Paano Gamitin Ang Calendar Method?

Kung natural na pagpaplano ng pamilya ang paguusapan, Sinasabing ang calendar method na ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang hindi ginustong pagbubuntis. Maraming Pilipino ang mulat na ang kamalayan sa masamang mga epekto hindi pagpaplano ng pamilya kaya karamihan ay gustong sumubok ng natural na pagpaplano ng pamilya. Subalit ang calendar method ay nangangailangan ng pagkakaunawa sa ovulation cycle ng isang partikular na babae, at dito nakasalalay ang pagiging epektibo ng pamamaraang ito.

Karamihan sa mga babaeng gumagamit ng calendar method ay umiiwas na makipagtalik sa mga araw na fertile sila. Ang iba naman, gumamagamit ng artipisyal na paraan ng pagpaplano ng pamilya kung sila ay fertile.

Paano ba gumagana ang calendar method?

Ang isang babae ay mas malamang na mabuntis bago o habang nangyayari ang ovulation, isang proseso na kung saan pinakakawalan ng obaryo ang itlog para maghintay sa similyang magpipirtilisa dito. Ang fertility ay ang abilidad na magdalantang tao. Ang ovulation ay nagyayari isa sa isang buwan, kadalasan ay 12 hanggang 16 araw matapos ang regla. Kapag ang iyong itlog ay pinakawalan ng obaryo, ang buhay nito ay maaaring napaka ikli; 24 hanggang 48 oras matapos ang ovulation. Gayunman, ang semilya ng lalaki ay maaaring mabuhay ng matagal, pwede itong manatiling buhay sa katawan ng babae hanggang sa ika limang araw matapos itong pakawalan sa proseso ng ejaculation.

Ang biolohikal na katotohanang ito ay siyang dahilan kung bakit tumatagal ng lima hanggang walong araw ang panahon na sinasabing maaari kang mabuntis. Ang araw na kung saan ikaw ay maaaring mag ovulate ay depende sa haba ng iyong buwanang siklo, na maaaring kontrolado ng pagbabago bago ng dami ng iyong hormone level.

Para magamit ang calendar method, kailangan mo munang matiyak kung gaano kahaba ang siklo ng iyong regla at ang mga nangyayari sa katawan mo habang nagaganap ang siklong ito. Maaari kang gumawa ng record o listahan ng anim hanggang labingdalawang buwan ng iyong buwanang siklo para matukoy mo kung ika ilang araw ka nag oovulate. Ayon sa mga dalubahasa, kung ang iyong siklo ay nasa pagitan ng 26 hanggang 32 araw, ang panahon na ikaw ay fertile ay maaaring nasa pagitan ng ika walo hanggang ika-19 na araw.

Tulad ng nabanggit na natin, ang semilya ng lalaki ay maaaring mabuhay ng hanggang sa ika limang araw sa katawan ng babae. Samakatuwid, ang babae ay fertile kapag:

 • Siya ay nasa ika limang araw bago ang ovulation
 • Nasa mismong araw ng ovulation
 • Nasa 12 hanggang 24 oras pakatapos ng ovulation

Ang pagbubuntis ay tiyak na maiiwasan kung alam mo kung kailan ang araw ng iyong pagiging fertile at iiwas kang makipagtalik sa mga araw na ito. Ang buhay na mga semilya ay dapat na wala sa katawan mo sa panahon na magpapakawala ng itlog ang obaryo. Ngunit dahil sa kawalan ng sapat na kaalaman at pagpipigil sa sarili, 20 o higit pang babae ang nabubuntis sa bawat 100 Pilipino na gumagamit ng pamamaraang ito.

Paano mo malalaman ang siklo ng iyong regla?

Ang bawat babae ay may kanya kanyang siklo ng regla. Mahalagang matiyak mo kung kailan ka eksaktong nag oovulate para maging epektibo ang pamamaraang ito. May iba’t ibang paraan para matukoy mo ang iyong buwanang siklo.

Ang pangunahing paraan ay ang pinag-uusapan natin ngayon, ang calendar method. Ang paraang ito ay gumagamit ng mga impormasyon may kaugnayan sa mga nakaraan mong regla. Kung ang iyong dalaw ay hindi masyadong maaasahan o kaya’y mas maiksi sa 26 araw o mas mahaba sa 32 araw, huwag kang gagamit ng paraang ito.

Ang temperature method ay isa pang paraan para tukuyin ang iyong buwanang siklo. Dahil sa biglaang pagtaas ng hormones, ang basal body temperature o BBT ng isang babae ay tataas sa pagtatapos ng ovulation. Sa pamamagitan ng pag alam ng iyong temperatura pagkagising mo sa umaga sa loob ng ilang buwan, matutukoy mo kung kung kailan saiyong siklo ikaw ay nag oovulate. Ito ay nangangailangan ng isang sensitibong thermometer at kailangan kunin ang iyong temperatura bago ka pa bumangon sa higaan.

Ang cervical mucus method ay isang paaran ng pagsusuri sa mucus ng babae upang malaman kung kailan ito fertile. Ang mucus na inilalabas ng kuwelyo ng matris ay nagiging mas manipis kapag ikaw ay nag oovulate para bigyang daan ang pagpasok ng semilya para salubungin ang bagong labas na itlog. Ang pagoobserba sa kulay at kapal ng mucus ay tutulong saiyo para matiyak kung kailan sila fertile. Kung mapansin mong may pagbabago sa iyong mucus ngayong araw o kung napansin moa ng pagbabago ng nakaraang araw, iwasan mo muna ang pakikipagtalik na hindi protektado.

Ang sympthothermal method ang tawag kung pagsasama-samahin mo ang tatlong mga pamamaraan na nabanggit. Ang paggamit ng mga pamamaraang nabanggit ay gagawing mas epektibo ang iyong pagsususmikap. Gayunman, tandaan na kung ikaw ay parating nakikipagtalik, ang mga pamamaraang ito ay maituturing na pinaka hindi maaasahang paraan. Kailangan mong matukoy ng tumpak kung kailan ka nag oovulate para maging epektibo ito.

Mas makabubuting magtanong sa doktor o sa pinaka malapit na health center bago ka magdisisyong calendar method na ang gagamitin mo para makaiwas sa pagbubuntis. Ang pag unawa sa iyong fertility ay nangangailangan ng pagsusumikap at oras.

Gaano ba kaepektibo ang calendar method?

Ang pagiging epektibo ng calendar method ay nakadepende sa ilang mga salik tulad ng mga sumusunod.

 • Anong pamamaraan ang ginagamit mo sap ag alam ng iyong fertility?
 • Gaano ba karegular ang iyong siklo ng regla?
 • Gaano mo kayang tiisin ang pansamantalang hindi pakikipagtalik sa panahon ng iyong ovulation

Ang calendar method ay epektibo sa mga mag asawang kayang mag tiis at magbilang. Sa pangkalahatan, may 18% posibilidad na maging hindi epektibo ang pamamaraan ito. Kaya dahil sa mataas na porsiyentong ito, ang calendar method at iba pang mga natural na pamamaraan ay itinuturing na hindi masyadong maaasahan.

Mga pakinabang ng calendar method

Ano ba ang pakinabang ng calendar method? Narito ang ilan sa mga pakinabang ng pamamaraang ito:

 • Hindi gaanong mahal ang pagsasagawa nito
 • Hindi nakapinpinsala sa kalusugan ang mga prosesong kalakip
 • Hindi nangangailangan ng medikal na mga proseso
 • Hindi mo kailangang uminom ng kahit ano o turukan ng kahit ano
 • Wala itong side effects

Karagdagan pa, ang paggamit ng calendar method ay tutulong sa mag asawa upang mas maunawaan nila ang mga proseso na kaakibat ng fertility. Ito ay makakatulong sa mag asawa na mabuntis kung gugustuhin na nila.

Mga problema na kaakibat ng calendar method

Ang ganitong pamamaraan ng pagpaplano ng pamilya ay hindi nakatutulong para hindi mahawa sa sakit na naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Narito ang iba pang mga kawalan na kalakip ng paggamit ng calendar method.

 • Kailangang makipagtulungan ang mag asawa sa mga prosesong kasangkot
 • Kailangan nilang umiwas sa pakikipagtalik, o kailangan nilang gumamit ng ibang paraan ng bith control kung fertile ang asawang babae
 • Kailangan mong pag-aralan ang iyong siklo ng regla sa loob ng anim hangang labindalawang buwan para maging maaasahan ang pamamaraang ito
 • Mataas ang porsiyento ng pagbubuntis sa mga magasawang gumagamit nito kumpara sa ibang mga pamamaraan tulad ng paggamit ng condom, IUD o paginom ng pills.
 • Ito ay hindi maaasahang paraan sa mga babaeng may hindi regular na buwanang dalaw