Mga Bagay Na Kailangan Mong Malaman Tungkol sa Pangangalaga sa Pusod ni Baby!


ad

Ang mga sanggol ba ay isinisilang na may pusod? Ang sagot ay hindi. Ang mga baby ay isinisilang na may umbilical cord, isang mahabang ugat nan aka konekta sa bahay bata. Ang ugat na ito ay siyang nagbibigay ng oxygen at sustansya sa baby habang nasa sinapupunan pa siya ng nanay. Ito rin ang dinadaanan ng mga basura palabas sa katawan ni baby.

Kapag maipanganak na ang sanggol, maaari na siyang huminga, kumain, at dumumi ng mag-isa, kaya hindi na niya kailangan ang umbilical cord. Ito ay inaalis na sa kaniya.

Ang matitira ay ang dalawang pulgadang umbilical cord, na dahan dahang matutuyo. Ito na ang magiging pusod sa kalaunan.

Paano ba tinatanggal ang pusod?

Para putulin ang umbilical cord, iipitin ito sa dalawang bahagi ng doktor o midwife at puputulin ito sa gitna. Ang pamamaraang ito ay ginagawa para makaiwas sa matinding pagdurugo.

Walang nerves sa umbilical cord kaya hindi naman masakit kung ito ay iipitin at puputulin. Ang pakiramdam ay katulad lamang ng pag-ipit sa buhok at pagputol dito.

Gayunman, ang matitirang umbilical cord na nakadikit sa tiyan ng baby ay binubuo ng nabubuhay na mga tissue. Kaya kailangan mong maging maingat dahil napakasakit nito kung masasagi.

Alam mo ba?

Walang nerves ang umbilical cords o kabuuan ng pusod ng baby. Kaya hindi naman talaga masakit kung ito ay iipitin at puputulin ng doktor o midwife. Para lang siyang nagpaputol ng buhok!

Paano pangangalagaan ang pusod ng baby?

Ang pinakamabuting paraan ng pag-alaga sa pusod ng baby ay ang pagpapanatili ng kalinisan nito hanggang sa ito ay matuyo ng kusa.

Hindi mo naman kailangang linisin ito parati. Pero kailangan mong iwasan na ito ay madumihan.

Ang pagpapanatiling tuyo sa pusod ay siyang pinakamahusay na paraan upang mapabilis ang paggaling at pagkatanggal ng natitirang bahagi ng umbilical cord.

Narito ang ilang tips para mapangalagaan mo ang pusod ng iyong sanggol:

Kung ang pusod ay mabasa, marahang punasan ito ng malambot na tela. Iwasang kuskusin ito. Ingatan na hindi matanggal ang natitirang umbilical cord kung hindi pa naman panahon para maalis ito.

Itiklop ang itaas na bahagi ng diaper ni baby para hindi tamaan ang pusod. Ang ilan sa mga new born na diaper ay sadyang dinisenyo para hindi kumiskis ang itaas na bahagi nito sa delikadong pusod ni baby.

Gumamit ng telang gawa sa bulak kung pinupunasan ang sanggol lalo na pagdating sa pusod nito. Ayos lang na balutan ng malambot na tela ang pusod, pero tiyaking hindi ito masyadong masikip. Huwag ding gagamit ng makakapal na tela.

Paliguan si baby gamit ang sponge habang hinihintay mong maalis ng kusa ang pusod ni baby. Sa ganitong paraan maiiwasan mong mabasa ang palibot ng delikadong pusod.

Magtanong sa doktor mo kung gaano kadalas dapat na paliguan si baby. Ang kanyang balat ay napakasensitibo kaya’t kailangan ng wastong pag-iingat. May mga baby na dahil sa selan ng balat ay hindi kailangang paliguan araw-araw.

Tandaan:

Hindi mo kailangang alisin ang natitirang bahagi ng pusod ni baby. Ito ay kusa na lamang na matatanggal sa loob ng isa hanggang tatlong linggo. Kung ito ay pipilitin mong alisin, ito ay magdurugo at magiging sanhi ng mas malubhang problema. Sabihin sa doktor kung ito ay hindi pa naaalis paglipas ng tatlong linggo.

Paano papaliguan ang baby na hindi pa magaling ang pusod?

Para paliguan ang baby na hindi pa naaalis ang pusod, sundin ang sumusunod na mga steps:

  1. Maglatag ng malinis at tuyong tuwalya sa sahig ng malinis na parte ng iyong bahay.
  2. Tanggalin ang damit ni baby at pahigain siya sa tuwalya
  3. Magbasa ng sponge o face towel, pigain ito ng mabuti.
  4. Punasan nang marahan si baby, iwasang matamaan ang pusod
  5. Magfocus sa parte ng leeg at kili-kili, mga bahagi ng katawan na maaaring maipunan ng natapong gatas kapag siya ay dumidede.
  6. Punasang marahan si baby hanggang siya ay matuyo.
  7. Bihisan siya ng damit na gawa sa bulak. Tiyaking hindi masikip o kaya ay masyadong maluwang ang damit.

Gaano katagal bago matanggal ang natitirang pusod ni baby?

Ang natitirang umbilical cord ay kadalasang natatanggal sa loob ng isa hanggang tatlong linggo pagkapanganak. Sabihin sa doktor kung hindi pa natatanggal ang natitirang pusod pag lampas ng tatlong linggo dahil malamang na palatandaan ito ng problema sa kalusugan ng sanggol.

Samantala, bantayan ang anumang mga palatandaan ng impeksyon sa pusod ni baby. Kung makakita ka ng nana, pagdurugo, pamamaga, o pag-iba ng kulay, dalhin agad siya sa doktor.

Kapag tuluyan nang gumaling ang pusod ni baby, ang natitirang bahagi ng kanyang umbilical cord ay kusa na lamang na matatanggal. May ilang mga magulang na pinipiling itago ang natuyong  umbilical cord bilang remembrance na minsan sa buhay ng sanggol ay naging bahagi siya ng nanay niya.

Kapag ito ay natanggal na, hindi magtatagal ay magmumukhang pusod na ang pusod ng anak mo. Malamang na may kaunting dugo pa sa pusod ni baby sa yugtong ito. Mukha pa kasing peklat ang pusod ni baby sa panahong ito.

Huwag mong hahawakan ang pusod ni baby dahil ito ay madaling magkaroon ng impeksyon.

Paano lilinisin ang pusod ni baby?

Kapag naalis na ang natitirang bahagi ng umbilical cords ni baby, maaari mo na siyang mapaliguan ng maayos. Hindi mo na kailangang mangamba pa sa paglilinis sa pusod ni baby.

Maaari mong gamitin ang kanto ng face towel bilang pang linis sa pusod ni baby. Hindi mo kailangang gumamit ng sabon. Hindi mo rin kailangang kuskusin ang pusod.

Kung ang pusod ay parang sugat parin, huwag mo itong kuskusin  o sundutin hanggang sa ito ay tuluyan nang maghilom.