Paano Malalaman Kung Fertile Ang Babae?

Ang pagkakaalam ng natural na mga palatandaan ng pagiging fertile ng isang babae ay makakatulong sainyong magasawa sa dalawang paraan. Kung gusto mo nang magkaanak, mahalagang malaman kung kalian ka fertile at kalian naman hindi. May maling paniniwala ang mga tao na ang babae raw ay mabubuntis kahit kalian nila gusto. Ang totoo, karamihan sa mga babae ay ganun, subalit para sa iba, ang paglilihi at pagbubuntis ay sadyang panaginip lamang. Para mabuntis, ang pag-oobserba ng tamang panahon ay ng pagtatalik ay makatutulong para mapataas ang posibilidad na ikaw ay mabuntis.

Sa katulad na paraan, ang pagkakaalam ng iyong natural na fertility ay makakatulong din na maiwasan ang di ginustong pagbubuntis. Kung alam mo kung kalian ka mas madaling mabuntis, maisasaplano ang pagpaliban ng pakikipagtalik. Ginagamit ang pamamaraang ito sa tinatawag na natural family planning.

Narito ang mga paraan para malaman kung fertile ang isang babae.

Mucus sa kuwelyo ng matris o cervical mucus

Ang isa sa pinakamaaasahang paraan para malaman kung ikaw nga ba ay fertile ay sa pamamagitan ng pag-oobserba sa mucus na lumalabas sa kuwelyo ng iyong matris o cervical mucus. Ang dami at itsura ng mucus na lumalabas sa kuwelyo ng matris ay nagiiba-iba sa kabuuan ng iyong buwanang siklo. Sa oras na matapos na ang iyong buwanang dalaw, mapapansin mo na daraan ang ilang mga araw na halos walang mucus na lalabas saiyo. Sa pagkakataong iyan hanggang sa panahon ng ovulation ay magiiba-iba ang kulay at texture ng mga lalabas saiyo, maputi-puti at malapot hanggang sa magbago ito sa pagiging transparent at madulas bago ang ovulation period. Kung ang iyong katawan ay nasa pinaka-fertile, mapapansin mo na ang mucus na lalabas saiyo ay halos katulad ng puti ng itlog, malapot masyado na maaari mong iunat sa pagitan ng iyong mga daliri. Ayon sa mga dalubhasa ng American Pregnancy Association, ang pagoobserba sa sa mucus na lumalabas sa kuwelyo ng matris ay isa sa pinakamaaasahang palatandaan ng fertility.

Paano titingnan ang cervical mucus

Maaari mo itong makita sa pamamagitan ng sumusunod na mga hakbang:

  • Gumamit ng kapirasong toilet paper an ipunas sa puwerta bago umihi
  • Tingnang maigi ang iyong underwear kung may makikita kang bahid ng mucus
  • Kumuha ng sample ng iyong mucus sa pamamagitan ng pagpasok ng dalawang malinis na daliri sa puwerta

Tingnang mabuti ang kulay at itsura ng mucus na nakuha. Ito ba ay maputi, makrema o walang kulay?

Ang unang mucus na makikita mo pagkatapos ng iyong buwanang dalaw ay kakaunti kaya mapapansin mo na ito ay medyo malapot at maputi ang kulay. Habang papalapit ang ovulation, mapapansin mong dumarami ang mucus na lumalabas saiyo. Bago ka makarating sa ovulation, ang iyong katawan ay magiging fertile at ang kulay ng iyong mucus ay mapagkakamalan mong puti ng itlog.

Alamin ang posisyon ng kuwelyo ng iyong matris

Sa kabuuan ng iyong buwanang siklo, ang iyong cervix ay nagbabago-bago ng posisyon. Ang pagoobserba sa mga pagbabagong ito ay makatutulong saiyo na matukoy kung kalian ka fertile. Magsimula ka sa pagoobserba pagkatapos ng iyong regla, at subukang obserbahan ito sa kaparehong oras araw-araw.

Maaari mong malaman ang posisyon ng iyong cervix sa maraming paraan. Kailangan mo lang na hanapin ang posisyon na komportable saiyo. Kapag nahanap mo na ang posisyon na komportable sa iyo, iyan na ang posisyong gagamitin mo sa pagcheck ng iyong cervix araw-araw.

May mga babae na nakakapa ang kanilang cervix sa pamamagitan ng pagupo sa toilet, ang iba naman ay sa pamamagitan ng pag squat o pagtaas ng isang paa sa toilet. Gamitin ang isang kamay upang ipasok ang gitnang daliri sa puwerta. Igalaw ang daliri hanggang sa makuha moa ng kinalalagyan ng iyong cervix. Ang cervix ay kasinghugis ng maliit na lata ng softdrinks.

Sunod alamin mo kung nasa anong posisyon ang iyong cervix. Ito ba ay mataas o mababa? Sa paano man, sa pagsisimula ng iyong siklo at sa pagtatapos ng ovulation, ang iyong cervix ay nasa mababang posisyon. Pero bago ang iyong ovulation ang iyong cervix ay nasa mataas na posisyon. Nakalilito kung minsan na alamin kung anong posisyon ang sinasabing mataas at kung alin naman ang mababa. Tandaan na kung nahihirapan kang abutin ang iyong matris, ito ay nasa mataas na kalagayan.

Init ng katawan o basal body temperature

Isa pa sa mga maaasahang paraan upang malaman kung ikaw nga ba ay buntis ay sa pamamagitan ng pag-oobserba sa iyong basal body temperature. Ang basal body temperature ay ang sukat ng init ng iyong katawan kapag ikaw ay nagpapahinga o bago gumawa ng ano pa man, kasama na ang pagsasalita o paglalakad. Kaya mahalaga ang pagkuha ng temperatura sa kaparehong oras araw-araw tuwing umaga bago ka umalis sa higaan para makuha ang tupak na resulta. Sa unang bahagi ng iyong buwanang siklo, ang iyong temperatura ay medyo mamaba, ito ay madadagdagan ng 0.4 hanggang 0.8 F pagdating sa araw ng ovulation. Ang init ng iyong katawan ay mananatiling mataas hanggang sa ikaw ay abutan ng regla, at ito ay biglang bababa. Ngunit, kung ikaw ay naglilihi, ang init ng iyong katawan ay mananatiling mataas kahit lumampas ka na sa araw na inaasahan mong aabutan ka ng regla.

Sakit na dala ng ovulation

May ilang mga babae na nakakaranas ng sakit kapag nagpapalabas ang kanilang katawan ng itlog sa panahon ng ovulation. Ang sakit ay nararamdaman kung saang banda lumalabas ang itlog. Ang masakit na pakiramdam na ito ang ginagamit ng ilang babae para malaman kung kalian sila dapat makipagtalik ng ligtas o kaya naman kung kalian sila maaaring mabuntis.