Pagbubuntis sa Ika-26 Linggo

Mga Dapat Tandaan at Gawin sa Pagbubuntis sa Ika-26 na Linggo

Kahit hindi mo pa nakikita ang iyong anak, ngayon pa lamang ay malaki na ang epektong dulot niya sa buhay mo. Maaring binibigyan ka niya ng matinding stress at sakit ng ulo ngayong nasa ika-dalawampu’t anim na linggo ka ng pagbubuntis.

Sa totoo lang, kahit lumabas na siya sa iyong sinapupunan, patuloy at baka lalo ka pa makaramdam ng stress at sakit ng ulo. Kapag sinabing may siyam na buwan tayo para paghandaan ang pagdating ni baby, hindi lamang pagbili ng mga baby essentials ang ibig sabihin nito.

Kailangan din natin maging mentally at physically prepared na magkakaroon ng bagong center of attraction ang ating buhay – ang ating anak. Ang pagbubuntis sa Ika-dalawampu’t anim na Linggo ay isang practice upang mapaghandaan mo ang pagdating ng panibagong yugto sa iyong buhay.

Ilan ang timbang ni Baby pagdating ng 26 linggo?

Ang iyong baby ay singlaki ng ulo ng kale. Ang 26-linggo na fetus ay may sukat na 14 pulgada, at tumitimbang ng 1.7 pounds. Siya ay nagkakaroon na ng pakiramdam, mga ekspresyon, at maging iba’t ibang talento! Ang galing!

Ngayon na nasa ika-dalawampu’t anim na linggo ka na ng pagbubuntis, dapat 16 hanggang 22 pounds na ang itinaas ng iyong timbang o 27 hanggang 42 pounds kung ikaw ay buntis ng kambal. Kapag hinawakan mo ang iyong 26 linggong tiyan, mapapansin mo na ang tuktok ng iyong uterus ay 2.5 pulgada ang taas mula pusod. Ang iyong tiyan ay patuloy na lalaki ng kalahating pulgada kada linggo hanggang sa araw ng iyong panganganak.

Ang Pagbubuntis sa Ika-dalawampu’t anim na linggo ay katumbas ng limang buwan, at tatlong linggo. Ilang linggo na lamang at nasa ika-anim na buwan ka na ng pagbubuntis.

Anu-ano ang mga posibleng sintomas na maramdaman ng 26 linggong pagbubuntis?

Karamihan sa mga sintomas na mararamdaman ng mga buntis na nasa Ika-dalawampu’t anim na linggo ay ang pagiging hindi komportable. Patuloy kang magiging hindi kumportable habang lumalaki lalo ang iyong anak, at ang iyong katawan naman ay naghahanda sa panganganak.

  • Problema sa pagtulog. Habang lalong papalapit ang araw ng iyong due date, lalong mas magiging mahirap matulog. Magdahan-dahan sa iyong pagka-kape, laging uminom ng maraming tubig, at maglakad-lakad para hindi mahirapan matulog sa gabi.
  • Pagmamanas. Maaring mairita ka sa namamanas na bahagi ng iyong katawan pero, karaniwalan lamang ang magkaroon ng katamtamang pagmamanas para sa Pagbubuntis sa Ika-dalawampu’t anim na Linggo. Ngunit, bantayan maigi ang pagmamanas. Kung ito ay biglaan at matindi, maaring senyales ito ng delikadong kondisyon na tinatawag na preeclampsia. Ipagalam agad ito sa iyong doktor kung nakakabahala ang iyong pagmamanas.
  • Pananakit ng ulo. Madalas ito ay dulot ng hormone fluctuations or stress. Maaring sumasakit din ang iyong ulo dahil ikaw ay gutom o di kaya’y dehydrated. Kaya, alagaan mo ang iyong sarili at si baby sa pamamagitan ng pagkain kada ilang oras at madalas na pag-inom ng tubig.
  • Pagiging makakalimutin. Mas nagiging makakalimutin ka ba? Ito ay isang sintomas ng pagbabago ng lebel ng mga hormone, o di kaya’y sadyang marami kang iniisip.
  • Braxton Hicks contractions. Napapansin mo ba na biglang humihigpit ang iyong pregnany belly? Iyan ay tinatawag na contraction. Oo, ngayon pa lamang (Ang Braxton Hicks ay mas lalong nararamdaman ng mga future moms ng twins.) Pero, huwag kang magulat. Naghahanda lamang ang iyong mga muscles para sa nalalapit na labor. Hangga’t ang contractions ay hindi matagal at matindi, pang-karaniwalan lamang ito. Sabihin ito agad sa iyong doktor kung ang contractions ay masakit at hindi nawawala, dahil maaring palatandaan ito ng preterm labor.
  • Mas mataas na blood pressure. Ang maliit na pagtaas ng blood pressure ay normal para sa Pagbubuntis sa Ika-dalawampu’t anim na Linggo. Subalit, kung napansin ng iyong doktor ang biglaan at masyadong pagtaas sa iyong BP, nangangailangan kang ilagay sa mas matinding monitoring dahil maaring ikaw ay may hypertension. Ang hypertension ay tumutukoy sa systolic reading ng higit sa 140 mm Hg o diastolic reading na higit sa 90 mm Hg, maari itong senyales ng preeclampsia o HELLP syndrome (hemolysis, elevated liver enzyme levels, and low platelet levels.) Ito ay delikadong komplikasyon sa mga buntis at nangangailangan ng agarang lunas.

Checklist para sa ika-26 linggong buntis

Mga Paalala para sa Linggo:

  • Libutin na ang iyong maternity ward
  • Magpa-rehistro ng maaga sa ospital
  • Kausapin ang iyong baby
  • Mag-bonding kasama ang iyong asawa