggol, dapat na alam ng isang magulang kung paano ito mabibigyan ng sapat na pag-aaruga at pagmamahal. Narito ang ilang mga tips kung paano gawin ang sumusunod-pagpapatulog, pagpapakain, pagpapaligo, at paglilinis ng iyong baby.

Pagpapatulog ng baby

Ang mga sanggol ay kailangan ng maraming pahinga upang maging malusog at malakas na umaabot ng 16 oras kada araw. May mga bata na nalilito sa araw at gabi noong sila ay bagong panganak pa lamang. Kung ang iyong anak ay madalas gising sa gabi, makakatulong ang medyo madilim na paligid o malamlam na ilaw at ang pagsasalita ng mahina upang mabilis makaadjust ang sanggol sa pagtulog sa gabi. Marapat din na pahigain ang sanggol ng patihaya kaysa sa posisyon na nakaharap ito pababa upang mabawasan ang panganib ng Sudden Infant Death Syndrome o crib death. Kailangan ding salit-salit ang posisyon ng ulo ng baby upang mas madaling mawala ang malambot na parte ng ulo ng bata.

Pagpapakain ng baby

Hinihimok ang mga ina na pasusohin ang kanilang mga bagong panganak na sanggol dahil mas masustansya ito at magkakaroon pa ng panahon ang ina para sa kanyang anak. Kung magpapasuso, kailangang ang katawan ng bata ay nakaharap sa ina. Pagkatapos ay ilapit sa labi ng bata ang iyong utong at ibubuka nito ang kanyang bibig. Ilapit pa ang bata ng kaunti sa iyong suso upang makadede ng maayos. Huwag mastress kung ang bata ay mahirap pakainin o pasusohin sa simula dahil kailangan din ito ng pagtitiyaga at pagsasanay. Maaari ding humingi ng tulong sa mga nars o iba pang pwedeng makatulong sa iyo. Kailangang walo hanggang sa labindalawang beses mapasuso ang sanggol sa unang 24 oras simula ng ipanganak ito. Hindi kailangang sumunod sa ilang oras na iskedyul, maaari ng pasusohin ang bata kapag makikita mong gutom na siya. Kadalasan ay kada apat na oras nagpapasuso ang isang ina.Kailangan ding maging komportable ka sa pagpapasuso kaya mainam na posisyon ang pag-upo upang hindi mangalay ang nanay sa halos 40 minutong pagpapasuso ng baby. Bilang ina, kailangan din ang pagkain ng masusustansyang pagkain at pag-inom ng maraming tubig kapag nagpapasuso dahil ang iyong kinakain ay nakakapekto din sa iyong sanggol. Marapat din na bawasan ang pag-inom ng alkohol o mga inuming may caffeine tulad ng kape.

Kung napagdesisyunan naman na painumin ang bata ng komersiyal na gatas, kailangan ding malaman ang tamang paraan ng paghahanda nito. Una, dapat na sundin ang mga direksyon na nakasulat sa label. Pangalawa, kailangan isterilisahin ang bote na gagamitin. Pangatlo, padedehin ang bata kada dalawa o tatlong oras o kapag gutom siya. Pang-apat, itapon ang tirang mga gatas na hindi naubos ng sanggol. Panglima, ilagay sa ref ang tinimplang gatas ng hindi hihigit sa 24 oras. Maaari ding initin ito bago ipainom kay baby. Pang-anim, hawakan ang bata ng 45 degrees upang hindi masyadong mapasukan ng hangin ang kanyang tiyan.Suportahan ang kanyang ulo at ihilig ng kaunti ang bote upang mas madaling umagos ang gatas. Iwasang mabulunan ang bata.

Pagpapaligo ng sanggol

Sa unang linggo ng bata, kailangan nitong mabigyan ng paligo. Kapag natanggal na ang umbilical cord, maaari nang umpisahang paliguan ang sanggol ng mga dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo. Upang maisagawa ito, kailangan kompleto ang mga bagay na kakailanganin sa unang pagpapaligo katulad ng malinis na tuwalya, sabon, malinis na diaper at iba pa. Punuin ang batya ng mga tatlong pulgada ng maligamgam na tubig bago simulan ang pagpapaligo. Ito ang mga dapat gawin sa pagsisimula ng pagpapaligo: Una, humingi ng tulong sa isang tao na maaaring humawak ng sanggol habang pinapaliguan mo ito. Pangalawa, maingat na tanggalin ang damit ng sanggol at ilagay siya sa batya habang ang isang kamay sa nakasuporta sa kanyang ulo at leeg. Patuloy na maglagay ng maligamgam na tubig sa batya upang hindi malamigan ang bata.Pangatlo, gumamit ng mild na uri ng sabon upang hindi masakit sa mata ng sanggol kung sakaling malagyan nito. Kung maaari, iwasang malagyan ng sabon ang mata ng bata. Pwedeng gumamit ng tela sa pagpapaligo sa bata. Siguraduhing paliguan ang sanggol simula sa itaas paibaba at harap palikod. Linisan ang katawan ng bata pati ang mukha kung saan maaaring magkaroon ng natuyong uhog.Pang-apat,banlawan ang bata ng maligamgam na tubig at patuyuin gamit ang tuwalya. Panglima, isuot ang diaper at bihisan ang bata. Positibo rin ang epekto ng paghalik sa bata pagkatapos paliguan upang mas madali na itong paliguan sa susunod.

Paglilinis ng baby

Isa sa mga bagay na kailangang matutunan ng magulang ay ang pagpapalit ng diaper o paglilinis ng baby kapag nakaihi o nakatae ito. Una, kailangang ihanda ang malinis na diaper, maligamgam na tubig, malinis na tela at ilang bulak o diaper wipes. Kung may mga pantal ang bata, maaari ding mag maghanda ng diaper ointment. Pangalawa, tanggalin ang maruming diaper. Kung ito ay basa, ilagay ang bata ng nakatihaya at gumamit ng tubig ang tela upang punasan ang kanyang ari. Kapag babae, punasan ng harap palikod upang maiwasan ang Urinary Tract Infection. Kung may pantal, lagyan ng ointment ang bahaging ito. Pangatlo, buksan ang malinis na diaper at padausdusin ito sa likod ng bata habang itinataas ang kanyang mga binti at paa. Pagkatapos na maibalot ito mula sa likod paharap, isara ito gamit ang adhesive tape na nasa diaper upang masiguro ang kapit. Upang maiwasan ang pantal na dulot ng diaper, palitan ito pagkatapos makaihi o makatae ang bata at gumamit ng sabon at tubig sa paglilinis sa kaniya. Hayaan ding walang diaper upang makapagpahinga din ang puwit ng bata.

Nakatulong ba ang mga ito sa iyo na malaman kung paano ang tamang pag-aalaga ng baby? Abangan ang susunod na paksa- kung paano patatahanin ang bata at iba pa.