Pagbubuntis sa Ika-14 Linggo

Pagbubuntis sa Ika-14 Linggo: Good Bye Pagduduwal!

Magmula noong nakaraang linggo, nasa ikalawang trimester ka na nang pagbubuntis mo. Lumalaki si baby sa iyong sinapupunan nagbabago rin ang mga sintomas na iyong nararamdaman. May mga bagay rin na kailangan mong pakatandaan sa linggong ito.

Pagbubuntis sa ika-14 linggo: Alamin ang kalagayan ng baby mo!

Alam mo bang sa linggong ito ay tatlong buwan at isang linggo ka ng buntis? Opo! At ang tiyan mo sa puntong ito ay pansin na rin ang paglaki. Dahil ito sa halos doble ng paglaki ng sanggol pagkatapos lamang ng isang linggo. Asahan rin ang mas mabilis pang paglaki nito sa mga susunod pang buwan.

Kung nagtatanong ka kung kumusta na kaya ang sanggol, alam mo bang sinlaki niya na ngayon ang prutas na kamagong? Alam mo bang buo na sa linggong ito ang kanyang bibig? At kung ang magiging sanggol mo ay lalaki, nagsisimula na sa linggong ito ang pag porma ng kanyang prostata. At kung babae naman, ang kanyang obaryo sa linggong ito ang magsisimulang ma develop.

Napakasarap isipin lalong lalo na sa nanay na katulad mo ang hiwaga ng pagbubuntis. Nakakadagdag lamang sa pananabik mo ang pagbabasa ng ganitong klaseng artikulo. Ngayong alam mo na ang mga ito, alamin naman natin ang mga dapat mong gawin sa pagbubuntis sa ika 14 linggo. Ano ba ang checklist para sa linggong ito? Sabay nating itong tuklasin, magpatuloy lamang sa pagbabasa mo!

Mga sintomas ng pagbubuntis sa ika-14 linggo

Maligayang pagdating sa ikalawang trimistre! Ang ika 14 linggo ng pagdadalang tao ay tinatawag ng mga eksperto na honeymoon phase ng pagbubuntis. Pero alam mo bang hindi ka pa ligtas sa mga sintomas ng pagbubuntis sa ika 14 linggo? Mayroong mga sintomas na tuluyan ng lumipas katulad ng tinalakay natin sa mga naunang artikulo. Subalit, mayroon namang mga bagong sintomas na posible mong maranasan sa linggong ito. Ano-ano ba itong mga bagong tinutukoy ko na dapat mong paghandaan? Sabay nating alamin!

  • Pagdagdag ng gana sa pagkain – Dahil lumalaki na rin ang sanggol na nasa sinapupunan mo, nangangailangan na rin ito ng pakain na makakatulong sa kanyang paglaki. Mga pagkaing kinakain mo araw-araw. Idagdag mo pa ang pagkawala ng morning sickness, kung kaya’t mas magkakaroon ka ng panahon sa pagkain. Tandaan mo na kung anong kinakain mo ay siya ring pagkain ng iyong sanggol.
  • Pagkapal at pagkintab ng buhok –  Kung inaakala mong puro negatibong sintomas ang hatid ng pagdadalang tao. Iba kapag sumapit ka na sa pagbubuntis sa ika 14 linggo. Alam mo bang isa ang pagkakaroon ng makapal at makintab na buhok sa magandang sintomas ng pagbubuntis? Opo! Ngunit ang tungkol dito ay limitado lamang ang Impormasyon.
  • Pananakit ng mga kasukasuan – Alam mo bang isa sa mga sanhi ng cramps o pamumulikat ay ang ligament pain na sanhi ng pagbubuntis. Nangyayari ito dahil sa pagunat ng mga muscles at ligaments na nasasakupan ng paglaki ng sanggol. Normal lamang ito ayon sa mga eksperto. Nguni kapag ang sakit ay sobra sa pangkaraniwan, ipinapayo ang pagpatingin sa doktor.
  • Panunumbalik ng lakas – Alam mo bang pagsapit sa ika 14 linggo ng iyong pagbubuntis ay manunumbalik na ang lakas mo, malamang na maramdaman mong mas malakas ka pa nga kaysa ng dati!

Gawin mong advantage ang lakas ng katawan na ito. Mag hanap sa internet ng mga wastong ehersisyo para sa buntis at isagawa ito araw-araw. Makakatulong ang ehersisyo sa buntis para sa panganganak mo.

Ang mga sintomas na ito ay hindi naman delikado kaya huwag mong ipag-alala. Ngunit kapag nakaramdam ng sintomas ng sakit na hindi pangkaraniwan, mas makakabuti ang magpatingin kaagad sa iyong OB/GYN. Makakatulong ito para sa pag monitor ng tunay na kondisyon mo at ng sanggol sa sinapupunan mo.

Checklist sa ika-14 linggo ng pagbubuntis

Mga dapat tandaan sa linggong ito:

  • Kailangan mo nang magpatingin sa isang dentista
  • Mag-isip ng masasayang paraan upang ipaalam ang pagbubuntis
  • Mag-research at mag-sign up para sa isang childbirth class. Siguraduhing naka-plano rin ang iyong regular na pre-natal checkup