Paano Malalaman Kung Ikaw ay Baog?

Kung ikaw at iyong asawa ay nahihirapan magkaroon ng anak, hindi ka nag-iisa. Sampu hanggang labinglimang porsyento ng mga magkasintahan sa Amerika ay baog. Ang pagkabaog ay nangangahulugang hindi mabuntis buntis kahit na madalas na nagtatalik sa loob ng ilang taon na walang anumang gamit ng proteksiyon. Maaring ikaw o ang iyong kasama ang may isyu sa baog, pagkabaog dahilan…

MAGBASA