Ilang Weeks Bago Manganak Ang Isang Buntis

Ang pag kakaroon ng isang anak ay isang di matatawarang kaligayahan ng isang ina.  Ang pag bubuntis ng isang babae ay hindi biro-biro, kung saan dinadala nya ang isang sanggol ng mahigit na 9 na buwan o kalimitang umaabot ng ilang linggo pa bago ito maisilang. Karaniwang unang binibilang ng isang nag bubuntis ay ang huling araw ng kanyang regla…

MAGBASA