Paano Gumamit ng Pills: Mga Bagay na Dapat Malaman


ad

Ang pills ay isang gamot para sa babae na nagpipigil ng proseso ng ovulation o pagpapalabas ng egg cell ng babae upang hindi ito mafertilize ng sperm cell ng lalaki. Pinapalapot din nito ang likido na nakabalot sa bukana ng matris o cervix upang mapigilan ang pagpasok ng semilya ng lalaki. Ilang benepisyo din nito ay ang pagpapababa ng panganib ng pagkakaroon ng kanser sa obaryo, kanser sa matris, bukol sa suso at ovarian cyst. Pinapababa din nito ang dami ng nawawalang dugo at sakit ng puson kapag nireregla ang isang babae.

 

Alam mo ba?

Ang pag-inom ng pills ay hindi lamang ginagawa para hindi ka mabuntis. Ang paggamit nito ay lunas sa iba’t ibang mga karamdaman may kaugnayan sa reproductive system.

Paano gamitin ang pills?

Ang isang mahalagang tanong na kailangan masagot ay “kailan maaaring mag umpisang uminom ng pills?” Narito ang ilang mga mungkahi:

  • Pag-uumpisa agad: Pagkatapos magpakonsulta sa doktor at makuha ang iyong unang pakete ng pills, uminom agad ng isang pill at inumin ang pangalawang pill kinabukasan. Sa loob ng unang linggo ng pag inom ng pills, gumamit ng ibang paraan ng birth control tulad ng condom.
  • Pagsisimula ng Linggo: Pumili ng Linggo kung kailan uumpisahan ang pag inom upang hindi ka magkaregla ng Sabado at Linggo. Gumamit pa rin ng ibang birth control sa unang linggo ng pag inom nito.
  • Pag-uumpisa sa ikalimang araw: Sa ikalimang araw ng iyong regla, inumin ang iyong unang pill.

Kapag nakapili na ng araw kung kailan magsisimula ang pag-inom ng pills, ituluy-tuloy na ito ng pag-inom ng isa bawat araw.Kailangan inumin ang pill sa kaparehong oras sa susunod na araw. Mahalaga na hindi makakalimutan ang pag-inom ng pills kaya marapat na sundin ang mga mungkahing nakapaloob dito.

Una, pwedeng pumili ng oras sa pag-inom na kasabay ng ibang nakagawiang gawain katulad ng pagsisepilyo, pagkain ng almusal o kaya ay bago matulog.

Pangalawa, maaari ding gumamit ng kalendaryo. Markahan ang mga araw na nagsimula ng bagong mga pakete o kaya ay lagyan ng ekis ang araw na pagkatapos makainom ng isang pill.

Pangatlo, tingnan ang pakete tuwing umaga at bilangin ito upang malaman mo kung may araw bang nakalimot ka na uminom ng pill.

Marapat ding tandaan ito:

  • Kung ang gamit mo ay 28-araw na pakete, magsimula agad ng bagong pakete pagkatapos itong maubos. Huwag lumaktaw ng isang araw.
  • Kung ang gamit mo naman ay 21-araw na pakete, magsimula ng bagong pakete pagkatapos ng isang linggo.

Ano ang gagawin kapag nakalimutang uminom ng pill o kaya ay hindi nagkaregla matapos magsimula ng pills?

Halimbawa ay ganito ang sitwasyon: Hulyo 7 ngayon at nalimutang mo ang pill na dapat na ininom mo kahapon at ang nakaugalian mong oras sa pag-inom ay alas 7 ng gabi. Kailangan mong inumin ang pill na dapat sana ay kahapon mo nainom at inumin mo pa rin ang pill para sa araw na ito mamayang alas 7. Sa madaling salita, inumin kaagad ang pill na nakalimutan sa oras na naalala mo ito at inumin pa rin ang isang pill sa nakaugaliang oras.

Maaaring may kunting posibilidad ng pagbubuntis kaya marapat na gumamit pa din ng birth control para makasigurado. Kung dalawang araw na ang laktaw ng pag-inom ng pills, uminom ng dalawang pills sa panahong naaalala mo ito at dalawa naman sa susunod na araw. Maaaring magkaroon ka ng spotting. Maaari ding gumamit muna ng birth control upang makasigurado. Kapag tatlong araw naman ang laktaw, uminom ng dalawang pills para sa tatlong araw.

Gumamit ng birth control hanggang sa magkaregla. Maaari ding ihinto muna ang pag-inom ng pills mula sa pakete at magsimula ng panibago. Habang hindi pa nagsisimula muli ng pag-inom ng pills, gumamit muna ng ibang uri ng birth control at ipagpatuloy ito hanggang sa pangalawang linggo ng pag-inom mula sa bagong pakete ng pills.

Kapag hindi nagkaregla habang umiinom ng pills at walang nalaktawang araw ng pag-inom, maaaring hindi ka buntis. Ngunit para makasigurado ay maaari pa ding magpacheckup sa doktor at magpapregnancy test. Madalas na mangyari ang hindi pagkakaroon ng regla ng ilang buwan kapag umiinom ng pills ang isang babae. Kung hindi pa rin kombinsido at gustong malaman agad kung ikaw ay buntis o hindi, pwedeng suriin ang iyong temperatura. Kung ito ay mas mababa pa sa 98 degrees Fahrenheit sa tatlong araw na pagsusuri ng temperatura, malaki ang posibilidad na hindi ka buntis at ang hindi pagregla ay normal lamang. Kung nasuri mo namang buntis ka kahit na umiinom ng pills, ihinto ito agad dahil maaaring makaapekto ito sa bata at mas malaki ang tsansa na magkaroon ito ng depekto.

Ano ang mga pakinabang ng paggamit ng pills?

Ang pills o hormonal birth control ay maituturing na tagapagligtas ng mga kababaihan na hindi pa handa o ayaw talagang mabuntis. Oo, ang ibang mga pamamaraan ng birth control ay nakakatulong din. Pero ang paggamit ng pills ay siyang may pinakamaraming mga benepisyo, bukod sa ito’y talagang epektibong pamamaraan para hindi ka mabuntis.

Narito ang 10 pakinabang ng paggamit ng pills.

Inaayos nito ang iyong buwanang siklo ng regla. Ang paggamit ng pills ay maaaring makatulong upang mabalanse ang mga fluctuations sa iyong hormones na nangyayari sa iyong buong cycle. Matutulungan ka ng paggamit ng pills sa iba’t ibang mga problema sa regla tulad na lamang ng hindi regular na regla at matinding pagdurugo. Makakatulong din ito na maibsan ang mga sintomas na dala ng polycystic ovarian syndrome o PCOS, katulad na lamang ng pagkakaroon ng malalaking tagyawat at pagtubo ng sobrang buhok.

Tulong para hindi gaanong masakit ang regla. Tinatayang 31 porsyento ng mga kababaihan na gumagamit ng pills ang nagsasabi na ang matinding pananakit na dala ng regla ang isa sa mga dahilan kung bakit sila gumagamit nito. Ang pills ay ginagamit para hindi ka mag-ovulate. Kung hindi ka mago-ovulate, ang iyong matris ay hindi makararanas ng masakit na paghilab na siyang sanhi ng cramps sa panahon ng ovulation.

Makakatulong din ang pills para maibsan ang matinding pananakit pag may regla o dysmenorrhea.

Gamot ito sa acne. Ang biglaang mga pagbabago sa hormone levels ng katawan mo ay isa sa pangunahing mga trigger ng pagkakaroon ng malalaking tagyawat o acne. Kaya naman ang tagyawat ay pinakamatindi sa panahon ng pagiging teenager. Sa pamamagitan ng pagsolusyon sa mga pagbabagong ito sa hormones mo, matutulungan ka nitong mapakalma ang iyong mga tagyawat.

Ang mga pills na may estrogen at progesterone o mas kilala bilang conbinatination pills ay siyang pinakaepektibong panlaban sa tagyawat.

Nababawasan nito ang panganib na magkaroon ng kanser sa matris. Ang paggamit ng pills ay may pang-matagalang mga pakinabang. Ang mga kababaihang gumagamit ng combination pills ay may 50 porsyentong mas mababang posibilidad na magkaroon ng kanser sa matris. Ang epektong ito ay maaaring magtagal ng 20 taon matapos ang pag-inom mo nito. Tulong din ito para makaiwas ka sa kanser sa obaryo.

Nababawasan nito ang panganib na magkaroon ng ovarian cyst. Ang ovarian cyst ay maliliit na mga bukol na puno ng fluid na nabubuo sa panahon ng ovulation. Hindi naman ito mapanganib, pero kung minsan ay masakit. Ang mga babaeng may PCOS ay may maraming cyst sa obaryo nila. Sa pamamagitan ng pagpipigil sa ovulation, ang paggamit ng pills ay makatutulong upang hindi na mabuo ang mga cyst na ito. Tulong din ito para hindi na tumubo ulit ang dating mga cyst.

Makakatulong itong mabawasan ang mga sintomas ng premenstrual syndrome at premenstrual dysphoric disorder. Maraming mga kababaihan ang nakakaranas ng halo-halong pisikal at emosyonal na mga sintomas sa mga linggo at mga araw na papalapit na ang kanilang regla. Ito ay ang tinatawag na premenstrual syndrome o PMS. Katulad ng iba pang mga isyu sa pagregla, ang PMS ay dala rin ng biglaang mga pagbabago sa hormones na nasusolusyonan ng paggamit ng pills.

Ang pills ay isa rin sa mga potensyal na lunas sa premenstrual dysphoric disorder o PMDD. Isa itong uri ng mas malalang PMS na nagdadala ng mas matinding emosyonal at sikolohikal na mga sintomas. Ito ay madalas na mahirap gamutin. Pero ang paggamit ng pills na may drospirenone and ethinyl estradiol ay aprobado ng BFAD na gamot sa PMDD.

Makakatulong ito para makayanan ang endometriosis. Ang endometriosis ay isang kundisyon na nangyayari kapag ang tissue lining sa matris mo ay tumutubo sa iba pang bahagi hindi lamang sa loob ng matris mo. Ang mga tissue na ito ay nagdurugo sa panahon ng regla, kahit saan man ito tumubo. Kapag ang mga tissue na ito ay dumugo sa lugar na kung saan hindi agad makalalabas ang dugo sa katawan, ito ay magiging sanhi ng pananakit at pamamaga.

Ang pills ay nakatutulong dahil sa pahihintulutan ka nito na hindi muna datnan ng regla. Ang patuluyang paggamit nito ay mabuti para ma-manage mo ang endometriosis.

Gamot sa migraine na dala ng regla. Ang migraine ay isang uri ng malalang pananakit ng ulo na nakaaapekto sa mga Pilipino. Karamihan sa mga tinatamaan ng migraine ay mga babae. Isa sa mga dahilan nito ay ang mga pagbabago sa hormones tuwing may regla.

Ang mga dalubhasa ay naniniwala na ang migraine na dala ng regla ay maiuugnay sa biglaang pagbagsak ng estrogen at progesterone bago magsimula ang regla. Ang pag-inom ng pills ay makatutulong sa iyo na mapigilan ang ganitong biglaang pagbagsak ng mga hormones.

Binibigyan ka nito ng pagkakataong piliin kung kailan ka magreregla. Para sa karamihan sa mga kababaihan, ang pagregla ay bahagi na ng buhay. Pero may mga paraan para matakasan ito. Karamihan sa mga pakete ng pills ay naglalaman ng mga pills na walang epekto o placebo pills na hindi naglalaman ng anumang hormones. Iniinom mo ang mga it upang hindi masira ang iyong kaugalian na pag-inom ng pills. Daratnan ka ng regla sa panahon na iniinom mo ang mga ito.

Kung ikaw ay may mahabang bakasyon o isang importanteng event sa linggong ito, huwag mong inumin ang mga placebo pills. Bumili ka ng bagong pakete ng pills at gamitin agad.

 

Alam mo ba?

Ang mga pills na iniinom mo para sa huling linggo ng cycle mo ay placebo pills. Ibig sabihin, hindi naman talaga nagtataglay ang mga ito ng anumang hormones. Iniinom mo ang mga ito upang hindi masira ang iyong regular na kaugalian ng pag-inom ng pills. Kung hindi mo iinumin at bibili ka ng bagong pakete ng pills, hindi ka daratnan ng pahirap na regla sa buwang ito!

Mababawasan nito ang anemia. Ang ilang mga kababaihan ay nakakaranas ng matinding pagdurugo sa panahon ng regla. Ito ay malamang na magpataas ng posibilidad na ikaw ay magkaroon ng anemia. Ang mga taong may anemia ay may kakulangan sa red blood cells na nagdadala ng oxygen sa iba’t ibang bahagi ng katawan, na siyang sanhi ng panghihina at pagkahapo.

Tutulungan ka ng pag-inom ng pills na hindi muna datnan na makatutulong sa iyo na makaiwas sa anemia.

Ano ang mga side effects ng pag-inom ng pills?

Ang paggamit ng pills ay hindi para sa lahat. Kung ikaw ay naninigarilyo at mahigit nang 35 taong gulang, maaari nitong pataasin ang blood pressure mo. Karagdagan pa, ang ilan sa mga uri ng pills ay maaaring magpataas ng posibilidad ng blood clot at highblood kahit na sa mga hindi naman naninigarilyo.

Para sa ilan, ang paggamit ng pills ay maaaring maging sanhi ng maraming pisikal at emosyonal na mga sintomas tulad ng pananakit ng mga kalamnan at pagkabaliw. Magtanong muna sa doktor mo para sa anumang side effects na maaaring maranasan bago ka pumili ng brand ng pills.

Isa pa, hindi ka kayang proteksyunan ng pills laban sa sexually transmitted infections, di katulad ng paggamit ng condom. Kaya bagaman umiinom ka na nito, siguraduhing gumamit parin ng condom kapag nakikipagtalik sa mga taong hindi mo tiyak ang kalinisan.

Tutulungan ka ng doktor mo na pagtimbangin ang mga pakinabang at panganib ng paggamit ng pills at magrerekomenda ng brand na mas babagay sa iyo.

 

Ang paggamit ng pills ay nagdadala rin ng m ga side effects?

Pwedeng kang makaranas ng pagkahilo, paglambot ng suso, pagtaas ng timbang at pagdurugo. Ngunit ang mga ito ay kadalasang nawawala na pagkatapos ng dalawa hanggang tatlong buwan ng pag-inom. May epekto din ito sa mood ng babae at maaaring makaranas ng depresyon at pagiging iritable. Makakatulong ang pagpapalit ng brand ng pills upang maiwasan ito at mahanap ang hiyang sayo.

Nasa mag-asawa pa din ang pagdedesisyon kung gagamit ng pills o hindi.