Mga sintomas ng pagbubuntis sa unang linggo


ad

Para sa karamihan ng mga kababaihan, lalo na sa mga hindi naman nagpaplanong mabuntis, ang unang linggo ng kanilang pagbubuntis ay basta na lamang lilipas ng hindi nila namamalayan. Kahit sa ikalawang linggo, hindi parin nila ito nararamdaman. Marami sa mga babae ngayon ang may iba-ibang bilang ng araw ng pagdating ng regla kaya iniisip ng ilan na kung ang kanilang regla ay hindi pa dumarating, ito ay nahuhuli lamang.

Kung nagtatanong ka tungkol sa mga sintomas ng pagbubuntis sa unang linggo, maaaring mahirapan ka sa paghahanap ng mga halatang sinyales. Pero ang mga sintomas tukad ng matinding pagkahapo, pagkawala ng gana sa mga gawain, pagbabago-bago ng mood at madalas na pag-ihi ay mga palatandaan na ikaw ay buntis sa unang linggo. Subalit may ilang babae na maaaring magkamali sa pagaakalang ang kanilang pinagdaraanan ay pre-menstrual symptoms o PMS kaya madali nilang baliwalain ang mga sintomas na ito.

Sintomas ng pagbubuntis sa unang linggo

Tulad ng nabanggit na natin, halos wala kang makikitang panlabas na pisikal na mga sintomas sa isang babaeng buntis na ng isang linggo. Oo, may mga sintomas na nangyayari sa loob ng katawan at ito ay malamang na hindi agad napapansin. Ang mga sintomas na ito ay mga problemang tulad ng kabag, kahirapan sa pagdumi, masakit na mga suso at pagkalula tuwing umaga.

Ang mga sintomas na nabanggit natin ay maaaring magkakaiba sa bawat babae. Karamihan sa mga babae ay hindi nakararamdam ng anuman hanggang matapos ang ikalawang linggo ng pagbubuntis.

Sinasabi ng mga dalubhasa na ang mga gingawa mo sa unang linggo ng iyong pagbubuntis ay halos wala pang epekto sa sanggol na iyong dinadala.

Ang paglaki ng bata sa unang linggo

Wala pang masyadong pagbabago na nagaganap sa baby sa unang linggo ng kanyang buhay. Umaalis pa lamang ang iyong itlog sa obaryo patungong fallopian tuba. Baka nga hindi ka pa naman buntis sa panahong ito, dahil ang aktwal na paglilihi ay nagaganap dalawang linggo pagkatapos ng iyong regla. Isinasama ng mga doktor ang linggong ito mga linggo ng iyong pagbubuntis para tulungan silang malaman ang una at huling araw ng iyong buwanang siklo. Sa linggong nakabase ang siyam na buwan o 40 linggong bilang.

Kapag na itlog ay napirtilisa na, ang mga celula nito ay maghahati-hati ng walang tigil sa loob ng pito hanggang sampung araw. Sa unang linggo ang iyong baby ay tinatawag na blastocyte. Ang blastocyte ay maaaring hatiin sa dalawang bahagi, ang panlabas na bahagi ay magiging placenta at ang panloob na bahagi ay siyang mabubuo bilang embryo sa ikalang linggo ng pagbubuntis.

Mga tips para sa unang linggo ng pagbubuntis

Kung ikaw ay nagpaplano na magkaroon ng anak, ang unang linggo ay maaaring punong puno ng saya at paghihintay. Kung regular mong kinukuha ang iyong basal body temperature, makikita mong ang iyong init sa katawan ay nananatiling mataas. Ito ang kaunaunahang pisikal na sintomas na ikaw nga ay nagdadalang tao. Kunin mo ang pagkakataong ito para makipag-usap sa doktor upang makapag pa skedyul ng appointment, at baguhin ang mga nakasanayang paguugali sa pagkain at mga gawain.

Kung umiinom ka ng isang uri ng gamot na hindi mo pa naipapaalam sa doktor, ito na ang panahon na kausapin ang iyong doktor at magtanong sa kanya kung ayos lang bang patuloy mong inumin ang gamot mo kahit ikaw ay nagdadalang tao na. Ito rin ang tamang panahon upang mag-umpisang uminom ng folic acid at multivitamins na bagay sa buntis.