Mga Senyales ng Panganganak

Ang panganganak ang isa sa pinakamahirap na panahon sa buhay ng isang ina. Narinig na natin mula sa ating mga kilalang mga ina kung gaano kasakit ang pagluluwal ng mga sanggol. Basahin ang artikulo na ito upang malaman mo ang mga senyales kung malapit na ang panganganak:

Senyales ng panganganak: Isang buwan bago ang due date

Nagsisimula nang lumabas ang mga senyales ng panganganak isang buwan pa lang bago lumabas ang sanggol. Ang ilan dito ay kabilang sa mga senyales na ito:

Pagbaba ng fetus. Ilang linggo bago ipanganak ang bata, magsisimulang bumaba ang fetus. Ang proseso na ito ay tinatawag na “lightening.” Ibig sabihin nito ay nagsisimula nang i-posisyon ng katawan ang bata para sa maayos na paglabas nito. Dahil sa bagong posisyon na ito, mas magiging madali ang paghinga para sa ina. Pero mas magiging madalas din ang pag-ihi dahil sa presyon sa bladder.

Regular na pag-contract. Mas maraming mga contractions na mararamdaman ang ina. Isa ito sa mga pinakakumon na senyales ng panganganak at nagsisimula ito isang buwan bago ang naka-schedule na due date. Mas malakas at regular na ang mga contraction na ito. Puwede itong mangyari anim na beses sa isang oras. Para maturing na labor contractions, ang mga ito ay dapat mangyari sa isang regular na interval.

Pulikat at pananakit ng likod. Habang papalapit ang panganganak, magkakaroon ang ina ng mga pulikat. Minsan, sasakit din ang iyong likod.

Paghinto ng pagbigat. Kapag malapit na manganak ang ina, titigil na ang pagtaas ng kanyang timbang. Bagamat malusog pa din ang sanggol, liliit ang timbang dahil sa pagbaba din ng amniotic fluid sa bahay bata. Normal ito at hindi dapat ikabahala.

Senyales ilang oras bago magsimula ang labor

Kapag naranasan mo ang mga sumusunod, ibig sabihin ilang oras na lang at magsisimula na ang proseso ng iyong panganganak. Maging mapagmatyag sa mga senyales na ito:

Pagtagas ng tubig. Ang sanggol sa loob ng bahay bata ay siyam na buwan nang pinaliligiran ng amniotic fluid. Kapag malapit na itong lumabas, ang protective sac ng tubig na ito ay lalabas. Ibig sabihin nito, ilang araw o oras na lang hihintayin bago ipanganak ang bata. Dapat malaman ang pagkakaiba ng ihi at ng amniotic fluid lalo pa at pang-karaniwan sa isang buntis ang maihi. Tumawag sa doktor kung ang lumabas sa ari ng ina ay ihi o amniotic fluid.

Paglabas ng dugo sa ari. Kapag nagsisimula na ang labor, mapapansin ng ina na ang kulay ng kanilang vaginal discharge ay mala-rosas o pula. Nangangahulugan ito na nai-release na ang mucous plug sa cervix at nagsisimula nang maghanda ang cervix sa panganganak.

Pagsakit ng ulo. Karaniwan lang sa mga magli-labor na mga ina na magkasakit sa ulo. Ito ay dahil sa pagtaas ng blood pressure.

Pagkahilo. Ang pagkahilo ay normal lang din at epekto lang ng mataas na blood pressure.

Kung unang beses magbuntis ng isang ina, hindi niya pa siguro alam ang mga dapat mapansin kung nagbubuntis. Ang mga senyales na nakalista dito ay makakatulong upang maayos na mapaghandaan ng buong pamilya ang panganganak.