Kailan Pwede Makipagtalik Pagkatapos Manganak?


ad

Dahil sa matagal na panahong pagbubuntis ng babae, matagal din na maghihintay ang lalaki na manganganak ang kanyang asawa at iniisip kung kailan pwede makipagtalik pagkatapos manganak ang kanyang asawa. May pag-aalinlangan sila na baka makakasira sa isang babae kung makikipagtalik siya habang kakapanganak niya pa lang.

Tamang panahon ng pagtatalik muli

Kailangan mong hintayin na ang mga pagdurugo pagkatapos manganak ay mawawala na o tumigil na, ang pagdurugong ito ay tinatawag na lochia, ang pagdurugo ay patuloy hanggang tatlong linggo matapos isilang ang sanggol. Mangyayari ang pagdurugo dahil sa sugat na nasa iyong matris dahil sa pagkatanggal ng inunan na lumabas at patuloy pa itong nagpapagaling. Kung makikipagtalik ka bago huminto ang pagdurugo, dahil may sugat pa posibleng magkakaroon ka ng impeksiyon.

Ang mga lalaki kadalasan ang gusto nang makikipagtalik kaagad sa kanilang kapapanganak pa lang na asawa. Ngunit dapat din na maintindihan ng kalalakihan ang peligrong dulot ng pakikipagtalik sa kanilang asawa habang hindi pa gumaling ang sugat sa kanyang matris. Kailangang malaman hindi lang ng mga asawang babae pati na rin ng mga lalaki na mayroong tamang panahon na mas ligtas ang pakikipagtalik at kung ano ang posibleng epekto ng hindi napapanahon na pakikipagtalik.

Hindi pareho ang mga babae, may mga babae na makakaramdam na gusto na nilang makipagtalik iilang araw pa lang matapos manganak, at may mga babae rin na matagal muna bago nila mararamdaman na gusto na nilang makipagtalik sa kanilang asawa. Saanman sa dalawang iyon, walang pamantayan kung kailan pwede makipagtalik pagkatapos manganak, Ang higit na importante ay ang paghihintay hanggang sa maging handa na ang iyong katawan at ang iyong sariling pakiramdam.

Ang iilan sa mga mag-asawa ay nagsimulang magtalik sa loob ng unang buwan pagkatapos manganak, pero ang iba ay naghihintay muna hanggang sa mga ika-anim na linggo dahil karamihan sa mga babae ay mayroon pang punit na hindi pa gumaling. Sa ika-tatlong buwan, sinubukan ng karamihang mag-asawa na magtatalik uli, bagaman mas pinili ng iilang mag-asawa na maghintay hanggang sa ika-anim na buwan.

Kung ikaw at ang iyong asawa ay parehong handa nang makikipagtalik bago ang iyong pagpapasuri o postnatal check na nasa ika-anim na linggo pagkatapos manganak, pwede ninyo itong gawin kung gustohin ninyo. Kung anoman ang nararamdaman ninyo na naging problema o epekto sa inyong pagtatalik, maaari niyo itong sabihin sa panahon na makipagkita kayo sa inyong doctor.

Kung hindi pa handang makipagtalik

Hindi alam ng marami kung kailan pwede makipagtalik pagkatapos manganak. Kung hindi pa kayo segurado kung pwede na o hindi pa, lalo na kapag hindi pa kayo handa na makikipagtalik, ipagpatuloy lang ninyong gawin ang paghahalikan, mga haplos at paglalambingan upang mapanatili ang inyong pagiging malapit sa isat-isa. Sikapin ninyong gawin ito, kahit na naging abala na kayo sa bago ninyong sanggol at kahit pagod na kayo. Hayaan ninyo ang panahon na ang pagtatalik muli ay hindi na nakakatakot para sa iyo at mas natural ang pagkasunud-sunod ng mga pangyayari.

Kung gusto nang makipagtalik ang iyong partner pero ikaw ay hindi pa handa, kakausapin mo siya at ipapaintindi mo sa kanya ang iyong kalagayan para hindi niya maramdaman na basta mo lang siyang tinanggihan. Minsan ang iyong partner ay nababahala rin dahil sa nararamdaman mong sakit. Pag-usapan ninyo ang tungkol dito at panatilihin ang inyong malapit na pakikipag-usap sa isa’t isa. Kapag matapat kayo sa isa’t isa, mapagtagumpayan ninyo ang suliraning ito at sabay ninyo itong lulutasin. Ang pakikipagtalik ay dapat ginagawa ng kusang-loob at ikinatuwa at hindi napipilitan lang.

Walang ganang makipagtalik pagkatapos manganak

Kung kailan pwede makipagtalik pagkatapos manganak ay nakadepende sa pakiramdam ng babae. Karaniwang mangyayari sa mga babae na bagong panganak na wala silang ganang makipagtalik. Sa simula, baka naramdaman mo na pagod na pagod ka dahil sa kakulangan ng tulog o naguguluhan sa mga pangangailangan sa pagiging ina. Kung ikaw ay nagpapasuso, ang hormone na prolactin ay makakabawas ng iyong gana sa pakikipagtalik.

Dapat na maintindihan ng mga asawang lalaki kapag nawalan ng ganang makipagtalik ang kanilang mga asawang babae. Minsan ang mga babaeng kakapanganak pa lang ay makakaranas ng postnatal depression, ito ay makakabawas sa gana na makipagtalik. Kaya dapat na kausapin ang kanyang midwife o doctor.

Mararamdaman niya parin ang sugat dahil sa paghiwa ng kanyang matris sa panahon ng panganganak o sa mga tahi nito, kaya dahil mas naiisip niya ang mga iyon, mawawala rin sa isip niya ang tungkol sa pakikipagtalik kaya mawalan siya ng ganang makigpagtalik. Ang pakiramdam na ito ay talagang normal lang, at dapat na bigyan ang kanyang sarili ng tamang panahon na maibalik ang kanyang kalusogan. Lalo na kung caesarean siya, kailangan niyang makabawi mula sa malaking operasyon.

Pagtatalik habang bagong panganak

Pwede makipagtalik agad-agad pagkatapos manganak kung pareho kayong dalawa na handa nang makipagtalik, dapat gawin ninyo ito sa simula nang dahan-dahan. Kung maaari, maghanap ng panahon na hindi kayo pagod at sa panahon na alam ninyong matutulog ng mahimbing ang sanggol upang hindi kayo magambala.

Kung caesarean ang iyong panganganak, ang iyong galos ay gagaling sa panahong mawala na ang tahi. Kung medyo maramdaman mo parin ang sakit dahil medyo sensitibo pa ang bagong gumaling na sugat o peklat. Hahanap kayo ng iyong partner ng mga posisyon na hindi madidiin ang iyong peklat. Pukawin muna ninyo ang erotikong damdamin upang mabawasan ang takot na baka sasakit ang iyong peklat.

Kapag balisa ka, ang iyong tiyan ay maninigas at makakaapekto ito sa iyong peklat kaya maging hindi komportable ang iyong pakiramdam. Pwede mong lagyan ng maliit at malambot na unan ang pagitan ng iyong tiyan at ng iyong partner. Makakarelaks ito sa iyo at makakatulong na maprotektahan ang iyong sensitibong peklat. O kaya doon ka pumupuwesto sa ibabaw ng iyong partner sa panahon ng inyong pagtatalik at dahandahan mong iduyan ang iyong tiyan. Makakatulong ito na mapigilan ang mga galaw na makakaapekto ng iyong kagagaling lang na sugat.

Kailangan mong gumamit ng kontrasepsiyon kung magsisimula na kayong magtalik muli, dahil kahit na nagpapasuso ka at bumalik na ang iyong regla, maaari parin na mabuntis ka uli.

Mga bagay na dapat iwasan

Sundin ang ilang babala. Hindi nirerekomenda ang pakikipagtalik sa pamamagitan ng bibig ng lalaki at ari ng babae. Dahil maaaring magkaimpeksiyon ang ari ng babae at ang kanyang sinapupunan. At minsan ay mas malubha pa, habang ginagawa ito kadalasan ay makakapasok ang hangin sa ari at madali rin itong makapasok sa daluyan ng dugo sa sinapupunan na maaaring ikakamatay ng bagong nanganak.