Gamot Pamparegla: Mga Dapat Alamin at Isaalang-alang

Malamang isa ka sa milyung-milyong babae sa buong mundo na nakakaranas ng hindi regular na buwanang dalaw, o mas kilala sa tawag na irregular menstruation. Kaya malamang na naghahanap ka sa internet ng mabisang gamot pampararegla.

May mga website na maaaring mag harap ng iba’t ibang solusyon may kaugnayan sa maselang paksang ito. Kaya bago ka gumawa ng anumang hakbang, basahi mo ng buo ang artikulong ito.

Ang edisyong ito ay sumasagot sa mga tanong tungkol sa gamot pamparegla tulad ng:

 • Mga sanhi ng hindi regular na buwanang dalaw
 • Mga gamot na tumutulong para maging normal ang regla
 • Mga dapat tadaan bago gumamit ng anumang uri ng gamot pamparegla

Mga sanhi ng hindi regular na buwanang dalaw

Karamihan sa mga kababaihan ay dinaratnan nga kanilang regla 11 hanggang 13 ulit sa loob ng isang taon. Iba-iba ang indibwal na mga kababaihan kung ang regla ang pinaguusapan. Malamang na dinaratnan ka ng mahigit o kulang sa 11 hanggang 13 kada taon na average. Kaya ang di-regular na dalaw ay maaring tukuyin base sa kung ano ang normal na bilang ng iyong buwanang dalaw.

Alalahanin din na ang buwanang dalaw o regla ay kadalasan nang hindi regular sa unang mga taon matapos na magsimula ka nang magregla. Nangangailangan ng ilang taon upang maging balance ang iyong hormones na kumukontrol sa buwanang regla.

Sa kabilang banda naman, ang iyong buwanang dalaw ay maaring maging hindi na regular pag malapit ka na sa tinatawag na menopause. Matawag na menopause kung ikaw ay hindi na dinatnan ng mahigit 12 buwan o isang taon matapos ang iyong huling regla.

Ang pagbubuntis ang pangunahing sanhi ng hindi pagkakaroon ng regla. Kung iniisip mo na ikaw ay buntis, tratuhin mo ang iyong sarili na isa kang buntis hanggang sa ikaw ay makasiguro. Paano? Ang isang buntis ay hindi iinom ng kahit anong gamot na hindi ireniriseta ng iyong doctor, kabilang na ang pag-inom ng ano mang gamot pamparegla, synthetic man o herbal!

Mga gamot na tumutulong para maging normal ang regla

Anong unang hakbang para malunasan ang iyong problema sa buwanang dalaw ay ang tamang diagnosis ng sanhi kung bakit hindi normal ang iyong regla. Kailangang sumangguni agad sa iyong pinagkakatiwalaang doktor kung mapansin ang mga sumusunod.

 • Dumaranas ka ng sakit sa ibabang bahagi ng iyong tiyan at iniisip mo na malamang ay buntis ka.
 • Ang pregnancy test kit ay nagsasabi na buntis ka, o kahit pakiramdam mo ay buntis ka kahit ikaw ay nag negative sa pregnancy test.
 • Hindi ka dinatnan sa loob ng dalawang buwan ngunit hindi moa lam kung ano ang sanhi.
 • Hindi ka pa dinadatnan sa edad na 16.
 • Hindi ka pa tinutubuan ng buhok sa maselang bahagi ng katawan o wala ka pang dibdib sa edad na 14.

Ang di pagkakaroon ng buwanang dalaw ay karaniwan sa mga nagdadalang tao. Ito ang mga dapat gawin kung ikaw ay buntis o iniisip mo na ikaw ay buntis.

 • Magsagawa ng pregnancy test sa bahay. Kung ito ay positibo, mamuhay sa malusog na paraan.
 • Kumain ng sapat na masusustansyang pagkain
 • Huwag manigarilyo o gumamit ng mag produktong may tabako
 • Huwag uminom ng alak o gumamit ng iligal na droga
 • Umiwas sa caffeine, limitahan ang paginom ng kape o tsaa isang tasa sa isang araw.
 • Huwag maglinis ng dumi ng pusa, para makaiwas sa toxoplasmosis.
 • Umiwas sa mga taong may sakit
 • Uminom ng mga supoplement na mayaman sa bitamina at folic acid.

Walang first aid para sa irregular na dalaw. Pero ang pagsasaalang-alang ng mga sumusunod ay maaring makatulog sa iyo.

 • Kumain ng sapat. Ang pagiging mataba o patpatin ay maaring magdulot ng di regular ng buwanang regla.
 • Kung ikaw ay isang atleta, maaring ikaw ay kulang sa pahinga. Mangyaring sumangguni sa iyong doctor tungkol sa iyong hormones o pag inom ng calcium supplements para maiwasan ang pagkabali ng buto kung ikaw ay hindi dinaratnan. Ang irregular na dalaw ay sintomas din ng kakulangan sa calcium na maaring maging sanhi ng paghina ng mga buto.

Ikaw ba ay nakakaranas ng matinding stress o kaigtingan sa trabaho, eskwela o pamilya? Ang stress ay kadalasan ng sanhi ng hindi pagkakaroon ng normal na dalaw. Ang pagsunod sa mga sumusunod ay maaring makatulong.

 • Pagkakaroon ng sapat na tulog at ehersisyo.
 • Paginom ng maraming tubig
 • Pagkain ng masusustansiyang pagkain
 • Pag inom ng mga supplement na panlaban sa stress
 • Pag sangguni sa mga espesyalista sa stress tulad ng psychiatrists at stress management clinics.
 • Pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay.

Paano ba maiiwasan ang di regular na regla?

 • Umiwas sa matatabang pagkain. Umiwas din sa biglaang pagpapayat. Para sa pagpapanatili ng malusog na timbang, kumain ng iba’t ibang hindi matatabang pagkain.
 • Gumamit ng contraceptive methods kung ikaw ay makikipagtalik. Sumangguni sa doctor kung anong paraan ang hiyang saiyo.
 • Huwag bibiglain ang pag-iehersisyo. Gawin itong dahan-dahan.
 • Matutong magpigil sa sarili upang hindi maistress ng husto.

Mga dapat tandaan ukol sa paginom ng gamot pamparegla

Kung iyong mapapansin, ang editorial staff ng blog na ito ay hindi nagrerekomenda ng particular na inuming gamot pamparegla. Kami po ay naniniwala na ang sadyang paginom ng gamot upang matakasan ang iyong pananagutan bilang isang magulang iyong dinadala ay isang seryosong pagkakasala laban sa Lumikha. Ito po ay hindi blog ukol sa relihiyon subalit alam naming na karamihan sa mga Pilipino ay sumusunod pa rin sa batas ng Diyos ukol sa buhay. May ilang babasahin na maaring magturo sa iyo ng isang partikular na uri ng gamot na pamparegla, ngunit tandaan: ang ano mang gamot na iyong iinumin may kaugnayan sa iyong regla habang ikaw ay nag dadalawang isip kung ikaw ay buntis, ay sadyang pagpatay ng tao.

Baka naghahanap ka ng herbal na gamot pamparegla, hindi rin po kami magbibigay ng ideya. Tandaan na ang herbal na gamot ay maari ring makamatay kung mali ang pagkakagamit. Ipinapayo po naming mas mainam ang pagkonsulta sa inyong doktor kung kayo ay may katanungan tungkol sa inyong dalaw.

Ang buwanang dalaw ay kontrolado ng mga hormones sa katawan ng isang babae. Ang pagkakaroon ng di regular na buwanang dalaw ay maaring may sinasabi tungkol sa inyuong kalusugan.

Wala parin ang iyong regla? Huwag nang maghanap ng gamot. Komunsulta agad sa doktor!

Ano-ano ang Gamot Pamparegla?

Magkakakaiba ng nararamdaman ng mga babae kapag sila ay nireregla. Ang ilan ay regular na nagkakaroon buwan-buwan ngunit, ang ilan naman ay delayed o hindi dinatnan ng ilang buwan. Sa karaniwan, ang babae ay nagkaka-regla kada 24 hanggang 38 na araw at ito’y tumatagal ng dalawa hanggang walong araw. Ang iyong regla ba ay iregular? Kung gayon, ano ang kailangan mong gamot pamparegla?

Ang regla o menstruation ay bahagi ng menstrual cycle kung saan inilalabas ng matris ang dagdag na lining (endometrium) nito. Kapag ito ay nagaganap, nagmimistulang may lumalabas na dugo mula sa ari ng babae.

Ang regla ay madalas nagsisimula pagsapit ng puberty o sa pagitan ng edad 10 hanggang 16 taong gulang at nagpapatuloy hanggang sa edad na 45 – 55 taong gulang.

Ang Iregular na dalaw ay tinatawag din na oligomenorrhea. Ito ay posibleng dahil sa paggamit ng iba’t ibang contraceptives, pagbabago ng hormones sa katawan, at maaring dahil din sa matinding page-ehersisyo.

Ano ang kahulugan ng iregular na regla?

Ikaw ay may iregular na regla kung ikaw ay nakakaranas ng mga sumusunod:

 • Pabago-bagong petsa ng dalaw
 • Paiba-iba ang panahong itinatagal ng iyong dalaw
 • Mas kaunti o mas marami ang lumalabas na dugo kumpara sa karaniwan mong dalaw

Ano ang mga sintomas ng abnormal na menstruation?

Ang paiba-ibang pattern sa iyong buwanang dalaw ay siyang pangunahing sintomas ng abnormal na regla na nangangailangan ng gamot pamparegla.

Ang isang menstrual cycle ay tumatagal ng 28 araw ngunit, maari din itong maiba mula 24 hanggang 35 na araw depende sa indibidwal. Karamihan sa mga babae ay nagkakaroon ng 11 o 13 na menstrual period sa isang taon. Ang pagdurugo ay madalas tumatagal ng limang araw ngunit, maging ito ay maaring maiba at tumagal hanggang pitong araw.

Kapag nagsimula ng magkaroon ng regla, inaabot pa ng dalawang taon upang makapagtatag ng regular na siklo. Pagkatapos ng pagdadalaga, nagiging regular na ang buwanang dalaw ng karamihan sa mga babae.

Ngunit, may ilan pa rin na nakakaranas ng paiba-ibang pattern sa kanilang dalaw. Ito ay tinatawag na irregular menstruation. Ang pangunahing sintomas ng irregular menstruation ay ang pagkakaroon ng siklo na umaabot hanggang 35 na araw. Kapag napansin din na may mga pagbabago sa pagdaloy ng dugo o hindi kaya’y may buo-buong dugo na lumalabas na higit sa 2.5 sentimetro, itinuturing din itong iregular.

Ano ang dahilan ng iregular na dalaw?

May iba’t ibang dahilan kung bakit nakakaranas ng iregular na dalaw ang isang babae. Madalas ito ay nauugnay sa bilang ng hormones sa katawan. Ang dalawang hormone na nakakapekto sa pagkakakaron ng regla ay and estrogen at progesterone. Ang mga hormones na ito ang siyang nagtatakda at nagkokontrol ng iyong dalaw.

Hormonal influences – nagbabago ang balanse ng hormones sa katawan ng isang babae kapag siya ay sumasailalim sa pagdadalaga, menopause, pagbubuntis, panganganak, at pagpapa-suso.

Habang siya nagdadalaga, nagkakaroon ng malaking mga pagbabago sa katawan ng babae. Karaniwan lamang ang magkaroon ng iregular na dalaw sa mga panahon na ito at nangangailangan maglaan ng ilang taon para unti-unting maging balanse ang estrogen at progesterone sa katawan.

Bago siya umabot sa panahon ng menopause, madalas na makakaranas ng abnormal na dalaw ang isang babae. Ang menopause ay nagaganap kapag isang taon na ang lumipas mula ng huling dalaw.

Habang buntis naman ay hindi nireregla ang isang babae. Marami rin ang walang regla habang sila ay nagpapa-suso.

Ang paggamit ng contraceptives ay maaring magdulot din ng abnormal na pagdurugo. Ang intrauterine device (IUD) ay maaring maging dahilan ng matinding pagdurugo samantalang ang pag-inom ng birth control pills ay maaring magdulot ng spotting.

Ang ilan pang mga pagbabago na dulot ng iregular na dalaw ay ang mga sumusunod:

 • Matinding pagbagsak ng timbang
 • Matinding pagbigat ng timbang
 • Emotional stress
 • Eating disorders tulad ng anorexia o bulimia

Ano ang karaniwang gamot pamparegla?

Ang gamot pamparegla ay iba-iba depende sa mga nararanasan ng babae. Ang gamot para sa iregular na dalaw ay gaya ng mga sumusunod:

 • Oral contraceptives
 • Cyclic progestin
 • Iba pang uri ng gamutan na nakakatulong upang gumaling sa kondisyon na nagiging sanhi ng iregular na dalaw gaya ng counseling at nutrional therapy para sa may eating disorder.

Mga gamot para sa matinding pagdurugo:

 • Paglalagay ng hormone-releasing intrauterine device
 • Pag-inom ng iba’t ibang gamot na mayroong progestin, tranexamic acid, at nonsteroidal anti-inflammatory medications.

Kung ang abnormal na dalaw ay dahil sa medikal na kondisyon, isaalang-alang mo ang mga sumusunod:

 • Pagsasailalim sa operasyon para matanggal ang polyps o uterine fibroids
 • Uterine artery embolization, isang paraan upang matanggal ang bara sa matris
 • Endometrial ablation, medikal na pagsunod sa endometrial lining ng matris
 • Hysterectomy

Gamot para sa dysmenorrhea (pananakit tuwing regla):

 • Paglalagay ng heating pad sa puson
 • Pag-inom ng nonsteroidal anti-inflammatory medications
 • Paggamit ng contraceptives gaya ng injectable hormone therapy at birth control pills