Senyales ng Buntis: Ang 10 Di-Masyadong Halatang Mga Senyales ng Buntis

Gustong-gusto mo na bang bumili ng pregnancy test? Kung gusto mo nang mabuntis, alam ko ang gusto mong gawin ngayon. Nakakainis yung pakiramdam na hindi ka sigurado kung ang mga sinyales na nararamdaman mo ay dala na nga ba ng pagbubuntis o dulot lang ng tinatawag na pre-menstrual syndrome o PMS, pagkaramdamdam ng ilang mga senyales na akala mo ay sa buntis ngunit dahil para sa darating na regla. Ang totoo, sinasabi ng mga dalubhasa na mahirap talagang tukuyin kung ang mga sintomas o sinyales na nadarama mo ay maagang mga sinyales ng pagbubuntis o dahil lamang sa PMS, hanggang sa tuluyan ka nang hindi dalawin ng regla. Karagdagan pa, iba-iba ang mga babae, kaya hindi palaging magkakapareho ang mga sinyales ng pagbubuntis na mararamdaman nila, lalo sa maaagang yugto ng kanilang pagbubuntis.

Pero, kahit na hindi ka pa makapagsasabi ng tiyak kung buntis ka nga kung hindi ka pa naman nagsasagawa ng pregnancy test, ang iyong katawan ay maaaring magsabi saiyo saiyo ng hindi masyadong halatang mga mensahe na maaari mong matukoy sa maaagang panahon ng pagbubuntis. Tingnan ang listahang ito ng mga di-masyadong halatang mga sinyales ng buntis.

1. Biglaang pagdami ng discharge na lumalabas saiyo

Ang kwelyo ng iyong matris ay magpapalabas ng maraming likdo sa panahon ng ovulation, kung saan ang itlog ay naghahanda para sa inaasam nitong pertilisasyon. Kung ikaw ay mabuntis, asahan mong mas dadami pa ito dahil sa biglaang pagdagsa ng hormone na kilala sa tawag na estrogen. Ang maputi at malagatas na discharge ay dadami sa oras na ikaw ay magsimulang maglihi. Ito ay isa sa mga pangunahing sinyales ng buntis na makikita mo kahit hindi ka pa positibo sa pregnancy test.

2. Mabilis na pagtubo ng mga kuko

Hindi mo pa naman eskedyul na magpamanicure ngunit napansin mo na mabilis humaba ang iyong mga kuko sa kamay at paa. Baka ang mga hormones sa pagbubuntis ang dahilan ng mabilis na pagtubo ng iyong mga kuko. Ayon sa isang dalubhasa sa pagbubuntis, bihirang magkamali na tukuying ikaw ay buntis gamit ang sinyales na ito.

3. Matalas na pakiramdam

Kung napansin mo na biglang tumalas ang iyong pakiramdam o na naging sensitibo ang iyong pang amoy o pang lasa sa ilang uri ng pagkain, baka binabago na ng mga hormones ang kagustuhan mo sa pagkain para tulungan kang makapagadjust sa siyam na buwang pagdala mo ng sanggol sa iyong sinapupunan. Iba-iba ang epekto nito sa bawat buntis na babae. Kung ikaw ay dati nang nabuntis, baka mapansin mong pareho ang mga senyales at mas maaga mong mahalata na mas maselan ang iyong mga pakiramdam tulad ng unang mong pagbubuntis.

4. Pagsakit ng suso

Para sa nakararaming mga kababaihan, ang pagsakit ng suso ay siyang unang sinyales na magsasabi na sila ay buntis. Ang iyong katawan ay maghahanda para magpalabas ng gatas. Ang pagsakit ng suso at pagiging maselan nito ay maaaring maramdaman ng isang babaeng naglilihi bago pa man nila mapansin na hindi na sila inabutan ng regla. Maaaring maging napakasakit nito lalo ang utong ng nagbubuntis.

5. Kabag at kahirapan sa pagdumi

Hindi lang ang pagkalula o pagduduwal tuwing umaga ang aasahan mong sisira ng iyong mga araw sa unang yugto ng iyong pagbubuntis. Asahan mong pahihinain ng iyong pagbubuntis ang kakayahan ng iyong sikmura na tunawin ang iyong mga nakain kaya uso rin sa mga buntis ang kabag at kahirapan sa pagdumi. Dahil sa epekto ng pagdagsa ng hormone na progesterone sa iyong katawan. Kaya kung nagdududa kang ikaw ay buntis, malamang na isa ito sa mga sinyales nito.

6. Spotting o banayad na pagdurugo

Kung ikaw ay nangangarap mabuntis subalit nakita mong may dugo na sa underwear mo, baka panghinaan ka ng loob. Sabalit bago ka tuluyang mawalan ng pag-asa, hintayin mo munang ito’y maging isang ganap na regla. May ibang mga babae na nakaranas ng spotting o banayad na pagdurugo sa eksaktong araw na hinintay nila na datingan ng kanilang regla. Ang spotting ay nagyayari kapag ang pertilisadong itlog ay dumikit na sa matris o bahay bata.

7. Pagkahilo

Ang pagkahilo ay normal sa isang nagdadalang tao. Dalawang bagay ang kadalasang nagiging sanhi ng pagkahilo, ang biglaang pagbaba ng bloodsugar o ang dehydration o pagkawala ng tubig sa katawan. Kaya kung ikaw ay nagbabalak mabuntis sa susunod na buwan, siguraduhing uminom ng maraming tubig at kumain nang sapat kung ikaw ay nagugutom, makatutulong ito na mabawasan ang pagkahilo sa unang yugto ng iyong pagbubuntis.

8. Paghilab ng tiyan

Baka dahil sa paghilab ng iyong tiyan, isipin mong darating na ang iyong regla – subalit baka mali ka! Dahil sa pagdikit ng pertilisadong itlog sa matris magkaroon ka ng paghilab ng tiyan o cramping. Habang bumabaon ang iyong embryo sa bahay bata, baka makaramdam ka nang kirot na halos katulad ng mga nararamdaman mo tuwing regla.

9. Pagiging antukin

Kung sa pakiramdam mong hindi mo kayang panatilihig nakadilat ang iyong mga mata, baka hindi lang iyan dahil sa kakulangan mo sa tulog kagabi. Ang pananakit ng ulo ay isa rin sa dahilan kung bakit gusto mong mahiga na lamang maghapon. Ang ganitong mga pagbabago ay maaaring dala ng mga pagbabago sa iyong mga hormones. Kung iniisip mo nab aka buntis ka, huwag mong pagkaitan ang iyong sarili ng sapat na pahinga.

10. Pagbabago-bago ng mood

Ang pagbabago-bago ng mood ay isa sa mga senyales ng buntis na kadalasang napagkakamalang sintomas ng pre menstrual syndrome. Ang sintomas na ito ay maaaring magkapareho ng sa PMS subalit ang mood swing ng babaeng naglilihi ay malala ay lubhang kakaiba. Ang biglang pagdagsa ng mga hormones na pangbaby ay mangangahulugang tatawa ka, iiyak ka at magagalit ka ng halos wala namang sapat na mga dahilan.

Ang mga senyales ng buntis na natalakay natin ay iba-iba sa bawat buntis na babae. Matitiyak mo na ikaw ay nagadalang tao kapag nagpositibo ka na sa pregnancy test. Kung ikaw ay kompirmadong nagdadalang tao, maghanap agad ng ob-gyne na makakasundo mo. Tiyaking makapagpa-check up sa unang tatlong buwan ng pagbubuntis para maiwasan ang anumang komplikasyon sa kalusugan mo, at sa bata!

Maligayang pagtahak sa paglalakbay ng pagiging ina at magulang!