Panganganak: Paano Manganak ang Babae?


ad

Ang panganganak ay isa sa mga kapanapanabik ngunit nakakatakot na mga pangyayari sa buhay ng tao, lalo na sa mga kababaihan. Ano ba ang mga dapat mong asahan sa panganganak? Ano ang mga pagkakaiba ng panganganak sa bahay, panganganak sa hospital at panganganak sa tubig? Ang artikulong ito ay naglalayong sagutin ang iyong mga katanungan at mga pangamba tungkol sa panganganak ng babae.

Paano manganak ang isang babae?

Paano nga ba manganak ang isang babae? Ang panganganak ay nahahati sa tatlong yugto. Bagaman pag-uusapan natin ang tatlong iyan, tayo ay magbibigay ng focus sa ikalawang yugto na kung saan, ito ang mismong pagsilang sa sanggol.

Unang yugto ng panganganak: Ang Labor

Ano ang unang yugto? Ito ay tinatawag na dilation o pagbuka ng cervix o matris. Ang yugtong ito ay maaaring magtagal ng anim hanggang sampung oras para sa mga unang beses pa lamang na manganganak, o pwedeng maging mas madali kung ikaw ay nakapanganak nang dati.

Ang pagsisimula ng labor sa panganganak ay maaaring maging hindi halata o sobra ka-madrama, ito ay maaaring maging iba-iba depende sa babae. Sa ibang mga babae, ang kanilang cervix o kuwelyo ng matris ay bumubuka ng hanggang sa tatlong sentimetro bago pa man magpakita ang iba pang mga tanda, tulad ng paghilab ng tiyan. Sa ibang mga babae naman, nakakaranas sila ng matinding paghilab ng tiyan kahit na hindi pa bumubuka ang kanilang cervix. Ang paghilab ay ay maaaring maranasan sa pagitan ng lima hanggang tatlumpung minuto, na maaaring magtagal ng 45 segundo. Pwede kang makakita ng discharge na kulay pink sa yugtong ito.

Panganganak ng babae: Ang pagsilang ng sanggol

Ang ikalawang yugto ng panganganak ng babae ay nagsisimula kapag lubusan na ang pagbuka ng cervix. Ito ay maaaring magtagak ng kalahati hanggang isa o dalawang oras sa mga bagong nanay. Sa mga susunod na panganganak, ito ay maaaring magtagal ng ilang minuto hanggang sa dalawang oras.

Ano ang mararanasan mo sa yugtong ito ng panganganak? Ang iyong masidhing pagnanais na magbanyo ay lumalala, at sa oras na lubusan nang nakabuka ang cervix, ang iyong doktor o midwife ay maaari nang magbigay ng go signal sa iyo na umiri. Ang paghilab ng iyong tiyan ay hindi na titigil sa mga oras na ito. Sa ibang mga babae, nakakaranas sila ng pagkahilo at pagsusuka. Habang ikaw ay umiiri, malamang na kapusin ka ng hininga at mapagod ng husto. Malamang na maisip mo na ito ang pinaka mahirap na work out o ehersisyong naranasan mo sa buong buhay mo! Maaari mong maranasan ang sobrang sakit ng iyong ari sapagkat lumalabas na ang ulo ng iyong baby. Kung ikaw ay episiotomy, o hiwa na ginawa ng doktor sa pagitan ng ari at ng puwet, malamang na ito ay hiniwa ng doktor sa yugtong ito ng panganganak. Sasabihan ka ng midwife na umiri pa ng marahan habang ang iba pang bahagi ng iyong sanggol ay lumalabas. Sa huli, sa pamamagitan ng isa pang huling pag-iri, ang iyong sanggol ay ganap nang naipanganak sa mundong ito!

Ano ang maaari mong gawin sa yugtong ito ng panganganak? Pagsinabihan ka na umiri, ibigay moa ng iyong pinaka magaling na iri! Siguraduhing naturuan kang mabuti ng iyong midwife ng tamang paghinga at pag-iri! Gugustuhin mong maging epektibo ang bawat kilos at pwersa na pinakakawalan mo. Sundin ang kanilang mga instructions at tiisin ang anumang sakit na nararanasan, malapit mo nang makita ang iyong baby!

Ikatlong yugto: Paglabas ng inunan o placenta

Ang kamangha-manghang paglabas ng baby ay susundan ng marahang paglabas ng inunan o placenta. Ito ay maaaring mangyari sa loob ng ilang minuto hanggang kalahating oras.

Ano ang pwede mong gawin sa yugtong ito? Baka sobra ka nang excited na makilala ang iyong bagong baby at baka hindi mo mamalayan na kailangan mo pang ilabas ang iyong placenta. Ang iyong midwife o doktor ay maaaring magsabi saiyo na kailangan mo pang umiri para mailabas ang inunan. Pwede kang makaranas ng cramps at pananakit sa prosesong ito.

Ano na ang sunod pagkatapos ng panganganak ng isang babae? Maaaring sabihin saiyo na ilagay si baby sa dibdib mo para mastimulate ang pagpalabas ng gatas sa dibdib mo. Ito rin ang panahon na sa unang pagkakataon, magkikita kayo ng iyong bagong silang na sanggol. Kung ikaw ay pagod na pagod, ipikit ang iyong mga mata at matulog.

Panganganak ng cesarean

Ilan sa mga babaeng nagkaroon ng komplikasyon sa kanilang pagbubuntis ay kailangang sumailalim sa operation sa kung tawagin ay c-section o cesarean section. Sa prosesong ito, hindi mo na kailangang dumaan sa matinding hirap ng labor sapagkat ikaw ay ooperahin na ng mga doktor.
Ang panganganak ng cesarean ay hindi iminumungkahi ng mga dalubhasa sapagkat ang panganganak ng normal parin ang siyang tamang paraan. Ang panganganak ng cesarean ay nagdudulot ng ilang komplikasyon sa sanggol. Isa pa, ang nanay na sumailalim sa c-section ay mas matagal na maka recover kumpara sa mga nanganak ng normal.

Panganganak sa bahay

Ang mga Pilipino sa nagdaang mga dekada ay sanay manganak sa bahay. Ginagawa nila ito sa tulong ng mga kumadrona, mga hilot na kadalasan ay walang propesyunal na pagsasanay at lisensya na magpaanak.

Sa nagdaang mga taon ang panganganak sa bahay ay tinutulan ng pamahalaan. Unti-unti itong inaalis sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga lying in clinics at mga birthing homes. Bakit ganito na lamang ang pagbabawal ng gobyerno sa panganganak sa bahay? Sa dahilang ito ay mapanganib. Marami ang namamatay na mga ina sa panganganak sa bahay. Isa pa, isinusulong ngayon ng pamahalaan ang newborn screening para makaiwas ang bagong silang na mga sanggol sa mental retardation. Ang checkup na ito ay gingawa lamang ng mga kwalipikadong medical practitioners. Kaya pinasisigla ang mga buntis sa panganganak sa hospital dahil nandoon ang lahat ng kailangan nila sakaling magkaroon ng komplikasyon sa panganganak. May iba na nagsasabing mahal ang panganganak sa hospital. Tama, totoo yan, pero kung ikaw ay may PhilHealth at updated ang iyong kontribusyon, ang panganganak sa hospital ay libre!

Panganganak sa tubig

Baka nakakita ka sa YouTube ng mga banyagang nanganganak sa tubig. Ang panganganak sa tubig ay isang paraan ng panganganak na ginagawa na ng ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga banyagang mananakop. Dahil sa pampadulas na dala ng tubig, at lamig na nagpapakalma sa pakiramdam ng nanay, mas madali ang panganganak.

Pero tandaan, ito ay isinasagawa kasama ng mga eksperto sa larangang ito. Huwag itong susubukan kung hindi ka sigurado!