Pag-aalaga ng baby – Ang mga Hamon at Solusyon

Ang pagkakaroon ng isang anak ay isang napakasayang bahagi ng buhay ng mga magulang. Ngunit kaakibat din nito ang maraming mga hamon at pangamba para sa kanila. Maaaring maraming tanong ang nasa iyong isipan tulad ng paano ba aalagaan ang bagong silang na sanggol, paano maibibigay ang kanyang mga pangangailangan at iba pa.Upang mapangalagaan ang isang sanggol, dapat na alam…

MAGBASA