Paano Gumamit ng Pills: Mga Bagay na Dapat Malaman

Ang pills ay isang gamot para sa babae na nagpipigil ng proseso ng ovulation o pagpapalabas ng egg cell ng babae upang hindi ito mafertilize ng sperm cell ng lalaki. Pinapalapot din nito ang likido na nakabalot sa bukana ng matris o cervix upang mapigilan ang pagpasok ng semilya ng lalaki. Ilang benepisyo din nito ay ang pagpapababa ng panganib ng pagkakaroon ng kanser sa obaryo, kanser sa matris, bukol sa suso at ovarian cyst. Pinapababa din nito ang dami ng nawawalang dugo at sakit ng puson kapag nireregla ang isang babae.

Paano gamitin ang pills?

Ang isang mahalagang tanong na kailangan masagot ay “kailan maaaring mag umpisang uminom ng pills?” Narito ang ilang mga mungkahi:

  • Pag-uumpisa agad: Pagkatapos magpakonsulta sa doktor at makuha ang iyong unang pakete ng pills, uminom agad ng isang pill at inumin ang pangalawang pill kinabukasan. Sa loob ng unang linggo ng pag inom ng pills, gumamit ng ibang paraan ng birth control tulad ng condom.
  • Pagsisimula ng Linggo: Pumili ng Linggo kung kailan uumpisahan ang pag inom upang hindi ka magkaregla ng Sabado at Linggo. Gumamit pa rin ng ibang birth control sa unang linggo ng pag inom nito.
  • Pag-uumpisa sa ikalimang araw: Sa ikalimang araw ng iyong regla, inumin ang iyong unang pill.

Kapag nakapili na ng araw kung kailan magsisimula ang pag-inom ng pills, ituluy-tuloy na ito ng pag-inom ng isa bawat araw.Kailangan inumin ang pill sa kaparehong oras sa susunod na araw. Mahalaga na hindi makakalimutan ang pag-inom ng pills kaya marapat na sundin ang mga mungkahing nakapaloob dito. Una, pwedeng pumili ng oras sa pag-inom na kasabay ng ibang nakagawiang gawain katulad ng pagsisepilyo, pagkain ng almusal o kaya ay bago matulog. Pangalawa, maaari ding gumamit ng kalendaryo. Markahan ang mga araw na nagsimula ng bagong mga pakete o kaya ay lagyan ng ekis ang araw na pagkatapos makainom ng isang pill. Pangatlo, tingnan ang pakete tuwing umaga at bilangin ito upang malaman mo kung may araw bang nakalimot ka na uminom ng pill.

Marapat ding tandaan ito:

  • Kung ang gamit mo ay 28-araw na pakete, magsimula agad ng bagong pakete pagkatapos itong maubos. Huwag lumaktaw ng isang araw.
  • Kung ang gamit mo naman ay 21-araw na pakete, magsimula ng bagong pakete pagkatapos ng isang linggo.

Ano ang gagawin kapag nakalimutang uminom ng pill o kaya ay hindi nagkaregla matapos magsimula ng pills?

Halimbawa ay ganito ang sitwasyon: Hulyo 7 ngayon at nalimutang mo ang pill na dapat na ininom mo kahapon at ang nakaugalian mong oras sa pag-inom ay alas 7 ng gabi. Kailangan mong inumin ang pill na dapat sana ay kahapon mo nainom at inumin mo pa rin ang pill para sa araw na ito mamayang alas 7. Sa madaling salita, inumin kaagad ang pill na nakalimutan sa oras na naalala mo ito at inumin pa rin ang isang pill sa nakaugaliang oras. Maaaring may kunting posibilidad ng pagbubuntis kaya marapat na gumamit pa din ng birth control para makasigurado. Kung dalawang araw na ang laktaw ng pag-inom ng pills, uminom ng dalawang pills sa panahong naaalala mo ito at dalawa naman sa susunod na araw. Maaaring magkaroon ka ng spotting. Maaari ding gumamit muna ng birth control upang makasigurado. Kapag tatlong araw naman ang laktaw, uminom ng dalawang pills para sa tatlong araw. Gumamit ng birth control hanggang sa magkaregla. Maaari ding ihinto muna ang pag-inom ng pills mula sa pakete at magsimula ng panibago. Habang hindi pa nagsisimula muli ng pag-inom ng pills, gumamit muna ng ibang uri ng birth control at ipagpatuloy ito hanggang sa pangalawang linggo ng pag-inom mula sa bagong pakete ng pills.

Kapag hindi nagkaregla habang umiinom ng pills at walang nalaktawang araw ng pag-inom, maaaring hindi ka buntis. Ngunit para makasigurado ay maaari pa ding magpacheckup sa doktor at magpapregnancy test. Madalas na mangyari ang hindi pagkakaroon ng regla ng ilang buwan kapag umiinom ng pills ang isang babae. Kung hindi pa rin kombinsido at gustong malaman agad kung ikaw ay buntis o hindi, pwedeng suriin ang iyong temperatura. Kung ito ay mas mababa pa sa 98 degrees Fahrenheit sa tatlong araw na pagsusuri ng temperatura, malaki ang posibilidad na hindi ka buntis at ang hindi pagregla ay normal lamang. Kung nasuri mo namang buntis ka kahit na umiinom ng pills, ihinto ito agad dahil maaaring makaapekto ito sa bata at mas malaki ang tsansa na magkaroon ito ng depekto.

Ano ang mga side effects ng pag-inom ng pills?

Pwedeng makaranas ng pagkahilo, paglambot ng suso, kaunting pagbigat ng timbang at pagdurugo ngunit ang mga ito ay kadalasang nawawala na pagkatapos ng dalawa hanggang tatlong buwan ng pag-inom. May epekto din ito sa mood ng babae at maaaring makaranas ng depresyon at pagiging iritable. Makakatulong ang pagpapalit ng brand ng pills upang maiwasan ito at mahanap ang hiyang sayo.

Nasa mag-asawa pa din ang pagdedesisyon kung gagamit ng pills o hindi.

KATULAD NA MGA ARTIKULO