Paano Ba Gamitin Ang Pregnancy Test

Ikaw ay nakakaranas ng morning sickness sa nakaarang mga araw ngayon linggo. Ayaw mong isipin na buntis ka subalit ilang araw na rin ang nagdaan ngunit wala pa ang iyong buwanang dalaw. Siguro ay panahon na para bumili ng pregnancy test kit at tingnan kung ikaw nga ba ay nagdadalang tao.

Marunong ka bang gumamit ng pregnancy test kit? Kung hindi ay hayaan mo na, hindi ka nag-iisa! Libu-libo sa buong mundo ang nagdududa na sila ay buntis subalit nagaatubiling kumuha ng pregnancy test sa bahay sa kadahilanang hindi sila marunong gumamit nito. Ang artikulong ito ay para turuan ka kung paano ba gamitin ang pregnancy test.

Ano ang pregnancy test kit?

Ang home pregnancy test kit ay isang kasangkapan na kukumpirma ng iyong hinala kung ikaw nga ba ay buntis o hindi. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagdetect nito sa hormone na kung tawagin ay human chorionic gonadotropin o hCG. Ang hormone na ito ay matatagpuan lamang sa ihi ng babaeng nagdadalang tao. Ang test kit para sa pagbubuntis ay mabibili sa mga botika o drug store kahit walang reseta ng doktor.

Narito ang mga hakbang sa paggamit ng home pregnancy test:

Mga dapat gawin bago ang pregnancy test

Bumili ka ng home pregnancy test. Anong brand ang iyong bibilhin? ANg totoo, napakaraming brand na maaari mong pagpilian, subalit hindi na mahalaga kung anong tatak ng pregnancy test ang pipiliin mo. Lahat ng mga iyan ay parepareho lamang ang gamit: tingnan kung ang ihi mo ay may hCG. Kung bumibili ng pregnancy test, tingnang mabuti ang expiration date o ang petsa na hindi na ito maaaring gamitin. Tingnan mo rin kung ang karton o packaging nito ay maayos na nakasara at wala pang punit. Ang sira o expired na pregnancy test maaaring makaapekto sa resulta ng iyong pagsusuri. Mas makabubuti ng dalawa o higit pang pregnancy test lalo na kung gusto mo nang magsagawa ng pagsusuri ng maaga. Kung negative kasi ang resulta ng iyong test, maaari mo itong ulitin pagkaraan ng isang linggo para makatiyak ka na hindi ka nga buntis.

May ilang makaranasan sa paggamit ng pregnancy test ang nagsasabi na mas maganda na bumili nito sa malalaking tindahan kung saan mas madali itong nauubos at napapalitan kumpara sa maliliit na mga tindahan na halos hindi nabibili ang produkto kaya nananatiling nakadisplay ang mga produkto sa loob ng maraming buwan. Sa katulad na paraan, itapon mo na ang mga pregnancy test kit na matagal nang nakatago sa aparador. Bumili ka na lamang ng bago.

Dapat mong alamin kung kalian ba dapat isagawa ang pregnancy test. Iminumungkahi ng mga dalubhasa na maghintay ng isang linggo matapos ang araw na aabutan ka sana ng regla. Mahirap sundin ang mungkahing ito lalo na kung ikaw ay nababahala sa posibilidad na ikaw ay buntis. Subalit ang paghihintay ng tamang panahon ay magpapataas ng posibilidad na tama ang magiging resulta ng iyong pagsusuri.

Ang hCG ay lumalabas pagkaraang mapertilisa ang itlog at dumikit ito sa matris ng babae. Ito ay mangyayari sa ika anim na araw matapos ang pertilisasyon ng itlog. Ito ang dahilan kung bakit negatibo ang resulta ng pregnancy test kahit ikaw ay buntis kung ikaw ay magsusuri ng napakaaga.

Anong oras ba dapat na magsagawa ng pregnancy test? Mas epektibo ang pagkuha ng pregnancy test pagkagising sa umaga kung kalian mas matapang ang konsentrasyon ang hCG na nasa ihi mo.

Basahing mabuti ang label ng pregnancy test. Bagaman halos magkakapareho lamang ang pagkakagawa ganitong mga produkto, mahalagang basahin ang sinasabi ng manufacturer kung paano ito gagamitin. May mga konting pagkakaiba kasi ang pregnancy test depende kung sino ang gumawa tulad ng paraan ng pagkuha ng ihi, kung gaano katagal dapat mababad ang kit sa ihi at mga simbolo na nagsasabi kung ikaw ay buntis o hindi.

Mas maganda kung magiging pamilyar ka na sa mga simbolong ito bago ka magsagawa ng test. Ayaw mo naman sigurong magkumahog para hanapin kung ano ang ibig sabihin ng test matapos na lumabas na ang resulta.

May matatagpuan kang toll free na numero ng telepono sa karton na pwede mong tawagan kung sakaling meron kang katanungan tungkol sa pamamaraan ng pagkuha ng pregnancy test.

Ihanda ang iyong sarili. Ang pagkuha ng pregnancy test sa bahay ay maaaring maging nakakastress na sitwasyon, lalo na kung ikaw ay kinakabahan sa maaaring maging resulta. Isagawa ang test na ito ng may sapat na privacy. Maglaan ng sapat na panahon at huwag magmamadali. Hugasan ang kamay ng sabon at maligamgam na tubig bago hawakan ang test kit.

Pagsagawa ng pregnancy test

Ngayon ay handa ka na! Umupo ka sa toilet at umihi sa sa pregnancy test stick o kaya ay sa maliit na plastic na baso depende sa uri ng pagkolekta ng ihi na iminungkahi ng manufacturer. Kunin ang sa gitnang ihi, ibig sabihin ay umihi ka muna ng kaunti bago ka kumuha ng ihi na gagamitin mo sa pregnancy test.

Kung ikaw ay dapat na umihi ng direkta sa pregnancy test stick o kit, dapat na siguraduhing sinusunod mo ang mga tagubilin ng paggamit ng produkto, depende sa uri ng test kit. Sa ilang produkto, dapat kang umihi sa stick sa loob ng isang eksaktong oras, halimbawa sa loob ng eksaktong limang segundo, walang labis o walang kulang. Gumamit ng stopwatch kung kinakailangan.

Gumamit ng dropper para ilagay ang kaunting dami ng ihi sa test stick. Ito ay isinasagawa kung gumamit ka ng plastic cup para kumuha ng ihi. May ilang brand na nagmumungkahi na ibabad moa ng dulo ng stick sa cup na may ihi. Ibabad ito sa loob ng lima hanggang 1o segundo, o depende sa tagal na sinasabi sa label.

Hintayin ang oras na sinasabi sa pakete. Ilagay ang pregnancy test kit o stick sa isang malinis na lugar na nakaharap ang result window. Ang paghihintay ay maaaring magtagal ng isa hanggang limang minuto, habang sa ilang brand ay maaaring umabot ng sampung minuto para makuha ang tumpak na resulta. Basahin ang label ng test kit na nabili mo para malaman ang tamang haba ng panahon nahihintayin mo.

Huwag monhg titigan ang pregnancy test kit habang naghihintay sa resulta! Mababagot ka lamang dahil sa pakiramdam na bumabagal ang oras ng paghihintay. Gumawa ng mga bagay na makapagpapalimot saiyo sa oras kagaya ng pagtimpla ng mainit na kape o pag ehersisyo ng kaunti.

Pagbasa ng resulta

Kung matapos na ang oras ng paghihintay na nakasulat sa pakete ng kit, tingnan mo na ang pregnancy test kit kung ano ang resulta. Ang simbolo na makikita mo na magsasabi kung ikaw ay buntis o hindi ay nagiiba-iba depende sa test kit na iyong nabili, kaya kailangan mong basahin ang label o instructions kung hindi ka sigurado. Karamihan sa mga test kit na mabibili dito sa Pilipinas ay gumagamit ng pulang mga linya bilang simbolo.

Kung minsan, ang dalawang linya o simbolo ay lumitaw subalit parang medyo malabo. Kung mangyari ito, ituring itong positibong resulta dahil sinasabi nito na ang nahantad ang mga kemikal na nasa test kit sa hCG na nasa iyong ihi.

Kung positibo ang resulta, kailangan mong makipagkita agad sa doktor sa lalong madaling panahon. Kukumpirmahin niya ang sinasabi ng pregnancy test sa pamamagitan ng pagsusuri ng iyong dugo.

Kung negatibo ang resulta, kailangin mo paring maghintay ng isang linggo. At kung hindi ka pa datnan ng iyong regla, kailangan mong ulitin ang pregnancy test. Kung negatibo ulit ang resulta, kailangan mong sumangguni sa doktor para alamin kung ano kaya ang posibleng dahilan o problema ng pagkabalaho ng iyong buwanang dalaw.