Paano Malalaman Kung Fertile Ang Isang Babae?


ad

Para mas tumaas ang pag-asa na mabuntis, mahalagang alamin mo ang mga senyales kung paano malalaman kung fertile ang isang babae.

Ang unang hakbang upang mabuntis ay ang masigurado na ang itlog ng babae at sperm ng lalaki ay magtagpo. Ang katawan ng babae ay naglalabas ng itlog isang beses kada buwan sa isang proseso na tinatawag na ovulation. Ito ay nangangailangan na ma-fertilize sa lalong madaling panahon upang makabuo ng sanggol.

Ano ang Ovulation?

Ang ovulation ay tumutukoy sa paglabas ng itlog mula sa obaryo ng babae.

Pagkatapos lumabas ng itlog, ito ay maglalakbay patungo sa fallopian tube hanggang sa makaabot sa matris. Kapag ang itlog at ang sperm ng lalaki ay nagtagpo, mabubuntis ang babae.

Kailan ang Ovulation ng babae?

Ayon sa mga libro, madalas na nagsisimula ang ovulation sa ika-14 na araw ng 28-day menstrual cycle.

Ngunit syempre, hindi lahat ng babae ay pare-pareho ang araw ng dalaw. Isa sa pinakamahalagang hormones na kailangan upang magkaroon ng ovulation ay estrogen.

Habang papalapit ng papalapit ang iyong buwanang regla ay lalong tumataas ang lebel ng estrogen sa iyong katawan. Kapag naabot na nito ang sapat na bilang, magsisimula ng maglabas ng luteinizing hormone na siyang nagko-kontrol kung kelan maglalabas ng itlog ang iyong obaryo.

Kailan pinakafertile ang babae?

Limang araw bago ang ovulation, kabilang ang mismong araw ng iyong ovulation, ay ang mga panahon kung kailan pinakafertile ang babae.

Ang sperm ng lalaki ay kayang mabuhay hanggang limang araw sa loob ng iyong katawan. Kaya, kapag ikaw ay nakipagtalik limang araw bago lumabas ang iyong itlog, maari kang mabuntis.

Pagkatapos ng ovulation, ang itlog ng babae ay kaya lamang mabuhay ng 12 hanggang 24 oras. Pagkalipas nito ay wala ka ng pagkakataon upang mabuntis para sa kasalukuyang buwan at kailangan mong maghintay sa susunod na buwan.

Ano-ano ang mga Senyales kung Paano Malalaman Kung Fertile Ang Isang Babae?

Narito ang tiyak na mga palatan daan kung paano malalaman kung fertile ang isang babae.

Mas mataas na libido – Maaring mas makaramdam ka ng libog dahil sa mataas na lebel ng estrogen sa iyong katawan. Ngunit, mahalagang tandaan na maraming bagay ang maaring makapagpataas ng libido at hindi ito tiyak na senyales na ikaw ay nago-ovulate. Sa kabilang banda, ang mahinang libido ay hindi rin nangangahulugan na hindi ka nago-ovulate.

Pagbabago sa temperatura ng katawan – Ayon sa ilang kababaihan, bumababa ang kanilang basal body temperature (BBT) sa araw ng kanilang ovulation. Ngunit, mas marami pa rin ang nagsasabi na wala silang nakitang pagbabago sa kanilang temperatura kaya, masasabing hindi pa rin maasahang indikasyon ang basal body temperature para malaman ang ovulation ng babae.

Pagkatapos ng ovulation, ang mataas na lebel ng progesterone ay maaring maging dahilan upang tumaas ang iyong BBT ng isa’t kalahating degree Fahrenheit. Ang datos na ito ay mas mapagkakatiwalaan ngunit, ang pagtaas ng BBT ay makukumpirma lamang kapag naganap na ang ovulation. Nangangahulugang huli na para mabuntis pa ang babae sa buwan na iyon. Ayon sa mga pag-aaral, ang BBT ay tumataas dalawang araw at higit pa pagkatapos ng ovulation.

Pagbabago ng Vaginal Discharge (Cervical Mucus) – Ilang araw bago ang ovulation ay tumataas ang lebel ng estrogen sa katawan ng babae na nagdudulot upang mabago ang itsura ng cervical mucus. Habang papalapit ng papalapit ang araw ng ovulation ay mas lalong nagtutubig ang itsura ng mucus. Mapapansin na ang cervical mucus ay mas lalong nagiging madulas at malinaw habang palapit sa araw ng ovulation. Ang pinakafertiile na cervical mucus ay maihahalintulad sa itlog na puti. Pagkatapos ng ovulation, ang katawan ay maglalabas ng progesterone na siyang magiging dahilan upang maging tuyo at kaunti ang discharge.

Ang pagbabago sa cervical mucus ay isang senyales na naghahanda na ang katawan na mag-ovulate. Madalas, kapag napansin mo na naging matubig ang iyong cervical mucus ay senyales na ito kung paano malalaman kung fertile ang isang babae. Ngunit, mahirap na maging batayan ang cervical mucus para sa mga babaeng may Polycystic ovary syndrome (PCOS).

Pagtigas ng dibdib o suso – Ang paglaki at pamamaga ng dibdib ay maaring maramdaman ilang araw bago ang araw ng ovulation at maging sa mga araw pagkatapos nito. Ito ay dahil sa mas pinataas na hormones sa katawan.

Pananakit ng balakang – Humigit kumulang 20 porsyento ng kababaihan ang nakakaramdam ng pananakit sa balakang kapag sila ay nago-ovulate. Ito ay karaniwang tinatawag na mittelschmerz. Subalit ang pananakit na ito ay hindi eksaktong nagaganap sa araw ng ovulation at hindi dapat gamiting tiyak na senyales ng ovulation.

Pagbabago sa posisyon ng cervix – Kadalasan, ang cervix ay matatagpuan sa ibabang bahagi ng vagina at masikip ang bukasan nito. Sa mga panahon ng ovulation ng babae, mapapansin na ang cervix ay tumataas, mas nagiging malambot at unti-unting bumubukas.