Kailan Pwede Makipagtalik Pagkatapos Manganak ng Babae?


ad

Ang pagkakaroon ng anak ay hindi naman nangangahulugang katapusan ng inyong sex life. Ngunit, oo, hindi makakaila na ang pagbubuntis at ang pagiging ganap na magulang ay isang malaking kaganapan sa buhay na magpapabago sa paraan at dalas ng inyong pagtatalik.

Maaring pagkatapos mo manganak ay pakiramdam mong ayaw mo ng makipagtalik muli. Ngunit, paunti-unti ay babalik din ang interes mo dito. Madalas para sa mga babae ay inaabot ito ng mula isa hanggang tatlong buwan kung kailan pwede makipagtalik pagkatapos manganak ngunit, normal lang din kung abutin ito ng mas matagal pa.

Kailan pwede makipagtalik pagkatapos manganak?

Ang pakikipagtalik muli pagkatapos manganak ay depende sa iyong pakiramdam kung ikaw ay handa na maliban na lamang kung may ibang payo na ibinigay ang iyong doktor. Madalas ito ay inaabot ng apat hanggang anim na linggo pagkatapos ng vaginal o cesarean delivery.

Kung ang babae ay nanganak sa pamamagitan ng cesarean delivery at mayroong perineal tear o episiotomy, kakailanganin munang maghintay ng magkasintahan ng higit sa anim na linggo bago muling magtalik.

Pagkatapos ng panganganak, ang katawan ng babae ay pumapasok sa isang healing phase upang matigil ang pagdurugo, gumaling ang mga hiwa, at magsara ang leeg ng matris. Kung maagang makikipagtalik lalo na sa unang dalawang linggo pagkatapos manganak, tataas ang posibilidad na magkaroon ng postpartum hemorrhage o uterine infection.

May iba’t ibang salik na kailangan isaalang-alang upang malaman kung kailan pwede makipagtalik pagkatapos manganak. Kabilang dito ang mga sumusunod:

 • Stress
 • Pananakit ng katawan lalo na sa maselang bahagi nito
 • Takot ng babae na muling makipagtalik o mabuntis
 • Sex drive
 • Matinding pagod
 • Panunuyo ng vagina
 • Postpartum depression

Kung ikaw ay dumaan sa mahirap na panganganak, kakailanganin ng iyong katawan ng sapat na oras upang maghilom ang mga hiwa nito. Maraming nanay ang nakakaramdam ng pananakit tuwing nakikipagtalik pagkatapos manganak ngunit, ito ay unti-unting mawawala pagkalipas ng ilang linggo. Ang paggamit ng lubricant o estrogen creams ay maaring makatulong upang mas maging komportable ang pakikipagtalik. Ang sakit na nararamdaman ng babae ay maaring dulot din ng muscle spasms o hindi kaya ay stress.

Sa kabilang banda, may ilang bagong nanay at ang kanilang mga asawa ang nagsasabing mas hindi kasiya-siya ang kanilang pagtatalik dahil masyadong maluwag ang muscles ng vagina pagkatapos manganak. Babalik rin ang dating higpit nito pagkatapos ng ilang buwan. Makakatulong ang mga pelvic floor exercises.

Kung ikaw ay nagpapa-suso, mapapansin mo na maaring tumagas ang gatas mula sa iyong dibdib tuwing ikaw ay nakikipagtalik. Dagdag pa na problem ay ang panunuyo ng vagina o ang tinatawag na vaginal dryness. Upang maiwasan ang mga ito, subukan magpasuso bago makipagtalik at gumamit ng lubricant.

Kailangan ba gumamit ng contraceptives kapag nakikipagtalik pagkatapos manganak?

Bilang mga bagong magulang, maaring hindi pa kayo handa upang magkaroon muli ng bagong anak kaya, magandang ideya kung pag-uusapan niyo ang tungkol sa mga contraceptives bago kayo muling magtalik.

Madalas, ang usapin tungkol sa birth control ay binubuksan ng iyong doktor o kumadrona kapag ikaw ay nagpa-checkup, anim na linggo pagkatapos mo manganak. Ngunit, kung nais mo o ng iyong asawa na makipagtalik bago iyon, kausapin mo na agad ang iyong ob-gyn tungkol sa maaring contraceptives para sa inyo.

Ang ilang nanay ay fertile o di kaya’y nagsisimula na muling mag-ovulate bago pa man sila magkaroon ng dalaw. Nagpapataas ito ng posibilidad na muli silang mabuntis kung sila ay makikipagtalik ng hindi gumagamit ng proteksiyon.

Maaring narinig mo na rin na mas mababa ang posibilidad na mabuntis ang mga nagpapa-suso na nanay. Posibleng totoo ito kung:

 • Nagpapasuso araw at gabi
 • Tanging gatas ng ina lamang ang ibinibigay sa sanggol
 • Ang sanggol ay edad anim na buwan pababa
 • Hindi pa nagkakaroon ng regla ang nanay pagkatapos manganak

Ngunit, alalahananin na hindi ito garantiya upang hindi mabuntis ang babae. Magandang siguraduhin pa rin na gumamit ng contraceptives kapag nakikipagtalik.

Paano mababawasan ang pananakit kapag nakikipagtalik pagkatapos manganak?

Ang pabago-bagong hormones sa iyong katawan ay dahilan upang manakit at manuyo ang iyong vagina lalo na kung ikaw ay nagpapa-suso. Maaring makaramdam ka rin ng pananakit habang nakikipagtalik kung ikaw ay mayroon pang mga sariwang hiwa.

Upang mabawasan ang papananakit habang nakikipagtalik, subukan ang mga ito:

 • Gumamit ng lubricant. Makakatulong ito kung ikaw ay nakakaranas ng vaginal dryness
 • Mag-experimento. Pag-usapan ang mga alternatibo sa vaginal intercourse gaya ng massage, oral sex, o kaya’y mutual masturbation.
 • Subukan ang iba’t ibang uri ng pain relief. Kabilang dito ang pag-ihi bago makipagtalik, paliligo sa mainit na tubig, at pag-inom ng over-the-counter pain reliever.
 • Piliin ang tamang oras. Gawin ang pakikipagtalik kung kelan hindi kayo pagod o balisa.

Kapag patuloy naging masakit ang inyong pagtatalik, magpakonsulta sa inyong doktor upang malaman ang posibleng solusyon dito.