Gamot Pampalaglag: Basahin Ito Bago Gumawa Ng Anuman!

BABALA: Ang aborsiyon o sinadyang paglaglag sa sanggol sa sinapupunan ay mariing ipinagbabawal ng batas ng Pilipinas!

Sa modernong panahon ngayon na bukas ang isip ng mga tao sa halos lahat na mga bagay, ang pre-marital sex o pagtatalik bago ang kasal ay isang laganap na kaugalian. Ang mga kabataan ay lubhang mapupusok at curious sa kung ano ang pakiramdam ng pagkakaroon ng sekswal na relaston na labas sa pagaasawa. Dahil sa ganitong mga kaugalian at kakulangan ng wastong kaalaman, taon-taon ay dumadami ang mga kaso ng hindi ginustong pagbubuntis. At dahil sa ito ay pangkaraniwang problema ng mga kabataan sa ngayon na sa karaniwang pagkakataon ay hindi pa handa sa pagsasabalikat ng mga pananagutan bilang isang magulang, ang hindi ginustong pagbubuntis ay kadalasang nauuwi sa abortion.

Ano ba ang aborsyon?

Sa simpleng pananalita, ang aborsyon ay ang sinadyang pagpatay sa sanggol na nasa sinapupunan ng ina. Ito ay isang kontrobersyal na hindi lamang sa batas na umiiral sa lipunan kundi pati na rin sa larangan ng medisina dahil sa mga panganib na dala ng hindi ligtas na aborsiyon.

May mga bansa na legal ang aborsyon o paglaglag ng bata. Ito ay isinasagawa sa mga ospital o abortion clinic para tiyaking ligtas sa anumang panganib ang mga ina na sumasailalim dito. Ang aborsyon sa mga bansa na legal ang pagsasawa nito ay irinerekomenda ng mga doktor sa mga ina na maaaring maisapanganib ang kalusugan kung itutuloy pa ang pagbubuntis.

Sa Pilipinas, ang aborsiyon o sadyang pagpatay ng bata sa sinapupunan ng ina ay iligal at may karampatang parusa na katumbas ng pagpatay sa isang tao o murder. May moral na mga isyu din na kasangkot sa paglaglag ng bata kaya ang aborsiyon ay mariing tinututulan ng mga tao sa kahit anong estado ng buhay at ng simbahan. Ang aborsiyon ay hindi katanggap-tanggap sa mga bansang Kristyano, tulad ng Pilipinas.

Pangmatagalang mga epekto ng aborsyon at gamot pampalaglag sa kalusugan

Para sa ilan, ang aborsyon o pagpapalaglag sa sanggol sa sinapupunan ay isang pagipilian para solusyon ang mga problemang dala ng hindi ginustong pagbubuntis. Pero tandaan, ang disisyong sumailalim sa aborsyon ay may dalang pangmatagalang hindi magandang mga resulta sa isa na sasailalim dito at sa kanyang magiging buhay bilang may asawa.

Narito ang ilan sa masasamang epekto ng aborsyon sa kalusugan ng ina na maaaring makaapekto sa kanya, habambuhay.

Pagkakaroon ng kanser. Bagaman hindi pa naman tapos ang mga pag-aaral kaugnay nito, nakita ng mga dalubhasa na may kinalaman ang aborsyon sa pagkakaroon ng kanser sa suso ng isang babae na sumailalim sa prosesong ito.

Kinumpirma ng napakaraming mga pag-aaral na ang panganganak at pagpapasuso sa sanggol ay isang mabisang pananggalang laban sa breast cancer. Ibig sabihin, ang mga babaeng sumailalim sa alinmang proseso ng aborsyon ay napagkakaitan ng proteksyong ito.

Pagkabaog. Maaaring maging napakahirap na o imposible pa nga para sa isa na mabuntis kung ang aborsyon ay magkaroon ng malalang kumplikasyon dahil sa aborsyon.  Halimbawa, kung ang isang babae ay nagkaroon ng ectopic pregnancy at walang pakundangang binigyan ng gamot pampalaglag, maaari itong maging dahilan ng malalang mga komplikasyon sa kanyang mga obaryo.

Karagdagan pa, ang peklat at mga pinsala sa matris na dala ng aborsyon ay maaaring maging dahilan ng napakahirap na pagbubuntis sa susunod na pagkakataong siya ay magdadalang tao. Maaari rin itong maging sanhi ng kamatayan sa isang nagdadalang tao na dati ay sumailalim sa aborsyon.

Kamatayan. May mga babaing namamatay dahil sa aborsyon. Ang pinakamalaking sanhi ng kamatayan dahil sa aborsyon ay bunga ng impeksyon na dala ng hindi kumpletong aborsyon. Gayunman, malaki rin ang posibilidad na ang mga kababaihan na sumailalim sa aborsyon ay mamatay dahil sa pagpapakamatay. Sa isang pag-aaral na isinagawa sa bansang Finland, nakita ng mga siyentista na tatlo sa anim na mga babaeng namatay dahil sa aborsyon ay aktwal na namatay dahil sa suicide.

15 Masasamang Epekto ng Aborsyon na Dapat Mong Pag-isipan Ngayon Din!

Ang sumusunod ay ang 15 na pangunahing epekto ng aborsyon. Bagaman hindi naman ito sabay sabay na mangyayari sa isang indibidwal, pero ang isang babae na sumailalim sa aborsyon ay tiyak na makakaranas ng ilan sa mga ito pagkatapos ng aborsyon.

Mahalagang pag-usapan ng mga magpartner ang isyung ito. May mga pagkakataon na nalilito ang babae kaya naman kailangang mapakinggan din niya ang opinion ng kanyang asawa. Tandaan, ang buhay ay nagsisimula sa mismong sandal na manyari ang pertilisasyon. Ang anumang pagtatangka na ilaglag ang fetus ay katumbas rin ng pagpatay sa bagong silang na sanggol o isang adulto.

Para tulungan kang makapag-isip ng maaayos, narito ang 15 na masasamang epekto ng aborsyon na maaari mong maiwasan kung magdidisisyon ka lamang ng tama!

15. Pangangailangang mag-bed rest ng matagal

Hindi agad maibabalik sa normal ang buhay ng isang babaeng sumailalim sa anumang proseso ng aborsyon. Ang pagpapa-abort ay parang isang major operation. Maaapektuhan nito ang katawan ng isang babae sa napakaraming paraan kaya kailangan niya ang mahaba-habang panahon para gumaling. Ibig sabihin nito, hindi ka maaaring magtrabaho ng ilang lingo, o buwan pa nga.

Ang haba ng panahon ng pag-bed rest ay depende na rin sa kalusugan ng babaeng magpapalaglag, at kung anong klaseng proseso ang kanyang susuungin.

Sa normal na mga kalagayan, ang pagpapahinga pagkatapos ng pagpapalaglag ay hindi naman kailangang umabot ng ilang buwan. Pero hindi maswerte ang ilang babae pagdating sa bagay na ito. Ang iba ay nagkakaroon ng seryosong mga komplikasyon kaya kailangan silang i-confine sa ospital sa loob ng ilang lingo bago sila makabalik sa normal nilang pamumuhay.

Ang mga babaeng sumailalim sa aborsyon ay pinagbabawalang mag ehersisyo at magbuhat ng mabibigat. Hindi rin pwedeng makipagtalik, ang anumang bagay na ipapasok sa ari ay maaaring maging sanhi ng impeksyon at pamamaga.

14. Matindi at patuluyang pagdurugo

Ang pagdurugo ay talagang kaakibat na paglaglag ng sanggol sa sinapupunan. Kasama sa prosesong ito ang pagtanggal ng placenta o inunan sa bahay bata. Kaya, karamihan sa dugo na nasa mga organong ito ay nasasayang sa proseso ng aborsyon. Pagkatapos niyan, kailangang gumaling ang bahay bata, ngunit hindi ito madali. Kung minsan ang pagdurugo ay tumatagal at nagiging mas matindi kumpara sa inaasahan.

Maraming mga babae na naniniwala na ang pagdurugo dahil sa aborsyon ay tulad lamang ng regla. Para sa kanila, ang pagdurugo ay titigil din at mawawala lamang pagdaan ng ilang araw. Hindi ito totoo! Ang pagdurugo na sanhi ng paglaglag sa bata ay mas matindi, dahil sa ito ay pwersahang proseso.

Hindi rin ito ang unang regla kasi hindi pa naman talaga nakaka-adjust ang mga hormones mon a siyang dahilan ng normal na regla. Kung ang matinding pagdurugo ay hindi tumigil, dapat ka nang kumunsulta sa doktor para makita ang antas ng iron sa katawan mo at makaiwas sa anemia.

Babala: Ang hindi kumpletong aborsyon ay maaaring maging dahilan ng malabis na pagdurugo at kamatayan!

Dito sa Pilipinas na ipinagbabawal ang aborsyon, hindi natin matitiyak kung ang mga aborsyonista ay talagang dalubhasa sa kanilang ginagawa. Kadalasan, ang mga nagsasagawa nito ay natuto lamang dahil sa panonood at pag-oobserba sa mga dati nang marunong nito. Kaya wala naman talaga silang sapat na pagsasanay at lisensya.

May mga pagkakataon na hindi lubusang naaalis lahat ang fetus sa matris. Ito ay ang pinagmumulan na matinding pagdurugo at impeksyon na kung hindi agarang malalapatan ng medical na atensyon ay maaaring ikamatay.

13. Kanser dahil sa pagpapalaglag

Ang mga kababaihan na sumailalim sa pagpapalaglag ay may mas mataas na posibilidad na magkaroon ng ilang particular na uri ng kanser. Unang una, ang posibilidad na magkaroon ng breast cancer ang isang babaing nagpa-abort ay mas mataas ng 2.3 ulit. Mas tataas ang pagtayang ito kung ang indibidwal ay ilang ulit nang nagpalaglag. Ang ibang mga kanser katulad ng ovarian at liver cancer ay mas posible ring tumama sa mga ilang ulit nang nagpalaglag. Kaya kung nag-iisip kang ipalaglag ang sanggol sa sinapupunan mo, pag-isipan mo rin kung kaya mong magka-kanser!

May ilang mga pag-aaral na nagpapakita na ang pinaka-posibleng dahilan nito ay dahil sa hormones. Pinaniniwalaaan ng mga dalubhasa na ang biglaang pagbabago sa antas ng mga hormones ay maaaring sumira sa mahahalagang mga proseso ng katawan. Ang mga cancer cells ay maaaring ma-develop sa mga organs dahil dito.

Tandaan: Maaari kang tubuan nang kanser kahit saan sa katawan mo, kung magpapalaglag ka, o kung iinom ka ng gamot pampalaglag!

12. Pagkabutas ng matris

Habang isinasagawa ang aborsyon, ang matris ay pinapasok ng iba’t ibang mga kasangkapang panlaglag sa fetus. Ang mga gamit na ito ay maaaring makasira sa mga ugat na daanan ng dugo na siyang dahilan ng pagkabutas ng matris.

Babala: Maaaring ikamatay ang pagdurugo ng matris kung hindi ito agad maaagapan!

Ang pagdurugo dahil sa pagkabutas ng matris ay malubha dai pwede ka nitong patayin sa loob lamang ng ilang minuto!

Sabihin pang pwede kang makaligtas sa pagdurugong ito, pero nawalan ka na ng napakaraming dugo. Ito ay ang tinatawag na anemia, kakulangan ng dugo, kawalan nang lakas, paghina ng sistemang panunaw.

Maaapektuhan din nito ang paggana ng utak, dahil sa kailangan nito ang sapat na suplay ng oxygen sa bawat sandali ng buhay.

Ang butas sa matris ay maaaring maging dahilan ng kawalan ng kakayahang magbuntis sa susunod na pagkakataon, kahit pa gustuhin niya pa ito!

11. Pinsala sa cervix

Ang pinsala sa matris ay isa pa sa pangunahing pangmatagalang mga kumplikasyon na kasunod ng pagpapalaglag o pag-inom ng gamot pampalaglag. Sa normal na mga kalagayan, ang cervix ay matigas at mahigpit ang pagkakasara. Para maisagawa ang aborsyon, ang cervix ay dapat na banatin hanggang sa bumuka sa loob ng kaunting panahon. Habang ito ay nakabuka, palaging nagkakaroon ng punit sa mga kalamnan sa cervix. Kung minsan, ang maliliit na mga punit na ito ay napapabayaan at siyang nagiging dahilan ng malulubhang karamdaman sa reproductive system pagdating ng panahon.

Babala: Ang pinsala o punit sa cervix ay maaaring habambuhay nang hindi gumaling! Ito ay napakasakit!

Ang ilan sa mga sugat sa cervix ay nangangailangang tahini at maaaring maging sanhi ng patuluyang pagdurugo. Mahihirapan ka na ring manganganak kapag nagkaroon ka ng punit sa cervical muscles.

10. Placenta previa sa susunod na pagbubuntis

Ang placenta previa ay isang medikal na kondisyon kung saan natatakpan ng bahagya o kumpleto ng inunan ang butas ng cervix. Kadalasan, irinerekomenda ng doktor ang pag bed rest dahil ang kundisyong ito ay mapanganib.

Kung ang kundisyong ito ay hindi maayos sa sarili nito sa huling linggo nang pagbubuntis, kailangang i-cesarean ang buntis.

Kung magkaroon ng matinding pagdurugo pagdurugo ang isang babaing may placenta previa, kailangan siyang madala agad sa doktor. Kailangan din suriin ang pagtibok ng sanggol para makatiyak na ayos lang siya. Kadalasang ipinapasok ang bagong silang na sanggol ng isang nanay na may placenta previa dahil sa nakaraang aborsyon sa Neonatal ICU.

9. Kulang sa buwang panganganak sa susunod na pagbubuntis

Dahil sa ang aborsyon ay dahilan ng pagkakaroon ng pinsala sa matris at sa cervix, ang panganganak na kulang sa panahon ay isang halos hindi maiiwasang scenario sa susunod na pagkakataong ikaw ay magbubuntis. Bagaman hindi naman apektado ng aborsyon at mga gamot pampalaglag ang iyong kakayahang maglihi at magbuntis, maaapektuhan nito ang kakayahan ng katawan mo na tapusin ang iyong pagbubuntis.

May isang pag-aaral na nagsasabing sa mga kabataan na nagpalaglag ng sanggol sa kanilang unang pagbubuntis, 66 porsyento sa kanila ay nakunan sa kanilang ikalawang ginustong pagbubuntis. Ang mga babaeng sumailalim na sa aborsyon ng ilang ulit ay mas nanganganib na makunan sa hinaharap.

Tandaan: Ang aborsyon o pag-inom ng gamot pampalaglag ay maaaring maging dahilan ng premature na panganganak sa susunod na ginustong pagbubuntis.

8. Impeksyon na dala ng aborsyon

Ang impeksyon dahil sa aborsyon ay nangyayari dahil sa hindi malinis na mga gamit sa paglaglag sa bata. Ang karaniwang sintomas ng impeksyon ay lagnat, mabahong discharge sa ari, at matinding

Dahil sa ang hindi kumpletong aborsyon ang pangunahing sanhi ng impeksyon, aalisin ng doktor sa pamamagitan ng pag-raspa ang matris para maalisan ito ng laman.

Ang pasyenteng nagkaroon ng impeksyon ay bibigyan ng matatapang na antibiotic na daraan sa swero sa loob ng ilang araw. Kung hindi, ang impeksyon na dala ng aborsyon ay nakamamatay!

7. Pagkakaroon ng Post-traumatic stress disorder

Ang Post-traumatic stress disorder o PTSD ay isang sakit sa isip na nangyayari kapag ang isang tao ay dumaan sa isang nakaka-istress o nakakatraumang pangyayari. Kadalasan, dalawa o tatlong buwan pa bago magpakita ang mga sintomas nito. Kasama sa mga sintomas ng PTSD ay ang pagbabalik ng masasakit na mga alaala, pag-aalala, kakulangan sa tulog at pagiging malungkutin kasama na ang pagbabago-bago ng mood. Kailangang gamutin ang sakit na ito dahil maaari nitong maapektuhan ang pisikal na mga proseso ng katawan sa katagalan.

Ang sakit na ito ay kadalasang tumatama sa mga babaing pinilit na magpalaglag o uminom ng gamot pampalaglag. Nangyayari din ito sa mga babaing hindi naging madali ang aborsyon . May mga babaing iniisip na ang abosyon ay isang uri ng pagpatay na nagiging hindi komportable matapos na gawin ito. Ang iba ay nakakaramdam na lubusang nabago ng abosyon ang kanilang buhay. Kay lungkot na kalagayan!

6. Pagkabalisa pagkatapos ng aborsyon o pag-inom ng gamot pampalaglag

May mga babaing sumailalim sa aborsyon na lagi na lamang na natatakot. Kadalasan, ang mga babaing ito ay nakakaramdam na hindi sila kailanman safe, kahit na sa sarili nilang mga bahay. May mga babae na nagsasabi na ang pagkatakot at pag-aalala ay talagang hindi umaalis sa kanila kahit na anong subok nila na kumalma.

5. Pagkakonsyensya at pagsisi dahil sa aborsyon

Maraming mga babae ang talagang nakakaramdam ng pagkakonsyensya at mga pagsisi dahil pinatay nila ang sanggol sa kanilang sinapupunan. May mga nagsasabing hindi naman pagpatay ang aborsyon. Pero ang totoo, ang aborsyon ay talagang pagpatay sa isang nabubuhay na linanang, anak mo mismo, inyong dugo at laman! Kaya, normal lamang na maranasan ng mga babaeng dumaan sa aborsyon ang pagkakonsyensya.

May mga babae na gustong takasan ng mabilis ang hindi ginustong pagbubuntis, pero sa kalaunan, maiisip nila: Kumusta na kaya ang anak ko kung hindi ko siya ipinalaglag? Ano kayang itsura niya? Anon a kaya siya ngayon?

Ang mga tanong na ito ay nagpapabalik balik sa isip ng isang babae na siyang magpapahirap sa kanya. Baka sa unang mga buwan o taon ay hindi mo maramdaman ang ganitong pakiramdam, pero napakalakas nito kapag ito ay mag-umpisa nang maramdaman.

Ang aborsyon ay isang karanasang hindi mo basta basta makakalimutan. Depende sa mga kalagayan, pero may mga babaing nagsasabi na habambuhay nilang dinadala ang pagkakonsyensya at pagsisi.

4. Lalayuan ka ng mga tao

Dahil sa masamang pagtingin ng mga tao sa aborsyon at pag-inom ng gamot pampalaglag, may mga babaing linalayuan ng mga kapamilya at mga kaibigan pag malaman nila na sumailalim sa aborsyon ang mga ito. Kapag mangyari ito, ang matinding kalungkutan ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng isip.

May mga kamag-anak at mga kaibigan rin na maaaring tumulong, pero hindi nito maaalis ang pagkakonsyensya at depresyon. Mahaba-habang gamutan ang kailangan sa ganitong mga kalagayan.

3. Depresyon

Ang depresyon ay isang sakit sa isip. Ito ay epekto ng matitinding mga pangyayari sa buhay ng isang tao. Kadalasan, ang depresyon ay nangyayari kasunod ng pagpapalaglag. Kung may depresyon ang isang tao, nararamdaman niyang walang saysay ang mabuhay pa. makikita ito sa kawalang ganang kumain, makipagtalik, dating mga kinahihiligan, libangan at lahat ng mga bagay na dati ay gusto niyang gawin bago mangyari ang aborsyon.

Pagkatapos ng pagpapalaglag, ang pagkakonsyensya, pagsisisi at kahihiyan ay maaaring makadagdag sa depresyon. Ang pagdadalamhati ay hindi naman palaging nagdudulot ng matagalang depresyon. Pero may mga pagkakataon na ang kalungkutan ay mabilis na mauwi sa depresyon habang inaakala ng pasyente na normal lamang ang ganitong pakiramdam sa isang taong nagluluksa. Pero kapag depresyong ang tumama, may mas malaking problema na dapat solusyunan, hindi lamang ang basta pagiging malungkot.

2. Pagsasailalim sa mahal na therapy

Ang lahat na mga emosyunal na resulta na dala ng aborsyon o pag-inom ng gamot pampalaglag ay kailangang gamutin sa pamamagitan ng therapy.

Tandaan: Ang tulong na maibibigay ng mga kapamilya, mga kaibigan at mga support group ay hindi sapat! Kung may problema ka sa emosyon dahil sa aborsyon, kailangan mong magpatingin sa psychiatrist!

Ito ay maaaring mauwi sa pagkabaliw pag napabayaan. Mahal ang therapy! Kaya bago ka magpalaglag, mag-isip ng ilang ulit!

1. Masasaktan ang Diyos

Ang buhay ay banal para sa Diyos, itinuturing niyang isang nabubuhay na persona ang isang fetus o embryo. Sinasabi ng Kanyang salita sa Salmo 139:16 na nakikita ng Diyos at nagmamalasakit siya sa embryo. Sa ulat ng Exodu 20:13; 21:22, 23, pinagsusulit niya ang isa na nakapinsala sa isang hindi pa naisisilang na sanggol. Ibig sabihin nito, sa kanyang paningin, ang pagpatay sa hindi pa naisisilang na sanggol ay katumbas rin ng pagpatay sa isang tao.

Gugustuhin mo bang masira ang ugnayan mo sa Diyos na siyang Ama natin sa langit? Bago ka gumawa ng anuman, isipin mo muna kung ano ang kanyang madarama kung papatayin mo ang sanggol na iyong dinadala. Malulungkot, masasaktan ang Diyos sa gagawin mo. Para mo na ring sinabi niyan na ayaw mo nang kanyang patnubay ng kanyang awa, ng kanyang mga pagpapala.

Kung magdidisisyon kang ipagpatuloy ang iyong pagbubuntis, tiyak na magiging masayang-masaya ang Diyos. Pagpapalain ka niya at maiiwasan mo ang hindi magandang mga resulta ng pagpapalaglag!