Ilang Araw Bago Malaman Kung Buntis Ang Isang Babae?

Bagaman ang pagdadalang tao ay isang kapanapanabik na proseso, ang paghihintay na mabuntis ang isang babaeng gusto nang mabuntis ay hindi madali. Sa totoo lang, ang paghihintay ay maaaring makaubos ng iyong pasensya.

Ikaw ay mabubuntis kapag ang itlog ay pinakawalan ng obaryo at mapertilisa ng semilya ng lalaki. Maliban diyan, imposibleng malaman mo na buntis ka sa pagkakataon ng pertilisasyon. Ang pagbubuntis ay malalaman lamang kung ang iyong katawan ay magsimula nang magpalabas ng hormone na kung tawagin ay human chorionic gonadotropin o HCG. Ito ay mangyayari kapag ang iyong itlog ay dumikit na sa bahay bata. Sa ibang pananalita, makakakuha ka ng positibong resulta kung ang iyong napertilisang itlog ay maitanim na sa matris at nagpapadala na ng tamang dami ng HCG sa daanan ng iyong dugo. Kaya ang tanong ay ito: ilang araw bago malaman na buntis ang isang babae? Paano natin malalaman kung buntis nga ba siya o hindi?

Ilang araw bago malaman kung buntis ang isang babae?

May tatlong uri ng pagsusuri na maari mong subukan para malaman mo kung buntis ka ng aba o hindi. Makatutulong ito saiyo na makapaghanda ng mas maaga.

Pagsusuri sa dugo o blood test. May dalawang uri ng pagsususuri sa dugo ang pwedeng isagawa sa isang buntis o nagdududa na buntis. Ang quantitative HCG at ang qualitative HCG. Ang maganda sa pagsusuring ito ay sapagkat maaari ka nang magkaroon ng malinaw na resulta pito hanggang 12 araw matapos kang makipagtalik ng walang proteksiyon. Ibig sabihin, mas epektibo ito kaysa sa pagsusuri sa ihi o kaya sa home pregnancy test. Subalit, ang resulta ay mas matagal na lumabas kumpara sa dalawa pang nabanggit. Ang titingnan pa ng doktor ang iyong sampol ng dugo sa laboratoryo.

Ang quantitive HCG ay titingin sa eksaktong dami ng HCG sa dugo mo. Ang qualitative HCG ay titingin sa presensiya ng hormones. Kung ikaw ay buntis, ang resulta ay magiging positibo sa loob lamang ng tatlo o apat na araw matapos na dumikit ang itlog sa matris mo o kaya siyam hanggang sampung araw matapos ang pertilisasyon at implantation.

Pagsusuri sa ihi o urine test. Ito ang pinaka madaling test para malaman kung buntis ka o hindi. Ito ay tinatawag ding home pregnancy test. Sa pagsusuring ito, ang iyong ihi ay dapat na dumikit sa isang kit. Maaaring ibabad ang kit sa ihi o patakan ng kaunting ihi ang kit depende sa pregnancy test kit na nabili mo. Pagkaraan ng ilang minute, sasabihin ng test kit kung buntis ka o hindi sa pamamagitan ng indicator depende sa kung ano ang nabili mo. Ang pagsusuring ito ay pwede mong gawin sa bahay sa oras na hindi ka datnan ng iyong regla.

Ang hindi gaanong maganda sa pregnancy test gamit ang ihi ay hindi palaging tama ang resultang ibinibigay nito. Gusto kang papaniwalain ng mga taga gawa ng ganitong produkto na maaari mo nang malaman ang kung buntis ka nga sa oras na hindi ka datnan. Ngunit ang totoo, mga 25% lamang ng mga babae ang nagiging positibo sa test dalawang araw matapos ang inaaasahang araw ng regla.

Sa pangkalahatan, karamihan sa mga kababaihan ay pwedeng maging positibo 13.5 araw matapos ang ovulation o araw na hinihintay nila ang pagdating ng regla.

Tandaan: Sa dalawang uri ng pagsusuri na nabanggit, ang pinaka tamang panahon na magsagawa ng pagsusuri ay tatlong linggo pagkatapos na makpagtalik na hindi protektado o kaya naman, isang linggo pagkatapos na hindi ka datnan ng regla. Maaari kasing maging negative ang resulta kung masyado namang maaga ang pagkuha mo ng test. Dahil dito, mas maganda kung maghihintay ka pa ng ilang araw para maging maliwanag ang iyong resulta.

Bilang sumaryo: Malalaman mo kung buntis ka nga ba o hindi sa pamamagitan ng blood test siyam o sampung araw pagkatapos ng hindi protektadong pakikipagtalik, o kaya naman mga dalawang linggo o higit pa kung pagsusuri sa ihi ang iyong paraan ng pagsusuri. Ang napakaagang pagkuha ng test ay maaaring magdulot ng negatibong resulta, kaya dapat na ulitin mo ito pagkalipas ng ilang araw. Tutulungan ka rin nitong matiyak ang ilang maaagang mga sintomas ng pagbubuntis, bagaman hindi ito parepareho sa mga kababaihan.

Tama ba palagi ang resulta ng pregnancy test?

Bagaman sinasabi ng mga taga gawa ng pregnancy test kits na ang kanilang produkto ay 99% na tumpak pagdating sa pagtukoy ng mga resulta, ang pagusuri na ginagawa ng mga doktor ay siguradong tumpak. May mga pag aaral na nagsasabi na ang mga pregnancy test ay minsang pumapalya din. Sa katunayan, ang home pregnancy test ay maaasahang magsasabi ng totoo kung ang pagkagamit nito ay sangayon sa proseso na sinasabi sa pakete nito, isang linggo matapos ang hindi pagdating ng regla.

Karagdagan pa may mga pagkakataon na ang mga pregnancy test ay nagsasabi ng kabaliktaran. Bagaman an gang mga kasong ito ay bihirang mangyari, nailista naming ang sumusunod na kalagayan na magpapataas ng posibilidad na maging mali ang mga pregnancy test:

  • Baka umiinom ka ng gamot na may HCG
  • Baka mataas ang protina o dugo sa ihi mo
  • Baka nagmemenopause ka na
  • Baka may cyst ka sa obaryo
  • Baka ectopic ang iyong pagbubuntis
  • Ang kit na ginamit mo ay expired na
  • Baka masyado pang maaaga para kumuha ka ng test
  • Hindi puro ang ihi na ginamit mo, baka nahaluan ito ng tubig

Anong mga salik ang nakakaapekto sa resulta ng pregnancy test?

Panahon ng pagdikit ng itlog sa matris. Bagaman ang resulta ng pregnancy test ay lubhang nakadepende sa dami ng HCG na pinapakawalan ng matris, ang panahon ng implantation ay maaring maging salik ng negatibong resulta sapagkat inaabot ng higit sa isang linggo ang pagdikit ng itlog sa matris. Kaya, ang pagkuha ng pregnancy test ng napakaaga ay maaaring magbigay ng negatibong resulta kahit na buntis ka pa.

Dami ng HCG sa ihi. Ang dami ng HCG sa ihi ay nagbabago depende sap ag inom mo ng tubig. Kung umiinom ka ng marami, dadami ang ihi mo at hindi ito maganda sa pagkuha ng pregnancy test. Ang ihi na concentrated ay mas maganda kung mag pepregnancy test ka.

Dami ng HCG sa dugo. Kung ang isang babae ay kaunting dami ng HCG sa dugo, mas matatagalan bago maging positibo ang resulta ng pagsusuri sa dugo. Kapag nag iiba-iba ang dami ng HCG, maaapektohan ang pagpalabas ng tiyak na resulta.

Pagiging sensitibo ng home pregnancy test kit. Ang mga pregnancy test ay may ibat ibang lebel ng pagiging sensitibo. Sa dahilang ito, dapat mong basahing mabuti ang mga instruction na nasa pakete ng kit para malaman kung paano ito gagamitin ng maayos.