Mga Bawal Gawin ng Buntis: Magbasa Bago Kumilos!


ad

Ang pagsasagawa ng mga pagbabago habang ikaw ay buntis ay maaaring tumulong sainyo ng iyong baby na magkaroon ng magandang kalusugan. Halimbawa, ang paginom ng folic acid ay mahalaga sa mga nagbubuntis. Ngunit alam mo ban a mahalaga rin na magiwas sa dumi ngbalagang pusa kung ikaw ay buntis? Alam mo rin ba na ang x-ray ay bawal na bawal sa buntis?

Sa artikulong ito, paguusapan natin ang mga sumusunod:

  • Mga bagay na hindi dapat gawin ng buntis
  • Mga bagay na dapat gawin kung ikaw ay buntis
  • Mga bagay na dapat mong makalawang beses na pagisipan bago mo gawin

Mga bagay na hindi dapat gawin ng buntis

Una sa lahat, dapat kang gumawa ng masusing pananaliksik bago mo kainin ang isang uri ng pagkain. May mga pagkain kasi tulad ng sushi, mga karneng inimbak na matagal sa refrigerator o sa freezer, o malalambot na keso ang maaaring maging dahilan ng mga problema sa iyong immune system. Ang ibang mga bawal na pagkain naman ay maaaring naglalaman ng mapanganib na mga kemikal na maaaring makasama sa pagdevelop ng utak ni baby.

Narito ang ilang mga bagay na dapat mong iwasan kung ikaw ay buntis

  • Iwasan ang pagkain ng hilaw na isda at karne. Lutuing mabuti ang karne hanggang sa 145 degrees bago ito kainin.
  • Iwasan ang ilang uri ng isda: Huwag kumain ng mga isda na maaaring kontaminado ng mercury, tulad ng pating, tanggige, mackerel at iba pa. Limitahan ang pagkain ng iba pang uri ng isda at lamang dagat sa 12 onsa bawat linggo.
  • Umiwas sa junkfoods at fastfoods: ang laki ng iyong tiyan ay nababawasan habang lumalaki ang sanggol na nasa iyong sinapupunan. Kung kakain ka ng maraming junk foods, mawawalan ka na nang ganang kainin ang masustansiyang mga pagkain na dapat mong kainin para sa kalusugan ng iyong baby.
  • Sobrang dami ng vitamins o food supplements. Ang pag-inom ng sobrang dami ng vitamins ay makasasama sa paglaki ng bata sa sinapupunan mo. Makipagusap ka muna sa doktor mob ago ka uminon ng anumang vitamins, food supplement o gamot.

Limitahan ang pagkakahantad sa mga toxins

Ang mga bagay na nalalanghap o nahahawakan mo ay maaaring makaapekto kay baby. Narito ang ilang mga paraan upang makaiwas ka sa mga lason na maaari mong makuha ng hindi mo namamalayan.

Paninigarilyo at second hand smoke. Kung ikaw ay naninigarilyo, humingi ka ng tulong sa mga propesyonal para maihinto mo na ito. Ang paglanghap ng secondhand smoke ay mapanganib din saiyo at sa bata. Pakiusapan ang mga kasama sa bahay na sa labas na lamang manigarilyo.

Mga produkto para sa pangangalaga sa sarili. Bawasan ang paggamit ng sabong pampaganda, pabango at make-up. Hanapin ang mga produktong organic.

Amoy ng pintura. Ang solvent na nasa pintura ay tiyak na makasasama sa kalusugan ni baby. Huwag kang magpipintura kung ikaw ay buntis. Pakiusapan na lamang ang mga kaibigan na magpintura para saiyo.

Abono at pestisidyo. Ang abono at pestisidyo ay nakasasama sa kalusugan lalo na kung ikaw ay buntis. Kung alam mo na may maglalagay ng ganitong mga kemikal sa iyong kapitbahay, umalis agad para iwasang makalanghap nito.

Alcohol. Ang paginom ng alak habang ikaw ay buntis ay magdadala lamang ng mga problema sa kalusugan ni baby. Tandaan na bawal sa buntis ang alcohol, gaano man kaunti ang iinumin mo.

Mga alagang hayop. Iwasan muna ang pagkahantad sa mga alagang hayop para maiwasan mo na mahawa ng mga parasites na nasa kanila. Kung dumumi ang alagang pusa, hayaang si mister muna ang magligpit ng kalat.

Huwag magpainit. Ang iyong baby ay walang kakayahang timplahin ang init ng kaniyang katawan habang siya ay nasa sinapupunan pa. kaya iwasan ang mga lugar na sobra ang init at mga paliguan tulad ng sauna o hot spring.

Mga bagay na dapat gawin kung ikaw ay buntis

Piliing mabuti ang mga doktor na mangangalaga saiyo habang ikaw ay buntis. Ang bukas na komunikasyon sa pagitan ng iyong doktor ay magdudulot ng magandang mga resulta sa iyong pagbubuntis.

Sundin ang skedyul ng iyong regular na checkup. Ang regular na pagbisita sa doktor ay tulong para maiwasan ang mga problema at mga komplikasyon sa pagbubuntis.

Uminom ng folic acid. Ang paginom ng folic acid ay nakakapagpabawas ngposibilidad na magkaroon ng mga depekto sa itsura ng bata tulad ng cleft palate. Magsimulang uminon ng folic acid ng mas maaga kung gusto mong magbuntis o malaman mong ikaw ay buntis.

Uminom ng multivitamins. Ang paginom ng multivitamins ay makatutulong saiyo na mapunan ang mga mineral na kailangan sa pagbubuntis. Magtanong sa doktor kung ano ng brand ang bagay saiyo.

Kumain ng maraming protina. Ang pagkain ng protina ay makatutulong sa tamang paglaki ng bata sa sinapupunan. Ito rin ay tulong para maiwasan ang mga komplikasyon sa pagbubuntis at pre-term labor.

Ehersisyo. Ang regular na ehersisyo ay nakakapagpabawas ng sakit na dala ng mga sintomas ng pagbubuntis. Ihahanda rin ng tamang ehersisyo ang iyong katawan para sa araw ng panganganak.

Maging positibo sa buhay. Ang pagbubuntis at pagiging magulang ay hindi palaging masaya. Panatilihin ang positibong pananaw at kapaligiran. Makatutulong ito saiyo na maging relax at maenjoy ang iyong pagbubuntis. Tandaan: kung ikaw ay masaya, masaya rin si baby.

Mga bagay na dapat mong makalawang beses na pagisipan bago mo gawin

Paggamit ng X-ray. May mga pagaaral na nagsasabi na ang x-ray ay nakasasama. May mga nagsasabi naman na kakaunti lamang ang epekto nito. Nasa saiyo ang disisyon kung ikaw ay sasailim sa ganitong pagsusuri.

Dopler at ultrasound. Ang totoo, wala pang sapat na pag-aaral kung ang dopler at ultrasound ay may masamang epekto sa sanggol. Hindi rin tiyak kung ang paulit-ulit na paggamit nito ay mapanganib. Kaya hangga’t maaari, iwasan ang paulit-ulit na pagkahantad sa ganitong proseso maliban lamang kung ito ay kailangang kailangan.

Pag-inom ng kape. Ang mga pag-aaral na isinagawa tungkol sa paksang ito ay may iba-iba at nagkakasalungat na mga resulta. Subalit may mga doktor na nagsasabi na kailangang limitahan ang paginom ng kape.

Hinihikayat namin kayong patuloy na gumawa ng pagsasaliksik habang ikaw ay buntis. Ang website na ito ay naglalaman ng mahahalagang mga impormasyon na tutlong saiyo na maging malusog habang tinatahak mo ang isa sa pinakamahalang pagkakataon sa iyong buhay, ang pagbubuntis.