Manas Sa Buntis: Bakit Kaya Ako Namamaga?


ad

Buntis ka at namamaga ang iyong mga tuhod at paa. Iyan ang tinatawag ng mga dalubhasa bilang manas sa buntis o edema – ang abnormal na pagdami ng tubig sa iyong mga tissue. Bagaman ito ay hindi pangkaraniwan sa normal na mga kalagayan, ang pamamanas ay karaniwan sa mga buntis dahil ang iyong katawan ay nagiipon ng mas maraming tubig. Ang mga pagbabago sa dugo mo bilang buntis ay siyang dahilan kung bakit mas maraming tubig ang naiipon sa iyong mga tissue.

Karagdagan pa, ang iyong lumalaking matris ay mas bumibigat kaya itinutulak nito ang iyong mga ugat pababa. Ang pressure na dala ng pagbugat ng matris ay siyang dahilan kung bakit mas mabagal na ngayong maibalik ang dugo na galing sa mga paa, kaya mas maraming tubig ang naiiwan sa mga tissues na nasa paa at tuhod.

Ang pamamanas ay kadalasang nagiging problema ng mga buntis sa pagpasok ng huling talong buwan ng pagbubuntis. Ito ay mas malamang na tumama sa mga buntis na mas malalaki ang tiyan dahil sa mas maraming amniotic fluid o kaya sa mga nagbubuntis ng higit sa isa. Ang pamamaga ng manas ay tumitindi sa bandang hapon o kaya ay sa mainit na panahon.

Kapag naipanganak mo na ang iyong sanggol, ang pamamaga ay mabilis na mawawala dahil sa ang iyong katawan ay magpapakawala ng sobrang tubig. Mamamalayan mo na lamang na mas malimit ang iyong pag-ihi at pagpapawisan ka ng marami sa unang mga araw pagkatapos mong manganak.

Kailan ba dapat mag konsulta sa doktor?

Ang pagkakaroon ng kaunting pamamanas sa tuhod at paa ay normal sa pagbubuntis. Maaari ka ring magkaroon ng pamamas sa iyong mga kamay. Ngunit kailangan mong sumangguni sa iyong midwife o doktor kung mapansin mong may matindi at biglaang pamamaga sa iyong mukha lalo na sa may mata, mga kamay, tuhod at mga paa. Ito ay isang senyales ng preeclamsia, isang seryoso at nakamamatay na kondisyon.

Komunsulta din sa doktor kung mapansin mong ang isa mong paa ay mas malaki kumpara sa isa, lao na kung ikaw ay nakakaranas ng pananakit sa may baywang. Ito ay isang sintomas ng pamumuo ng dugo na isa ring seryosong kondisyon.

Paano maiiwasan o mababawasan ang manas sa buntis?

Tulad ng nasabi na, ang pamamanas o pamamaga ay normal sa buntis. Ngunit alam mo ba na pwede mong maiwasan o mabawasan man lang ang pamamaga habang ikaw ay nasa huling yugto na ng iyong pagbubuntis?

Narito ang ilan sa mga pwede mong gawin agad para mabawasan ang manas na dala ng iyong pagdadalang tao.

  • Itaas mo ang iyong mga paa hanggang maaari. Sa lugar ng trabaho mas makabubuti ang pag patong ng paa sa ibabaw ng silya o mesa.
  • Iunat ang paa ng madalas kapag nakaupo. Iunat ang paa na una ang sakong. Hilutin ang mga binti. Iikot ang mga tuhod at mga daliri ng paa.
  • Huwag umupo o tumayo ng matagal. Ang paglalakad tuwing umaga ay tutulong upang ang iyong dugo ay hindi maipon sa mga paa mo.
  • Magsuot ng komportableng sapatos na hindi makakasakit sa iyong namamagang paa.
  • Huwag susuot ng masikip na pantalon o stockings.
  • Uminom ng maraming tubig. Ito ay makakatulong na mailabas ang sobrang likido sa katawan.
  • Mag ehersisyo araw araw. Ang mga gawaing tulad ng paglalakad, paglangoy o pagsakay sa stationary bike at panandaliang paglubog ng katawan sa tubig ay makatutulong upang mabawasan ang pamamaga.
  • Kumain ng sapat. Iwasan ang pagkain ng junk foods.
  • Maging positibo. Ang pamamaga ng mga paa at tuhod ay maaaring makapanghina saiyo. Suabalit tandaan na ang manas sa buntis ay panandalian lamang. Ito ay agad na mawawala pagkapanganak mo.

Bakit manas pa ilang araw pagkapanganak?

Nanganak ako tatlong araw na ang nakalilipas subalit ang aking mga daliri at mga paa ay namamaga parin. Kailan kaya ito mawawala? – Anna

Sa katunayan, ang pamamaga ay kusang mawawala habang pinakakawalan ng katawan mo ang sobrang tubig na naipon sa loob ng huling mga buwan ng iyong pagbubuntis. Ang iyong mga bato o kidney ang responsible sa ganitong uri ng paglilinis, na maaaring mangahulugan na ikaw ay iihi ng mas madalas kumpara sa dati. Ang iyong balat ay maglalabas din ng tubig sa pamamagitan ng pagpapawis ng mas marami.

Ang pamamanas o pamamaga ng mga kamay at paa ilang araw matapos manganak ay bibihirang maging seryosong problema. Ito ay kusang nawawala pagdaan ng ilang araw. Subalit, kung ang pamamaga ay hindi mawala sa loob ng isang linggo o kaya naman ay may kasamang matinding pagsakit ng ulo o sakit ng mga paa, kailangan mong sumangguni agad sa doktor o health center dahil ito ay maaaring palatandaan ng mataas na presyon ng dugo. Tumawag agad sa doktor kung ang pamamaga ay sa isang paa lamang at may kasamang matinding pananakit, ito ay maaaring palatandaan ng deep vein thrombosis o pagbabara ng ugat.

Manas sa buntis at preeclamsia

Ang pamamanas sa buntis ay maaari ring sintomas ng preeclamsia. Ang preeclamsia ay isang nakamamatay na sakit ng mga buntis. Ang buntis na may preeclamsia ay may napakataas na presyon ng dugo sa huling yugto ng pagbubuntis kahit dati ay wala naman siyang highblood. Maaari ring kakitaan ng mataas na dami ng protina sa ihi ang mga buntis na may preeclamsia, kasama na ang pamamanas o pamamaga ng mga kamay at paa.

Kung hindi ito malulunasan, ang preeclamsia ay maaaring mauwi sa eclamsia, isang seryosong medikal na kondisyon na maaaring magsapanganib sa buhay ng buntis at sa sanggol na kaniyang dinadala. Ito ay nakamamatay.

Walang gamot sa preeclamsia, subalit maiiwasan mo ito kung alam mo ang mga paunang sintomas ng sakit na ito at sa regular na pagbisita saiyong pinagkakatiwalaang doktor para sa prenatal checkup. Kapag maaga mong natukoy na ikaw ay may preeclamsia, mas madali mo itong maaagapan.

Kung ikaw ay namamanas, huwag mong kalimutan na sabihin kay doc na namamaga ang iyong mga kamay at paa para masuri niya kung ito ba ay normal lamang o ito ay sanhi ng preeclamsia. Maraming Pilipinong buntis ang nakaranas ng preeclamsia, subalit madalas naman itong namamanage ng mabuti, salamat sa magagaling na propesyonal sa larangan ng pagbubuntis at pangangalaga sa sanggol.


ad