Pagtatae ng Baby: Paano Ito Maiiwasan

Mapapansin mo ang iba’t ibang tektura, kulay at amoy ng tae ng isang baby base sa kanyang mga kinakain katulad ng gatas o kaya ay solidong pagkain.Normal lang na mas malambot ang tae ng bata kumpara sa mga adulto ngunit may panahong mas malambot pa ito kaysa sa nakasanayan. Kapag malabnaw o halos tubig na ang tae ng isang bata, siya ay may diarrhea o pagtatae. Ito ay pangkaraniwang nararanasan ng bata at ito ay lubhang mapanganib lalo na sa mga batang kulang sa sustansya dahil maaari itong makamatay.

Ano ang sanhi ng pagtatae ng baby?

Maraming bagay ang maaaring maging sanhi ng pagtatae ng baby. Ito ay ang mga sumusunod:

  • Impeksyon na dulot ng mikrobyo, bakterya at ibang parasito. Ito ay maaaring makuha ng bata sa maruruming pagkain o tubig o kaya ay pagpapasok ng bata ng kanyang kamay sa kanyang bibig pagkatapos nitong humawak ng maruruming bagay.Ang impeksiyong sanhi ng virus ay tinatawag na intestinal flu at nagdudulot ng banayad na pagtatae. Ang impeksiyon naman sa bituka ay sanhi ng bakterya, ameba o giardia. Ang impeksiyong parasito naman ay dulot ng pagkakaroon ng bulate ng bata.
  • Alerdyi sa pagkain o kaya ay pagiging sensitibo sa mga gamot tulad ng ampicillin, tetracycline, mga laksante at pamurga at iba pa
  • Sobrang pag inom ng fruit juice at mamantikang pagkain
  • Pagkakalason sa pagkain o pagkain ng sira o panis na pagkain
  • Hindi kayang tunawin ng sistema ng pantunaw ng bata ang gatas dahil sa mahina ang tiyan ng baby

Paano maiiwasan ang pagtatae ng baby?

Sinasabing ang mga batang kulang sa nutrisyon ay mas madalas na makaranas ng pagtatae. Ibig sabihin nito na ang pagbibigay ng sapat na nutrisyon sa baby ay mainam na paraan upang maiwasan ang pagkakasakit nito. Isang bagay din na dapat pagtuunan ng pansin ng magulang ay ang kalinisan. Kailangan malinis ang pagkain at ang kagamitan sa pagpapakain ng bata upang maiwasan na magkaroon ng impeksyon ang bata na nagdudulot ng pagtatae. Sa pamamagitan ng sapat na nutrisyon at kalinisan, mababawasan natin ang panganib ng bata sa pagkakaroon ng sakit na ito.

May ilang mungkahi na maaaring gawin ng magulang upang maiwasan ang pagtatae ng sanggol:

  1. Isinusulong ang pagpapasuso ng ina sa kanyang sanggol kaysa ang paggamit ng komersiyal na mga gatas. Ang bata ay kailangan ng gatas ng ina lamang sa loob ng apat na buwan dahil ito ay tumutulong na malabanan ang maraming uri ng sakit at impeksiyon na maaaring magdulot ng pagtatae. Kung hindi maaaring magpasuso ang ina, maaaring gumamit ng kutsara at tasa sa pagpapainom ng gatas sa bata. Hindi marapat na painumin ang bata gamit ang bote dahil mas mahirap itong linisin at madali pang makapitan ng mikrobyo.
  2. Kapag binibigyan na ng solidong pagkain ang baby, kailangang unti-unti at durugin itong mabuti upang mas madaling matunaw. Kapag nasobrahan ang pagpapakain sa bata, mas malaki ang posibilidad na magtae siya.
  3. Panatilihing malinis ang baby at iwasan na makapagsubo siya ng maruruming bagay. Kailangan ding malinis ang paligid at paglalagyan ng bata.
  4. Huwag paiinumin ng hindi kinakailangang gamot ang bata. Bago siya painumin, marapat na ikonsulta muna ito sa doktor.

Ano ang gamot sa pagtatae ng baby?

Kapag ang isang bata ay nagtatae, maaaring mauwi ito sa dehydration o kakulangan ng tubig ng katawan. Maaari ding mauwi ito sa malnutrisyon. Kaya kapag ang bata ay nagtatae, iwasang magkulang siya sa tubig at sustansya. Ang pagbibigay ng sapat na likido at wastong pagkain ay mabisang paraan upang mapagaling ang baby na nagtatae.

Iwasan ang dehydration. Kailangan na mabigyan ng sapat na likido ang bata dahil nauubos ang tubig nito sa katawan sa pagtatae ng malabnaw.

Bigyan ng sapat na nutrisyon. Kailangang kumain ng mabuti ang isang batang nagtatae. Sa kaso ng isang baby, kailangang patuloy siyang sumuso sa kanyang ina upang makakuha ng wastong sustansya.

Ang gatas ng ina ay isa sa mga pinakamabisang paraan ng pagpapagaling ng sanggol. Bilang ang gatas ng ina ay ang pinakamabuting pagkain para sa kanyang baby, ito ay tumutulong upang mabilis na gumaling ang sanggol kapag ito ay nagtatae.

Tandaan: May ibang uri ng pagtatae na hindi na kailangang uminom ng gamot. Ngunit may iba ding kailangan ang paggamit ng wastong gamot. Mahalaga pa ring magpakonsulta sa doktor lalo na kapag malubha ang pagtatae ng sanggol.