Paano Makipagsex ng Hindi Nabubuntis?

Bilang isang babae, hindi ka dapat matakot na punan ang iyong mga pangangailangan sa sex. Ang iyong pagiging handa at safe sa pakikipagtalik ay malusog at matalinong pasya. Ang pakikipagsex na hindi nabubuntis at nakakapanghawa ng sexually transmitted disease ay makakatulong sa iyo at sa kapartner mo na maging malusog. Narito ang ilang paraan kung paano makipagsex ng hindi nabubuntis.

Paano makipagsex

Ang tanong na ito ay pangkaraniwan sa mga kabataang wala pang karanasan sa bagay na ito. Para malaman kung paano makipagsex, dapat tandaan mo na ang paggawa ng bagay na ito ay may kaakibat na seryosong mga resulta tulad ng maaagang pagbubuntis at pagiging magulang. Karamihan sa mga kabataan ngayon ay hindi iniisip ang kahihinatnan ng kanilang mga paggawi tungkol sa sex.

Dito sa atin sa Pilipinas, karamihan sa mga magpapakasal ay kasalukuyang nagdadalang tao na. Ang bagay na ito ay nakakaistress. Imbes na makapaghanda sila sa pagsilang ng kanilang baby, nagkukumahog sila na maging legal ang kanilang pagsasama sa pamamagitan ng pagmamadali sa kasal. Kung naglalaro sa isip ang tanong na paano makipagsex ngunit ikaw ay bata pa at hindi pa handang mag-asawa at magpamilya, magisip-isip ka muna!

Paano makipagsex ng hindi nabubuntis

Okay, sabihin na nating ikaw ay handa na sa mga epekto na pwedeng idulot saiyo ng pakikipagtalik. Gusto mo nang makipagsex sa kapartner mo. Baka maitanong mo, paano ba makipagsex na hindi nabubuntis?

Ang pinakaepektibong paraan kung paano makipagsex ng hindi nabubuntis ay ang paggamit ng birth control methods. Bilang isang babae, ikaw ang may pangunahing pananagutan na magresearch kung anong klaseng birth control method ang babagay saiyo.

Sa panahon natin ngayon na ang pamahalaan ay masigasig sa pagsulong ng ganitong mga pamamaraan, marami kang mapagpipilian. May mga pills, buwanang injections, intrauterine device, condoms at iba pang mga pagpipilian na babagay saiyo kung ikaw ay isang babaeng aktibo o magiging aktibo sa pakikipagtalik. Sabihin sa doktor mo kung ang paggamit ng isang uri ng birth control method ay may hindi magandang side effects saiyo tulad ng pagkahilo o pagbawas ng iyong libido. Ang iyong doktor ay makakatulong saiyo kung paano makipagsex ng hindi nabubuntis.

Gumamit ng proteksyon bago umaksyon. Iyan ay isang mabisang paraan para hindi mabuntis at makaiwas na mahawa ng STD. Ang paggamit ng condom ay siyang pinakasimple ngunit pinakaepektibong paraan para hindi ka mabuntis. Kung ayaw ng partner mo na gumamit ng condom, subukang gumamit ng female condom. Marami kang pwedeng pagpilian sa mga condom na nasa botika.

Ang pakikipagtalik sa iisang tao lamang, lalo na kung sa asawa mo lamang ay makakatulong saiyo na makaiwas sa hindi inaasahang pagbubuntis sapagkat mas bukas ang inyong kumunikasyon tungkol sa mga kagustuhan ninyo sa sex.

Umiwas sa pakikipagtalik

Kung ikaw ay aktibo sa pakikipagtalik, hindi ka libre sa pangamba na mabuntis o mahawa ng sakit. ANg pinakamabisang paraan kung paano hindi mabuntis ay ang hindi pakikipagsex o ang abstinence. Magdisisyon na hindi makipagsex hanggang hindi ka pa handa sa mga epekto nito sa pisikal at emosyonal. Sabihin ang disisyong ito saiyong kapartner. Makatutulong ito sainyo na magkaroon ng bukas na usapan tungkol sa paksang ito.

Gaano kapaki-pakinabang ang artikulong ito?

Paano Makipagsex ng Hindi Nabubuntis?
4 (80%) 6 votes

KATULAD NA MGA ARTIKULO