Katotohanan o Maling Paniniwala: Buntis pero may Regla?

Katotohanan o Maling Paniniwala: Buntis pero may Regla? Maling Paniniwala. Bagama’t marami ang nagsasabi na buntis pero may regla, sadyang imposible ito sa mata ng siyensiya. Habang nasa early pregnancy pa lamang, maari kang makaranas ng “spotting,” na madalas ay kulay rosas o kaya’y kayumanggi. Kagaya ng pamantayan ng American Pregnancy Association: “Kung ikaw ay nagdurugo ng sapat upang punuin…

MAGBASA