Pagbubuntis sa Ika-41 Linggo

Pagbubuntis sa Ika-41 Linggo: Mga Dapat Tandaan at Gawin sa Linggo ng Panganganak Pustahan, hindi mo kailanman naisip na aabot ka sa ika-apatnapu’t isang linggo ng pagbubuntis. Pero, nandito ka na! Dahil mas matagal ang inilagi ng iyong anak sa sinapupunan, mas magiging mabigat at malusog siya kaysa sa inaasahan. Nakakakaba ang paghihintay sa Pagbubuntis sa Ika-apatnapu’t isang Linggo ngunit,…

MAGBASA